mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Juřičková Lucie

Doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D., (*1967) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na katedře zoologie téže fakulty se zabývá recentní i kvartérní malakozoologií.

Počet článků: 2

Původ měkkýší fauny střední Evropyuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 432, 2015/7
Vesmír věnovaný narozeninám Vojena Ložka prostě nemůže neobsahovat článek o kvartérních šnecích. Zlí jazykové tvrdí, že v Ložkově areálu stejně...
 

Nové pohledy na asymetrii u plžů

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 255, 2006/5
Pro drtivou většinu plžů (Mollusca: Gastropoda) je typická spirálně vinutá ulita, která je u jednotlivých druhů buď pravotočivá, nebo levotočivá....