Kuřina František

Prof. RNDr. František Kuřina, CSc., (*1932) vystudoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V listopadu 2018 se stal prvním emeritním profesorem Univerzity v Hradci Králové. Spolupracoval také s kabinetem pro vyučování matematiky Matematického ústavu Akademie věd ČR a univerzitami v Česku i zahraničí. Napsal řadu publikací, mezi nejznámější patří Dítě, škola a matematika (spoluautor Milan Hejný) či Matematika jako pedagogický problém.

Počet článků: 1

Škola pro 21. století?

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 362, 2024/6
„Velkým zklamáním dvacátého století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk...