Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Štefka Jan

Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D., (*1979) na Přírodovědecké fakultě JU a v Biologickém centru AV ČR se zabývá koevolucí parazitů s hostiteli, jejich biodiverzitou a populačně-genetickými procesy.

Počet článků: 3

Druh ako ekosystém?

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 321, 2024/6
Ad Vesmír 103, 24, 2024/1 Autori príspevku pripomenuli (a zvýraznili v samostatnom boxe na s. 26), že by sme nemali zabúdať, že každý druh je...
 

Obnova populací. Víme jak na to?uzamčeno

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 24, 2024/1
Ochrana malých ohrožených populací je obzvlášť náročná. Nejen kvůli přírodním podmínkám, ale i kvůli rozdílným pohledům praktiků a teoretiků...
 

Tropické štěnice v evropských domácnostech

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 460, 2021/7
Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...