Pastorková Anna

MUDr. Anna Pastorková, CSc. Absolventka Lékařské fakulty hygienické UK. Pracuje na Oddělení genetické ekotoxikologie ÚEM.

Počet článků: 1

Nebezpečné ultrajemné částiceuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 445, 2015/7
Prachové částice ve vzduchu, které vdechujeme, mohou poškodit zdraví, dokonce způsobit smrt. Jednoznačně to potvrzují výsledky epidemiologických...