mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Kam odtáhnout vikinga?

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 355, 2000/6
V Pravidlech českého pravopisu najdeme slovo viking s malým písmenem a plurál Vikingové s velkým, přičemž prvním je míněn nájezdný dobyvatel,...
 

Od piktografů k latince

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 357, 2000/6
V jedné televizní soutěži má hráč za úkol nakreslit sdělení tak srozumitelně, aby ho jeho spoluhráč „přečetl“. Nejde vlastně o nic jiného než o hru...
 

Od Újezda ke Lhotě

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 295, 2000/5
Na území České republiky lze najít na 450 Lhot či Lhotek a o něco méně Újezdů, Újezdců, Újezdečků... To si místní obyvatelé nemohli vymyslet něco...
 

Démon nejen Maxwellův

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 296, 2000/5
Maxwellův démon (viz článek M. Holečka, Vesmír 79, 266, 2000/5) je pro laika prostě silou, jejíž původ si neumí vysvětlit. Jestliže za totality...
 

Latinská abeceda a noty

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 236, 2000/4
Na otázku, jak se jednotlivé noty jmenují, ze sebe automaticky vysypete: c, d, e, f, g, a, h – to je přece jasné. Nezdá se vám ale, že je to divná...
 

Mohyly a smírčí kříž na Václavském náměstí

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 175, 2000/3
Dvě nenápadná mohylovitá vyvýšení a na nich vláčně spočívající bronzový kříž připomínají na chodníku pod Národním muzeem oběť dvou Janů – Palacha a...
 

Strašidlo rtuti

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 176, 2000/3
Evropou obchází strašidlo rtuti, jak nás informuje titulek článku M. Heyrovského (Vesmír 79, 135, 2000/3). Představme si, že češtinu známe jen...
 

Spolupráce nezdvořilých s přezdvořilými

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 115, 2000/2
Zaměstnanci společných česko-německých podniků většinou nemají problémy s cizojazyčnou konverzací, kamenem úrazu však bývá odlišné pojetí vztahu ke...
 

Kdo ví, co ví?

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 116, 2000/2
Nevíme, kde se v textu mají psát čárky, protože teorie nám připadá jednak nudná (mechanicky uplatňovat nějaké zásady je otrava), jednak samoúčelná...
 

BOŽENA ZIMOVÁ: Dřevěnej chleba. Vzpomínkový román z pražského Podskalí

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 45, 2000/1
Tento román není typickým románem a jeho autorka není typickou romanopiskyní. Tělem i duší je jednak Podskalačkou, jednak bohemistkou, přičemž...
 

Jazyk podskalských vorařů

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 56, 2000/1
U nás vstoupila voroplavba do historie kolem roku 950, kdy byla do Čech po vodě dopravována sůl ze Saska. Voraři byli odedávna při práci...
 

Tomáš Edel, Jan Royt, Radek Brož: Příběh gotické šablony – Geschichte der gotischen Schablone

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 694, 1999/12
Roku 1991 neuvěřitelný objev legendárního kláštera v českodubském bramborovém sklepě poněkud odpoutal pozornost od jiného zdejšího nálezu – gotické...
 

„Insitní autor“ není lichotka

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 707, 1999/12
S nově vznikajícími slovy můžeme a nemusíme souhlasit, rozumět bychom jim ale měli – jistota je jistota. Latinské in situ (na původním místě,...
 

Evoluce není revoluce

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 708, 1999/12
Vývoj a evoluce bývají zaměňovány nejen v češtině, ale i v angličtině (development a evolution) a dalších jazycích. Pokusme se proto vystopovat...
 

JIŘÍ SVOBODA: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 629, 1999/11
V mladém paleolitu (zhruba před 25 000 lety) stoupl význam skupiny moravských sídlišť ležících uprostřed paleolitického osídlení. Na místě dnešních...
 

Původ a podvod

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 656, 1999/11
Kde hledat původ slova původ? Vzniklo z po-voditi ve smyslu „odvádět“, odvozovat odněkud, od nějakého „ú-vodu“, počátku. Povésti v souvislosti...
 

JARMILA BACHMANNOVÁ: Podkrkonošský slovník

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 585, 1999/10
Svérázné podkrkonošské nářečí, nejzajímavější ze severovýchodočeské nářeční podskupiny, dosud živoří. Většina z nás pochází „odnikud“, jak říkával...
 

Všechno nemůže být uprostřed

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 595, 1999/10
Frekvence slova centrum u nás nebývale stoupá. Ne že by to bylo v češtině nové slovo, z latiny jsme je přejali už dávno. Původní význam je zachycen...
 

Pravá a falešná tetřeví jména

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 596, 1999/10
Málokdy je něco tak jednoduché, jak se to jeví na první pohled. Výjimkou nejsou ani pomístní jména připomínající výskyt tetřeva (viz mapku, Vesmír...
 

Tečka na vojně

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 535, 1999/9
Tečkou je míněno interpunkční znaménko ve větě a vojnou naše armáda v roce 1938. Tenkrát poslal generál Ludvík Krejčí telegram zemskému vojenskému...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]