Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Černá a Bílá cesta ke hřbitovu

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 476, 2003/8
Ponechme stranou jména typu Černá skála (čedič) či Bílá hlína (kaolin) a zaměřme se na ta méně srozumitelná. Černý v zeměpisných jménech často...
 

Svobodný a ještě svobodnější

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 477, 2003/8
„Swoboda pěkná wěc, nenj na ni w swětě klec,“ tak zní přísloví uvedené v Jungmannově slovníku. Už od útlého věku v úředních dokumentech vyplňujeme,...
 

Jak čaj souvisí s Brnem?

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 417, 2003/7
Přestože je Česká republika vedle čajových velmocí úplná nula – nejenže se čaj u nás nikdy nepěstoval a pěstovat nebude, ale donedávna se tu...
 

Sexualizace jazyka

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 356, 2003/6
Ve dvacátých letech minulého století se J. Baudoin de Courtenay v jedné přednášce zmínil, že pokud jde o staré indoevropské jazyky, živá příroda...
 

Chození s kompasem i bez něj

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 357, 2003/6
Mnohé objekty v krajině byly orientovány podle světových stran dávno předtím, než byl vynalezen kompas. Lze předpokládat, že se stavitelé řídili...
 

Kdo nemá duši z hadrů

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 297, 2003/5
Zatímco většinu vadných lidských orgánů lze vyjmout, změřit, rozpitvat a detailně prozkoumat, lidská duše se zkoumá obtížně. Ne že by to vůbec...
 

Český rek ve světě

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 237, 2003/4
Představme si hrdinného českého reka, který se vrátí z bitvy domů – a co se nestane? Po podlaze mu běhají rusi a švábi, na nose mu vyráží uher, a...
 

Tlak času a prostoru v českém textu

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 176, 2003/3
Výběr jazykových prostředků je ovlivňován mnoha mimojazykovými okolnostmi. V žurnalistice, a do značné míry i v odborných článcích jsou mocnými...
 

Dekolty místo koltů

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 177, 2003/3
Jakkoli jsou zbraně, které nezabíjejí, z hlediska vojenského výzkumu novinkou, etymologicky se jen vracejí k tomu, čím byly kdysi dávno. Zbraň měla...
 

Domestikace koně a mapa Čech

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 117, 2003/2
Původní význam slova domestikovat je zdomácňovat. Odvíjí se od latinského domesticus – patřící k domu (domus – dům). Odborný termín domestikace je...
 

Odcházím na P3n

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 56, 2003/1
„Jdem na P3n, přijdem z5 v 5,“ napsaly mi kdysi děti na cár papíru (bydlím na Malé Straně). Dnes tento způsob dorozumívání používají i dospělí,...
 

Skvost pro radost i zlost

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 57, 2003/1
„Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jak šídlo a pálí ji dobré bydlo,“ zvolal zoufalý rybář. A ryba fungovala:...
 

Posel a poslanec

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 713, 2002/12
Libozvučné slovo pro posla-zvěstovatele měli staří Řekové: angelos. Odtud se odvíjí i termín pro pozitivní zvěst evangelium (ř. eu-angélion – dobré...
 

Vesmír je Vesmír

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 657, 2002/11
Tato tautologická věta (obojím myslím Vesmír s velkým V) z logického hlediska nepřináší žádnou informaci, a přesto jsou výpovědi tohto typu v...
 

Slizcí hadi a bídní červové

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 657, 2002/11
Co mají had a červ společného krom toho, že spolu údajně soupeří o účast v lékařském symbolu? Mimo protáhlý tvar těla a svíjivý pohyb patrně...
 

František Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 578, 2002/10
Čeští a moravští jazykovědci z Akademie věd a univerzit popisují stav češtiny jako jazyka malého evropského národa na konci 20. století, který...
 

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ: Slovník pomístních jmen v Čechách.

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 578, 2002/10
V letech 1963–1980 byl pořízen soupis všech pomístních jmen (tj. jmen polí, luk, lesů, hor, vod, cest apod.) na území Čech. Kromě odborníků...
 

Vymítat démony na mýtině

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 597, 2002/10
Dříve než se dostaneme k meritu věci, tedy k mýcení lesa, položme si otázku, proč se slovesa vymýtit a vymítat píšou každé jinak a proč si je...
 

Hospodářství po staročesku

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 537, 2002/9
Stará je snaha obhospodařovat zemi, staré je i slovo hospodaření, resp. jeho základ. Čteme-li zvukomalebný archaický verš Julia Zeyera „Ó nejsladší...
 

Krásy krasu

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 477, 2002/8
Krása sice do oka udeří – miskovité závrty, step, bělavé škrapy, temné propasti, bublavé vyvěračky, jalovce napřahující větve, jako by se vítaly...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]