Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

O náladě na bodu mrazu a mizení peněz v černé díře

 |  9. 7. 2015
 |  Vesmír 94, 455, 2015/7

V předpovědích počasí slýcháme, že denní teploty poklesnou k bodu mrazu, budou se pohybovat kolem bodu mrazu apod. Na bodu mrazu se však nemusí ocitnout pouze teplota. V publicistických textech se dočítáme, že na bod mrazu klesly vztahy mezi státy, pod bod mrazu klesla důvěra v parlament a že na bodu mrazu je nejen atmosféra, nálada, ale i jednání nebo styky s klíčovým partnerem. Je zřejmé, že výraz bod mrazu zde ztrácí svou terminologickou platnost (i význam) a stává se součástí slovesných frazeologických spojení – frazémů. Spojení klesnout na / pod bod mrazu zde už pak samozřejmě neznamená „klesnout na / pod teplotu 0 °C“, ale „prudce se zhoršit, dostat se na velmi nízkou úroveň“. Podobně se frazém být na bodu mrazu už nijak netýká teploty 0 °C, ale užívá se ve významu „být velmi špatný, velmi napjatý; být, setrvávat na velmi nízké úrovni“.

Víceslovná pojmenování nemusí při frazeologizaci vstupovat jen do slovesných frazémů, někdy se i přímo z víceslovných pojmenování mohou stát jmenné frazémy. V takovém případě budou ve slovní zásobě existovat paralelně dvě různé – formálně však shodné – lexikální jednotky. Např. ustálené spojení černá díra je jednak astronomický termín označující kosmický objekt s vysokou hmotností a hustotou, který zakřivuje prostoročas a nedovoluje uniknout ani světelným paprskům, jednak frazém, jímž se označuje určitá část veřejného sektoru, nějaký projekt apod., které mají neuspokojitelnou – zejména finanční – potřebu a v nichž se bez účinku ztrácí vše, co do nich bylo vloženo. Za takovou „hladovou“ černou díru, která pohlcuje všechny investované prostředky a neustále vyžaduje vložení dalších, bývá pokládáno např. zdravotnictví, doprava, sport, hokej nebo mistrovství světa.

Nemusíme však zůstávat pouze u termínů z oblasti vědy. I víceslovná pojmenování z jiných oborů a oblastí se mohou stát východiskem pro vznik frazémů. Tak např. frazeologizací termínu jednosměrná ulice vznikl frazém s významem „jednosměrná, jednostranná činnost, takové fungování něčeho“. V publicistice se tak můžeme dočíst, že německo-český obchod nebo vyjednávání nejsou jednosměrná ulice. Podobně se víceslovné pojmenování červená karta, které ve fotbale signalizuje vyloučení hráče ze hry za hrubé porušení pravidel nebo za nesportovní chování, stalo východiskem pro shodně znějící frazém s významem „vyjádření nedůvěry, výzva k odchodu“: červenou kartu tak např. může ukázat parlament vládě nebo ji mohou voliči vystavit politikům.

Vznik frazémů z víceslovných pojmenování (často z víceslovných termínů), který jsme zde sledovali, patří k méně častým, avšak stále živým způsobům vzniku frazeologických jednotek. Vzpomeňme si na to, až se zase setkáme s takovými frazémy, jako jsou např. být (dobrým) odrazovým můstkem; být / ocitnout se / uváznout na mrtvém bodě; převést na společného jmenovatele; spojité nádoby; doba hájení.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Zdeňka Opavská

Mgr. Zdeňka Opavská (*1969) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou hlavní redakce připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Doporučujeme

Lávová pole na Islandu

Lávová pole na Islandu

Jan Vítek  |  8. 3. 2018
Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné