mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kavan Jan

Mgr. Jan Kavan (*1982) vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě UK. Na Masarykově univerzitě se zabývá hydrologií polárních oblastí, především dynamikou vodních toků a fluviálními procesy, spolupracuje na výzkumu polárních jezer. V posledních letech se účastní expedic na Svalbardu a v Antarktidě.

Počet článků: 1

Miliony jezer v pohybuuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 440, 2017/7
Arktida je velmi bohatá na jezera, v některých oblastech pokrývají více než 80 procent jejího povrchu. V této drsné části Země navíc představují...