Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Jurkiewicz Piotr

Mgr. Piotr Jurkiewicz, Ph.D., (*1977) vystudoval biomedicínské inženýrství na Technologické univerzitě ve Wroclawi. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského se systematicky věnoval výzkumu interakce iontů, peptidů a proteinů s modelovými a buněčnými membránami. Nyní pracuje na PřF UK v BIOCEV jako specialista zaměřený na světelnou mikroskopii.

Počet článků: 1

Umělé buňkyuzamčeno

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 360, 2024/6
Organismy jsou složité systémy, skládající se z mnoha druhů molekul a jejich agregátů, tvořících vysoce funkční celky. Pokud ale chceme odhalit...