mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Kdo koho zahnal na strom

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 536, 1999/9
Začnu chytákem ze školního cvičení. Jak byste napsali větu Kočky zahnal- ps- na strom? Spontánně jsem doplnila: Kočky zahnaly psy... a chyba lávky!...
 

Biblická krajina v Čechách

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 475, 1999/8
Jsme taková malá země, kde se podzemní dráha vejde do biografu, jak prohlásil cizinec, který v kině Metro na Národní třídě marně čekal na vlak....
 

Terapie pod psa

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 475, 1999/8
Tedy alespoň slovotvorně. Co je to canisterapie? Na první pohled lékařský termín, na druhý pohled výtvor surrealistův. Co to znamená? Vůbec nic,...
 

Kraj zhacených hatí

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 476, 1999/8
V horkých srpnových dnech se rašeliniště už z dálky hlásí nahořklou vůní. Přes pole kosodřeviny ji vánek přináší až k vám a výsledná směs popisuje...
 

Hudba a řeč v mozku

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 415, 1999/7
Když lidé zaslechnou nesmyslně postavenou větu (například Včera seká trávník), jejich mozková aktivita se na moment splaší a při měření vykáže...
 

Mladší bratr staršího bratra

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 416, 1999/7
Onehdá si skupinka mužů se smyslem pro humor založila Klub mladších bratrů starších bratrů. Co je to za nesmysl? „Když je jeden bratr mladší, druhý...
 

Prof. František Daneš osmdesátníkem

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 417, 1999/7
Spolupracovníkem Vesmíru byl F. Daneš v letech 1982–1995. Za tu dobu nejen upravil nesčetné množství článků, ale hlavně publikoval (pod šifrou dš)...
 

Neologizmus taping

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 355, 1999/6
Se slovy jogging, skateboarding či snowboarding se ve sportovní terminologii setkáváme už déle. Ani taping (od angl. tape – páska) nepatří jinam....
 

Modrý měsíc

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 356, 1999/6
Není snad červen červený? Ale vždyť o něm ani psát nechci. Neodpustím si ovšem poznámku, že (etymologicky) červený být nemusí. Vnímáme jej červeně,...
 

PETR KOVAŘÍK: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 269, 1999/5
Studánky-hlubánky, provokující malíře, básníky i skladatele... Prameny života, které lze plně docenit jen na poušti a krotce si o nich vyprávět na...
 

Pocívání na řitici

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 295, 1999/5
V předchozích číslech Vesmíru byly dvě zmínky o podsedickém pyropu, poprvé v recenzi na Řídkošilovu knihu Granát-pyrop (Vesmír 78, 45, 1999/1),...
 

Proč Mácha nenapsal Květen

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 296, 1999/5
Snad proto, že nechtěl? Zkusme se nad tím zamyslet. V češtině se slovo květen poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly (1805) jako poetizmus...
 

Rachmaninov jako živý

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 235, 1999/4
Loni byla v Los Angeles pořízena nová nahrávka se Sergejem Rachmaninovem, který zemřel před více než 50 lety. Jeho „návrat“ umožnilo jednak piano...
 

O pramateriálu, matce větví a tisíci látrech

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 236, 1999/4
Chceme-li se něco dovědět o materiálech zcela nových (viz článek, Vesmír 78, 197, 1999/4), pak stojí za zamyšlení nejen původ slova materiál, ale...
 

Učitelky a učitelé v komunikaci s žáky

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 175, 1999/3
Dotazník zjišťující rysy pedagogické komunikace byl předložen jak žákům a žákyním základních, středních i vysokých škol, tak jejich učitelům...
 

Rudy, nerudy a kutnohorští havíři

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 176, 1999/3
Máme-li na s. 153 článek o nerudách (Vesmír 78, 153, 1999/3), objasněme si nejprve, jak vzniklo slovo ruda. Pro geologa je to hornina obsahující...
 

Mluví absolutní sluchaři jinak než my?

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 115, 1999/2
Úlohou zvukové stránky jazyka v komunikaci se lingvistika a estetika zabývaly už v první polovině století (viz práce R. Jakobsona, J. Mukařovského...
 

Zastavit represe

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 116, 1999/2
Jak se přejatá substantiva začleňují do tvarové soustavy češtiny? Většinou si vyberou nějakou předložkovou vazbu. A to je dobře! Podívejme se, jak...
 

O stručnosti

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 116, 1999/2
Vesmír trpí nedostatkem stručných článků. V redakci se vrší desetistránkové rukopisy, o nichž jejich autoři říkají, že je nelze zkrátit. Témata...
 

Tradice sousedské lásky v Čechách

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 15, 1999/1
Českou povahu charakterizují nejen jména Sněhurčiných trpaslíků, ale i přezdívková jména českých vesnic. Mnoho místních jmen na našem území,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]