mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

pokoj, mír a vesmír

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 709, 1996/12
„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu,“ psávali jsme ve škole na tabuli, páni učitelé na to reagovali různě, ale my jsme si vždycky...
 

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 604, 1996/11
RNDr. Petr Foch a RNDr. Jiří Sádlo postrádali informaci o tom, že se autor „hry s asociacemi“ inspiroval Morgensternovou poezií. Samozřejmě mají...
 

Býčí trh

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 655, 1996/11
Pokud někdo očekává informace o cenách dobytka, bude asi zklamán, zavede-li ho výše uvedené slovní spojení do světa burzovních obchodů. Kurzy...
 

Science fiction, fair play, status quo

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 657, 1996/11
Co mají tato slovní spojení společného? Zachovávají si původní pravopis i výslovnost a nepřejímají české koncovky, chovají se jako citáty. Citátová...
 

Ovoce v maskáči

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 595, 1996/10
V posledních letech jsme si mohli v obchodech prohlížet nejrůznější cizokrajné plodiny, jen se člověk nesměl moc ptát na jejich jména. Například...
 

Tutor a jeho svěřenci

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 597, 1996/10
Tutor je v Anglii (a částečně i v Americe) poručník, ochránce, strážce, instruktor, vychovatel, domácí učitel, korepetitor a na anglosaských...
 

Shnilý hrnec k osvěžení vzduchu 

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 535, 1996/9
V obchodech s přírodní kosmetikou či ve stáncích se u nás prodávají směsi vonných sušených bylin pod názvem pot-pourri (nebo potpourri)....
 

Nedůvěra k jazykovým dubletám

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 536, 1996/9
Švédská jazyková poradna ve Stockholmu se od české liší především tím, že zaměstnává devítinásobek lidí (tj. pracuje tam devět osob)....
 

Jsou cizí slova výstižnější než česká?

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 537, 1996/9
Nemám v úmyslu staromilsky se pohoršovat nad přílivem cizích slov do češtiny ani se posmívat mnohdy komickým spojením cizích slov s typicky českými...
 

Hlava a ocas

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 451, 1996/8
Slovo hlava (lat. caput) se vyskytuje i v ostatních slovanských jazycích – v polštině glowa, v lužické srbštině hlowa, v ukrajinštině holova,...
 

Hudba a poruchy sluchu 

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 475, 1996/8
Švédští badatelé zjistili, že už novorozeně v inkubátoru je vystaveno nežádoucím účinkům hluku. Také studia zvukové hladiny dětských hraček...
 

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 476, 1996/8
Snad je to silou tradice, snad tím, že donedávna byl k záznamům mluveného textu obtížnější přístup (neznal-li člověk těsnopis), hlavní příčinou ale...
 

lagrangeián, jacobián, vandermondián

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 477, 1996/8
Ve starších odborných pracích se dávala přednost dvojslovným matematickým termínům (Lagrangeova funkce, Jacobiho determinant, Vandermondův...
 

Hrnec a srnec

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 376, 1996/7
Nauka o tvoření slov v češtině je zapeklitá disciplína, neboť ji nelze nastudovat jen teoreticky. Neznáte-li, co přesně slovo znamená, není radno...
 

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 388, 1996/7
Pampevlk Pampeliška Protilička lesní Přeslička rolní Ostřída Okurka Kuklava Pupava Losmrad větší Lopuch menší Škopkovec dvojtrnný Dřezovec...
 

Tělesné požitky a hudební inspirace

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 415, 1996/7
Zatímco Josef Haydn komponoval v paruce a u klavíru, Gioacchino Rossini si většinou nejdřív zašel na trh, kde se zásobil mimořádně pikantními...
 

Chemické názvosloví

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 304, 1996/6
Přečetl jsem si v č. 3 nanejvýš zajímavý článek o flavonoidech. Zarazilo mne však používané chemické názvosloví. Zdá se, že určitá fonetizace...
 

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 337, 1996/6
Slovo asociace má několik významů, my se však omezíme na jeden z nich: spojení vytvářející se za určitých podmínek mezi psychickými jevy (vjemy,...
 

Kterak Říp k svému jménu přišel

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 356, 1996/6
Z mnohých vyvýšenin v Čechách – a nejen středních – je za pěkného počasí dobře viditelná osamělá čedičová kupa, vystupující z polabské roviny....
 

Záludnosti lidové etymologie

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 296, 1996/5
Lidovou etymologii chápeme jako bezděčný anonymní proces vedoucí k nesprávné interpretaci slova. Podnětem k mylnému výkladu bývá podobnost s jiným...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]