Gröger Roman

Doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D., (*1976) vystudoval inženýrskou mechaniku na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a poté doktorské studium ve stejném oboru. Na University of Pennsylvania v USA poté vystudoval doktorský program v oboru materiálových věd a inženýrství. V rámci postdoktorského studia pracoval v teoretické divizi Los Alamos National Laboratory v USA. Od roku 2009 působí v Ústavu fyziky materiálů AV ČR a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC), kde je vedoucím výzkumné skupiny. Přednáší počítačové modelování materiálů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Počet článků: 1

Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčnostís podporou

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 292, 2024/5
V nanosvětě, v němž se plně projevují podivuhodné efekty kvantové fyziky, se spolu se zmenšováním objektů zkracuje i čas probíhajících dějů....