RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se na Přírodovědecké falkultě JU věnuje evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec.

Počet článků: 242

Zakrslost afrických antilopek vznikla dvakrát

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 379, 2015/7
Antilopka trpasličí (Neotragus pygmaeus), antilopka pižmová (N. moschatus) a antilopka zakrslá (N. batesi) jsou opravdu trpasličí formy v rámci...
 

Proč si pořizovat opancéřovanou páteř?

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 51, 2014/1
O podivnosti rejskovce pancéřového byla ve Vesmíru řeč nedávno (86, 683, 2007/11) a aktuálně se o něj znovu zvýšil zájem, neboť v Demokratické...
 

Jak lovil vakovlk?

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 659, 2013/12
Při vhodném mezidruhovém srovnání způsobu života a morfologie daných druhů lze s pomocí určitých morfologických znaků odhadnout fungování...
 

Vymřeli prasloni rodu Palaeoloxodon až před 3000 lety?

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 595, 2013/11
Kdybychom se vrátili do evropského a asijského středního a pozdního pleistocénu, mohli bychom narazit na dva základní typy chobotnatců:...
 

Je velryba malá žijícím zástupcem čeledi Cetotheriidae?

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 597, 2013/11
Velryba malá (Caperea marginata) patří mezi nejméně známé kytovce a dalo by se říct, že i mezi ty nejzvláštnější. Je totiž velmi osobitá – nese...
 

Specializace jeskynních hyen

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 531, 2013/10
Vyhynulá hyena jeskynní (Crocuta spelaea) je blízce příbuzná (možná blíže, než jsme si dokázali představit) africké hyeně skvrnité (Crocuta...
 

Dřívější dělení nik u sirén

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 533, 2013/10
Dnešní druhy sirén (dugong, kapustňáci) žijí v odlišných regionech, takže se ve volné přírodě nepotkávají. Z fosilního záznamu však známe z různých...
 

Tibetský původ srstnatých nosorožců?

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 534, 2013/10
Mnozí savci Tibetské náhorní plošiny bývají považováni za velmi specializované a oproti svým nejbližším příbuzným jsou výrazně odlišné formy –...
 

Šířili tuberkulózu tuři a ovce doby ledové?

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 127, 2013/3
Prodělaná tuberkulóza způsobená Mycobacter tuberculosis bývá poznatelná na kostech, třeba na záprstních kůstkách. Analýza kostí šelem a především...
 

Ne každé bradavičnaté prase je prase bradavičnatéuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 142, 2013/3
Africká bradavičnatá prasata (rod Phacochoerus) patří k nejspecializovanějším a možná i nejvýstřednějším zástupcům prasatovitých. Mají výrazné...
 

Jak žil obří baleárský plch?

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 67, 2013/2
Na řadě ostrovů můžeme pozorovat, že se zde velká zvířata zmenšují (často jim nic jiného nezbylo, pokud chtěla přežít, typicky se tak dělo u...
 

Původ lebeční asymetrie kytovců

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Kytovcům příbuzní sudokopytníci a velryby (= kosticovci) mají symetrickou lebku, ozubení kytovci (např. kosatka, delfíni, sviňuchy) ji mají naopak...
 

Plíživý pokles východoafrických savců

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Relativní politická stabilita některých východoafrických států (Keňa, Tanzanie) se pozitivně projevuje na zájmu turistů o přírodní bohatství těchto...
 

Žili na Cejlonu tygři?

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 7, 2013/1
Dnes na Cejlonu žije z velkých koček jen vzácný levhart cejlonský, kterého můžeme vidět i v několika českých zoologických zahradách, v nichž se...
 

Zvyšující se drift u chráněných afrických savců

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 691, 2012/12
Je dobře známo, že čím menší populace, tím více se u ní může projevit genetický drift (posun ve frekvenci alel). K významnému odlišení populací...
 

Původ morčatovců je zase o něco zřejmější

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 693, 2012/12
Jižní Amerika byla po odtržení Severní Ameriky a Antarktidy propojené s Austrálií po většinu třetihor izolovaným kontinentem. Není tedy divu, že...
 

Je ostnoplch plch, nebo „myš“?

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 619, 2012/11
Systematika hlodavců prodělala v posledních letech mnoho změn. U myšovitých hlodavců, pracovně dále jen „myšovců“ (Muroidea), málokoho překvapilo,...
 

Sloní obdoba „pandího palce“

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 620, 2012/11
Původně pětiprstá končetina savců se u některých skupin pozměnila. Třeba u rychle se pohybujících zástupců (kopytníků) se počet prstů zmenšil, v...
 

Afričtí sloni – už je jasno?!

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 620, 2012/11
Znalci africké přírody, ať amatérští lovci či profesionální zoologové, rozlišovali několik afrických slonů, přičemž nejnápadnější pro ně byl rozdíl...
 

Prasloní stopy a sloní socialita

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 551, 2012/10
Kdybychom nenašli doklady o kladení vajec u dinosaurů a jejich následné péči o ně, měli bychom je odhadnout při fylogenetickém mapování...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné