Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Zhůvěřilost nemá s hovězím nic společného

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 175, 1998/3
Naučila jsem se neuvěřitelně krkolomným formulacím, které se občas autorům povedou, říkat zhůvěřilost. Člověk si tím uleví, a přitom nikoho...
 

Aspirin a acylpyrin

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 176, 1998/3
Není snad člověka, který by oba dva léky neznal. Každý ví, že zahraniční aspirin (i domácí acylpyrin) není v podstatě nic jiného než kyselina...
 

Jazyk e-mailového dopisu

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 177, 1998/3
Kdysi se model komunikace telegramem výstižně demonstroval na nejstručnější žádosti o peníze: DOSLY, POSLI! Má už svůj model i komunikace...
 

Sporné autorství

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 116, 1998/2
Plagiát je nepřípustné napodobení literárního, výtvarného či vědeckého díla. Slovo vzniklo z latinského plagiatus – loupež od plagiare – krást...
 

Sestry odlišných příjmení

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 55, 1998/1
Jakkoli cizinci zpravidla oceňují snadnější orientaci v českých příjmeních díky přechylování, pro přistěhovalce je hrozné, že se jim u nás může...
 

Přistěhovalci a čeština

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 55, 1998/1
Při žádosti o české státní občanství musí přistěhovalci úspěšně složit zkoušku z češtiny. Jazyková zkouška přistěhovalců je běžná v mnoha...
 

Srozumitelnost za cenu …

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 56, 1998/1
Za jakou? Přece Rašínovu, Kumpoštovu a Matouškovu. Ve skutečnosti však především za cenu sebezapření autorů, kteří své články nepsali pro kolegy a...
 

Od pasení k spasení, nebo naopak?

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 717, 1997/12
Zdánlivě obě slova znamenají totéž, první je podstatné jméno odvozené od nedokonavého slovesa, druhé od dokonavého. A přece druhé neoznačuje...
 

BACTERIA, ARCHAEA A EUKARYA

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 654, 1997/11
(Terminologické poznámky ke skupině Archaea k článku Zuzany Storchové Mikrosvět, str. 615) Když bylo před lety zjištěno, že metanogenní, halofilní,...
 

Příroda hraje

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 657, 1997/11
Chráněná krajinná území jako park, oblast, rezervace, památka – všechno to patří k ochraně přírody. Slovo příroda původně označovalo to, co se...
 

Voda životodárná a živelní

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 544, 1997/10
Vtipná glosa pro dobu povodňovou... Leč etymologie je věc ošidná [...] Slovo vydra asi nemá, alespoň v uváděných souvislostech, s vodou nic...
 

SŮL NAD ZLATO

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 556, 1997/10
Mluvíme stále o těžbě zlata, téma se vrací, ale proč vlastně? Zlato v mytologii, zlato v technologii, zlato jakožto prastaré platidlo či jako kov...
 

Urážka a pocta tímtéž slovem

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 595, 1997/10
Označení husita je dnes vyslovováno s úctou, ale v době husitské bylo natolik hanlivé, že pro vyslance z Čech se na basilejském koncilu nesmělo...
 

Obchodují vám vaše akcie?

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 597, 1997/10
Otázka snad zní jako nejapný pokus o žert, ale vychází z reality. Cestou do práce zahlédl kolega v dopravním prostředku (neříkám kterém) plakát, na...
 

České feministky neumějí psát

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 535, 1997/9
Z rozboru českých feministických textů vyplývá, že ač feministky podle svých tvrzení v obecné rovině usilují o spolupráci a harmonii mezi lidmi bez...
 

Řeky si pojmenovali nejdřív

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 537, 1997/9
Když jsem psala předchozí jazykový koutek o velké vodě, netušila jsem, že to téma bude brzy až příliš aktuální. Trochu to snad tušil Z. Vašků,...
 

Anapólový moment

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 424, 1997/8
Před 30 minutami jsem dostal do ruky nové (6.) číslo Vesmíru a při listování padl můj zrak na větu „Paní Wu zemřela... po zveřejnění její...
 

K červnovému číslu Vesmíru 76

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 424, 1997/8
Tak jsem si s potěšením přečetl Vesmír 6, který mi připadá velmi dobrý. Pobavil mne J. Obdržálek tím zdůvodněním kvazaru, takže od teď už vím, že...
 

Jak si hrochot a kyta zachránily život

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 475, 1997/8
Kdo chodí občas na Brdy, přesněji jejich část zvanou Hřebeny, asi zná hájenku Rochota i Kytín a Kytínskou louku. Slovo hrochot, dnes již neznámé,...
 

Voda životodárná a živelní

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 477, 1997/8
Ačkoli podstatné jméno živel souvisí se slovesem žít, živelní pohromy (něco, co následovalo po úderu hromu) zpravidla život neprobouzely, ale spíš...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]