Tláskal Vojtěch

Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D., (*1991) vystudoval obor Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a pracoval na Mikrobiologickém ústavu AV ČR. V současnosti pokračuje jako postdoktorand v Ústavu půdní biologie a biogeochemie v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se rolí metanotrofních a nitrifikačních bakterií v půdních habitatech.

Počet článků: 2

Mikroobyvatelé odumřelých stromůuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 46, 2023/1
Mrtvé dřevo představuje unikátní prostředí pro život. Živiny v něm získávají zejména bakterie a houby, vybavené pro rozklad odolných polymerů...
 

214 000 000

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 516, 2022/9
Tolik proteinových struktur bylo publikováno na konci července 2022 [1] ve volně přístupné internetové databázi AlphaFold Protein Structure...