Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Cloaca maxima

 |  17. 2. 2005
 |  Vesmír 84, 68, 2005/2

Superlativem maxima (největší) byl vyjádřen význam stoky, kterou nechal postavit z tufových kvádrů Tarquinius Superbus (zpupný), poslední z etruské dynastie římských králů, jehož vypuzení z Říma koncem 6. stol. př. Kr. uvolnilo prostor pro nastolení římské říše. V knihách se píše, že stoka sloužila k „odvodnění“ římského fóra, ale nebyla to jen voda, co v ní teklo. Pro přírodovědce je kloaka spíše ústí (nejen trávicí) trubice některých obratlovců, v obou případech jde však o čištění (z lat. cluere – čistit), resp. očištění od nepotřebné tekutiny. Ostatně i slovanské čistit má v neslovanském světě příbuzenstvo obdobného významu (bývá dáváno do souvislosti např. s vulgárním německým scheissen).

Začala jsem „starými Římany“, ale nějaké odpadky kolem sebe člověk trousil už od paleolitu. Když se pak v neolitu usadil a začal chovat zvířata, pozůstatky jeho činnosti se hromadily (a díky tomu mají dnes archeologové co dělat). Na venkově se někde dosud dává organický odpad na hnůj (odvozen od hnít) a na kompost, kde vzniká hnojivová „složenina“, podobně jako je kompot „složeninou“ ovocnou (obojí z lat. compositus). Ve větších sídlištích bylo brzy nutno vykopat žumpy (z něm. Sumpf – bažina, jímka na kal) a veškeré smetí smést na smetiště či poskládat na skládku.

Kromě nepotřebných věcí se musela odklízet i nemocná nebo uhynulá zvířata, což bylo svěřeno rasovi. Původně byl jen odklízečem nečistot a zdechlin, teprve později se stal i katem toulavých psů (a v přeneseném významu pak člověkem krutým, nesmlouvavým). Obdobný význam mělo starší německé Racker, z nějž vznikl ras asi jako z ďábla ďas (polština má nezkrácené rakarz). Tato hypotéza ale není jediná. Plně objasněn není ani původ synonyma pohodný, i když se nabízí souvislost se slovesem pohodit (mršinu do jámy). Ze 17. a 18. století je však doložen v tomtéž významu i pohodlný, což ve starší a střední češtině neznamenalo líný, nýbrž vhodný, užitečný. Je tedy možné, že šlo o eufemizmus zvolený pro nepříliš populární povolání.

S nárůstem nelibých pozůstatků lidské činnosti přibývalo i eufemizmů s nimi spojených (čtenář nechť si doplní z vlastní zkušenosti). Pach některých uleželých slov si vyžádal vznik citově neutrálních termínů (viz např. fekálie převzaté z němčiny a vzniklé z lat. faex – kal). V lidovém podání byly naopak některé významy přeneseny a vulgarizovány. Prevít je synonymem neřáda, ačkoli románská etymologie prevétu decentně poukazuje na místo privátní (kam i císařpán chodí pěšky). Tytéž vlastnosti jsou přičítány hajzlovi, jehož germánská etymologie se opět odvíjí od účelového domečku, tentokrát doslova (něm. Häusel je zdrobnělina od Haus). S nečistotou a nepořádkem byl obecně spojován chlév, příbytek dobytka, extrémním vyhrocením představy pak je chlívák (nemrava). Drsně zní i slovo zmrvit (zkazit), které však patrně nesouvisí s mrvou chlévskou, ale s mrvou (troškou) slámy nasypané na podlahu, na níž podle zvyku po přástkách přenocovali všichni účastníci společně (odtud pak zmrvit děvče). Za stoku lze přeneseně označit i bulvární plátek (navzdory nevinné etymologii, odkazující na sloveso téci). K obdobným přenosům svádí kanál (ač vznikl z lat. cannalis – trouba, od canna – trubička, rákos, třtina). Nadávka kanálie (mrcha) je však s kanálem spojována mylně, její etymologie poukazuje na psa (lat. canis), resp. čubku.

Nelibé téma? Budiž. Kromě „obyčejných“ hnilobných odpadů se ale dnes musíme zbavovat i odpadů vysloveně jedovatých. A není člověka, který by k nim svou troškou nepřispěl. Snad tedy lze prostřednictvím stabilizace (ustálení) a solidifikace (zpevnění) na solidním odborném základě zneškodnit alespoň část toho, co nelze vypustit ani do největší kloaky světa. Je čas trochu poklidit a úklidem zajistit klid (praslovanské kľud má prý blízko ke gótským i jiným germánským slovům znamenajícím čistý, jasný).

Ke stažení

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné