Pizúrová Naděžda

RNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D., (*1963) vystudovala fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru aplikovaná fyzika. Od roku 1989 působí v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, kde se zabývá studiem a charakterizací nanostrukturních materiálů metodami transmisní elektronové mikroskopie.

Počet článků: 1

Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčnostís podporou

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 292, 2024/5
V nanosvětě, v němž se plně projevují podivuhodné efekty kvantové fyziky, se spolu se zmenšováním objektů zkracuje i čas probíhajících dějů....