mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, MIROSLAVA KNAPPOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ, JANA MATÚŠOVÁ: Pomístní jména v Čechách

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 216, 1996/4
Soupisem v letech 1963 – 1980 shromáždilo onomastické pracoviště Ústavu pro jazyk český ČSAV asi půl milionu dokladů pomístních jmen z území České...
 

Zvláštní jazyk telefonických hovorů

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 236, 1996/4
Každý asi na vlastní kůži zažil situaci, kdy se mu jinak srdečný člověk jevil v telefonu jako úplný suchar. Ve srovnání s verbální komunikací lidí,...
 

příčina, důvod, účel

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 237, 1996/4
Jestliže si v rukopisu eseje „Pocit pikantnosti“ (Vesmír 75, 169, 1996/3) přečtu: „Krystalickým příkladem tohoto způsobu myšlení je například...
 

O Čapkových hovorech s TGM, sborník

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 164, 1996/3
V Hovorech s TGM je pravda definována takto: Pravda je to, co bezpečně a kriticky víme, co je skutečnost uvědomělá (K. Čapek 1946). V. Chládková...
 

Může menšina ovlivnit většinu?

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 177, 1996/3
O tom, že německy mluvící většina ve Vídni ovlivnila jazyk české menšiny, ví kdekdo. Jak by ne, vždyť Češi tam žijí od středověku a byl by div,...
 

Brdo a skalnaté kopečky v Čechách

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 116, 1996/2
Brdo je část tkalcovského stavu obsahující tzv. paprsky (brdem se řada paprsků zdvihá a zase spouští), odtud být dělán na jedno brdo – tj. pořád...
 

ZLATA KUFNEROVÁ, MILENA POLÁČKOVÁ, JAROMÍR POVEJŠIL, ZDENA SKOUMALOVÁ, VLASTA STRAKOVÁ: Překládání a čeština

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 44, 1996/1
Překládat znamená pracovat nejen s jazykem cizím, ale především s jazykem mateřským. Proto autory publikace zajímá problematika překladu z hlediska...
 

Cesty pěti barev

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 56, 1996/1
Je zvláštní, že se ve jménech českých cest kromě bílé, černé, červené, zelené a zlaté nevyskytuje žádná další barva. Snad to souvisí s tím, že až...
 

JSOU ŽENY DISKRIMINOVÁNY JAZYKOVĚ?

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 708, 1995/12
Ve Spojených státech, Japonsku i evropských zemích se nyní usilovně zkoumá, zda se rozdílné způsoby užívání jazyka příslušníky obou pohlaví v...
 

Prof. Vladimír Šmilauer

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 564, 1995/10
Veřejnost pravděpodobně zná Šmilauerovu Novočeskou skladbu, Novočeské tvoření slov či Nauku o českém jazyku, méně však ví o jeho činnosti...
 

Šílenec a blázen v češtině

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 595, 1995/10
Důvody pro zvýšenou frekvenci těchto slov a jejich odvozenin v poslední době mohou být jak věcné (zvýšený výskyt duševních chorob), tak čistě...
 

Nechlubme se před polskými lingvisty!

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 536, 1995/9
Mladý krakovský lingvista Dariusz Galasiňski vypracoval doktorskou disertaci o chlubení se jako presvazivním (volně přeloženo “přemlouvacím″) aktu....
 

Co dělají forenzní lingvisté?

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 476, 1995/8
Leccos. Občas se také stane, že jsou požádáni o řešení problému, jak by mělo být decentně pojmenováno povolání účastníka (účastnice)...
 

Korespondence českých neslyšících

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 415, 1995/7
Čeština je pro české neslyšící cizím jazykem docela jinak než např. pro české jazykové menšiny. Příslušníci jazykové menšiny se mezi sebou ústně...
 

Česká lékařská terminologie

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 316, 1995/6
Nedávno se nad jazykem české naučné literatury pozastavil japonský student češtiny. Snažil se osvojit si pojmenování všeho, co souvisí s lidským...
 

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 356, 1995/6
Soudobá etymologie dochází k závěru, že k nejstarším typům metafory patří přenášení jmen zvířat ze sféry reálné, hmotné, do sféry...
 

Kde přišla Vertebrata k růženci a jak se modlila Pater noster

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 237, 1995/4
Obratlovci, Vertebrata - podkmen strunatců, jsou živočichové, u nichž osu kostry (páteř) tvoří obratle. Jsou to aktivně pohybliví, dvoustranně...
 

post- a ex- jako houby po dešti

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 251, 1994/5
Posttotalitní doba na začátku postkomunistické éry zdá se být neuvěřitelně úrodná na slova obsahující post- a ex- (post-, první část složených slov...
 

Porok dvacetikoruny české

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 43, 1994/1
Svatováclavský chorál byl v 2. pol. 14. st. jakousi národní hymnou. Svatováclavská koruna se stala symbolem zemí Koruny české. Král Karel IV. dal...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]