Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

O nehodách a tragédiích: jak dějiny mění češtinu

 |  6. 5. 2024
 |  Vesmír 103, 312, 2024/5

Velké společenské události ovlivňují i náš jazyk. To, jak o nějaké zásadní události mluvíme, zpětně ovlivňuje to, jak o ní přemýšlíme, jaké interpretace s ní bude většinová společnost spojovat. To, jestli někoho označíme jako teroristu nebo jako útočníka, není jen rozdíl obsahový, je to rozdíl celých konceptů, každý z nich v nás vyvolá trochu jinou síť představ. To, jestli o něčem mluvíme jako o nehodě nebo o železničním neštěstí, spoluutváří naši interpretaci dějin.

Dějinné události mají ovšem hybnou moc měnit jazyk ještě jinak. Na elementárnější rovině. Zasahují totiž i do oblasti grafického zápisu, gramatiky a slovotvorby. Po září 2001 potřebovaly redakce ustálit pravopis slova Dvojčata. V roce 2014 se staly hned dvě strašlivé události téže letecké společnosti z Malajsie, zmizení a sestřelení letounů. Oboje vyústilo v potřebu se rozhodnout, jestli o letadlech referovat jako o malajských nebo o malajsijských. Malajský je od Malajec, malajsijský od Malajsie, podobně jako kazašský vs. kazachstánský. Tenhle rozdíl může být patrný pro ty, kteří se o dané oblasti zajímají, ale pozornost většinové společnosti a médií se na něj zaměří až v momentě, kdy se o těchto oblastech nebo národech mluví a píše. A to je tehdy, kdy se tam něco stane.

Frekvence výrazu gazský bývala v korpusových datech, tedy elektronických databázích jazykových projevů, mizivá (část z nich z knihy Egypťan Sinuhet), výskyt podob gazanský nebo gazánský jen v jednotkách. V korpusu online2_now, obsahujícím internetové texty vždy půl roku nazpět, vidíme, že od 7. října 2023 frekvence všech variant signifikantně vzrostla a teprve časem se ustálila podoba gazský. Tatáž událost se otiskla i do užívání výrazu kibuc. Asi nepřekvapí, že v korpusu internetových textů online1 z let 2017 až 2021 se vyskytuje marginálně, má v něm frekvenci jen 0,33 výskytu na 1 milion pozic/slov. V korpusu online2_now má od data říjnového útoku do začátku dubna 2024 frekvenci nepoměrně vyšší, a to 9,44 výskytu na 1 milion pozic/slov. V obrovském objemu výskytů se hlavně v prvních měsících po útoku a v určitých médiích objevuje i tvar kibuce (židovské kibuce), který už zmíněná příručka mezi spisovnými neuvádí.

Na zacházení s tak obtížným slovem v podstatě z hodiny na hodinu nebyly redakce sdělovacích prostředků připraveny. Ustálilo se ovšem rychle. Dozajista rychleji, než se snad jednou tenhle řetězec hrozných událostí ustálí v našich dějinách. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Hana Dufková

Mgr. Hana Dufková, Ph.D., (*1986) vystudovala doktorské studium v oboru český jazyk, dlouhodobě pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, podílí se na projektu v Psychologickém ústavu AV ČR, píše učebnici, je v projektu Zeptej se vědce a externě učí na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK. Zajímá ji didaktika jazyka, popularizace vědy, znakové jazyky a mnoho podob vztahu jazyka a společnosti, která funguje na provázanosti mysli a jazyka, a jedince ve společnosti jazyků. Přestala věřit v to, že jazyk se dá a má dát usměrnit. Kromě práce miluje cesty vlakem kamkoli pryč, zvěř, pivovarnictví a svoje blízké.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...