JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Štefka Jan

Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D., (*1979) působí v Parazitologickém ústavu Biologického centra AVČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, kde se zabývá populační genetikou, evolucí a ekologií parazitů a jejich hostitelů.

Počet článků: 1

Tropické štěnice v evropských domácnostech

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 460, 2021/7
Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...