i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Kamenné jehly

Působiví svědkové vývoje krajiny
 |  3. 6. 2024
 |  Vesmír 103, 366, 2024/6

K nápadným a působivým tvarům na zemském povrchu patří svisle protáhlé a nezřídka až desítky metrů vysoké přírodní výchozy hornin – skalní věže. Mnohde jde o oddělenou část celistvého skalního masivu, jinde tvoří celá seskupení, tzv. skalní města, výjimkou však nejsou ani tvary reliktní, vystupující v terénu už zcela izolovaně.

Skalní věže vesměs patří k významným zdrojům informací o vnitřních a vnějších geologických procesech, které se podílely na utváření příslušné části krajiny.

Geomorfologie (věda o tvarech zemského povrchu) rozlišuje rozličné typy skalních věží s mnoha přechodnými a snadno zaměnitelnými tvary. Např. skalní sloupy mají oválný průřez, naopak stěny pilířů jsou vymezeny zřetelnými hranami a skalní jehly se vyznačují štíhlým, nahoře výrazně zúženým až špičatým tvarem. Většina těchto útvarů je výsledek erozních a zvětrávacích procesů. Rychlost jejich vzniku a posléze i zániku do značné míry závisí na geologickém i geografickém prostředí. Nejrychlejším vývojem procházejí v sypkých nebo málo soudržných horninách, např. sopečném tufu (obr. 1), poměrně krátkou „životnost“ mají i na mořském pobřeží, vystaveném stálému ataku příboje. 

Součást skalních měst

V Česku se největší koncentrací skalních jehel a podobných tvarů vyznačují pískovcové skalní oblasti na území české křídové pánve, kde jsou součástí tabulových plošin nebo asymetrických hřbetů (kuest). Tabulové plošiny vznikly na takřka vodorovně uložených vrstvách, a pokud je vymezují příkré svahy, bývají označovány jako stolové hory. Pro vnější nebo okrajové partie pánví s větším sklonem vrstev jsou typická návrší s asymetrickým profilem – kuesty. Vyznačují se mírnějším týlovým svahem kopírujícím sklon vrstev a strmým až srázným čelním svahem.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorovi

Jan Vítek

Doc. RNDr. Jan Vítek (*1946) vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Na Přírodovědecké fakultě UHK se zabývá geomorfologií a regionální geologií.
Vítek Jan

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...