Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Plynové světlo

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 572, 2005/10
Do lamp v naší ulici plynul plyn léta. Za soumraku přicházela lampářka, přízračná postava v kabátě s kapucí, provázená černým psem. Dlouhou tyč...
 

Jména posvátných hor v Čechách

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 504, 2005/9
Rozhlédněme se třeba z Ještědu! Přecházíme od zábradlí k zábradlí a podle charakteristických tvarů postupně určujeme Trosky, Mužský, Ralsko,...
 

Krajina hledaná a nalezená

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 551, 2005/9
Severočeské pohraničí bylo německým obyvatelstvem osídleno ve 13. století a uprostřed 20. století opuštěno. V roce 1945 se tu všechno změnilo –...
 

Hať, záhať a zhacené zdraví

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 440, 2005/8
Co je hať, to většina lidí tuší, zvláště ti, kteří občas navštěvují rašeliniště, do jejichž nitra lze vstoupit po haťové naučné stezce (chodníčku...
 

Sebevědomí v češtině

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 378, 2005/7
Psychologové vyvracejí mýty o sebevědomí a čeština, ta stará dáma, souhlasně přikyvuje. Už dávno hodnotí sebevědomí po svém, a kdyby chtěla, může...
 

Kdo je původcem encefalitidy?

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 315, 2005/6
Není člověka, který by nevěděl o existenci klíšťové encefalitidy. Nenapadlo vás, proč vlastně je tato nemoc klíšťová? Podstatné jméno klíště se...
 

Kdo sklízí vítr

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 316, 2005/6
Vítr slabý či silný, východní či západní, teplý či studený, přízemní či výškový – všechny lze měřit a do jisté míry i předvídat. Jazykem však vanou...
 

Začátek a konec času

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 250, 2005/5
Začněme od konce. Jak napsal básník básníků, něco překrásného se končí a něco překrásného se počíná. A protože každý náš den koneckonců nemusí být...
 

Hafo a hafol

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 186, 2005/4
V jazyce mládeže je dnes populární expresivní výraz slangového charakteru hafo – množství něčeho, někdy i přebytek (bylo tam hafo lidí, přišlo mi...
 

Pivo nejen alkoholické

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 188, 2005/4
Tradici piva v Čechách dokládají příjmení jako Pivec, Pivka, Pivo, Pivko, Pivný, Pivník, Pivoň, Pivnička aj. Nelze sice popřít, že jejich letitými...
 

Místo v srdci

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 234, 2005/4
Nejlépe napsané knihy nelze v pravém slova smyslu recenzovat, dá se nad nimi jen žasnout. Většinou s neopodstatněným pocitem, že byly napsány právě...
 

Pole nejen orná a válečná

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 130, 2005/3
Pole chápeme především jako obdělávaný kus půdy, přeneseně pak jako prostor „obdělávaný“ nějakou duševní činností. Tím, čím je pole dnes, byla však...
 

Cloaca maxima

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 68, 2005/2
Superlativem maxima (největší) byl vyjádřen význam stoky, kterou nechal postavit z tufových kvádrů Tarquinius Superbus (zpupný), poslední z etruské...
 

Diskuse o diskusi

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 9, 2005/1
Čas od času se ve Vesmíru vyskytne netradičně pojatý text, který nás osloví do té míry, že se zapojíme od diskuse. Dnes toto slovo chápeme spíše...
 

Zrození z kalusu

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 668, 2004/12
Co vlastně znamená slovo kalus? Lat. callus je ztvrdlá kůže, mozol. Pro botanika nebo lesního inženýra je to hojivé parenchymatické pletivo,...
 

Sedm teček a sto sedmdesát jmen

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 608, 2004/11
Podle písemných dokladů má sto sedmdesát jmen, ale možná jich měla víc. Kdo? Beruška (slunéčko sedmitečné), která ptáky znechucuje a člověka...
 

Zub času

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 548, 2004/10
Promyšlené systémy starých kalendářů svědčí o tom, jak brzy začal člověk sledovat neúprosné plynutí času (chronos) a zřejmě už tenkrát s ním...
 

Částice v prachu

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 490, 2004/9
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš (Gn 3,19). Obsah sdělení...
 

Plevel, pleva a plivat

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 426, 2004/8
V článku J. Sádla a P. Pokorného „Neolit skončil, zapomeňte!“ jsou chybně dána do souvislosti tři stará slovanská slova, jejichž etymologie je...
 

Kraj mezi vsí a městem

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 430, 2004/8
Kraj vznikl jako to, co se okrajuje. Z toho se vyvinul význam hranice, lem, potom vzdálená země, krajina, a nakonec část země, například rodný...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]