Loucká Pavla

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Počet článků: 259

Každý pes jiná ves

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 55, 1999/1
Cestou z Mnichova minu Landshut, u Vídně potkám Klostenerburg a kus za Budapeští dokonce Székesfehérvár. Jména některých cizích měst by nás ani...
 

Cavyky, ciráty a okolky

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 56, 1999/1
Ten s tím ale nadělá, to my s tím neděláme žádné... ale teď co? Cavyky? Ciráty? Okolky? Vždyť je to totéž! Anebo není? Zatím si povězme, že je to...
 

Mezenec, ušinec a jejich kolegové

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 707, 1998/12
Nejde o nějakou zapomenutou bajku, nýbrž o nejstarší česká jména prstů na ruce. Prsty jsou nejen nejohebnější a nejšikovnější částí ruky, ale i...
 

Světlo světla

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 708, 1998/12
Přece světlo světa, chcete mě opravit, ale ono je to (alespoň etymologicky) totéž. Slovo svět znamenalo původně světlo, staročeskému před světem...
 

Děti bez mateřského jazyka

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 655, 1998/11
Většina neslyšících dětí se u nás rodí slyšícím rodičům a tím jsou omezeny jejich možnosti osvojit si češtinu přirozenou cestou. Mluvená čeština...
 

O zanikání a vznikání

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 656, 1998/11
Podzim jako fenologická fáze roku bývá odedávna ve všech kulturách, které čtyři roční období znají, spojován se zánikem. Ne nadarmo se staří lidé...
 

Český jazyk a ženy

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 595, 1998/10
Jak si vycházejí vstříc? P. Eisner kdysi vyslovil názor, že se české ženy před jazykem ostýchají, nedovedou si s ním hrát. Vkládají sice do jazyka...
 

Zahrada ochočených slov

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 596, 1998/10
Je tomu již dávno, co se člověk poprvé pokusil ochočit si nějaké zvíře (viz Vesmír 76, 535, 1997/9). A když už byl domestikovanými zvířaty obklopen...
 

Gamesení ve stylu pařanů

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 535, 1998/9
Gamesení bez computeru není (neboť říkat komputeru počítač, to by asi pařan nepřežil). Gamesy jsou počítačové hry, přičemž česká podoba gamesa je...
 

Když máš hlad, tak ho hlaď

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 536, 1998/9
Rada uvedená v titulku nás provází téměř od počátku života a slovo hlad provází slovanské jazyky od počátku jejich vývoje. Bývá dáváno do...
 

Každá reforma má své odpůrce

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 475, 1998/8
Platí to nejen o nových Pravidlech u nás, ale i o „Rechtschreibreform“ jazyka německého, uváděné v život už dlouho (začalo se r. 1991, kodifikováno...
 

Jak se netopýr a motýl dotřepetali k svým jménům

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 476, 1998/8
Netopýr – nezbytná přísada čarodějných lektvarů, oblíbená esence noční romantické lyriky, především však jméno maličkého savce, bezbranného...
 

Bohatá úroda makerů

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 415, 1998/7
Ne že by se toho v poslední době víc dělalo, ale těch složených slov se základem -maker (od angl. make – dělat, vyrábět) valem přibývá. V běžné...
 

Genetika molekulární, nebo molekulová?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 416, 1998/7
Obě adjektiva uvedená v titulku se začínají objevovat v tomtéž (oborovém) kontextu. Dříve byla funkce přípon přísně vymezena – molekulová hmotnost,...
 

Jména typu Praha na Pyrenejském poloostrově

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 295, 1998/5
Ve Španělsku a okolních zemích se často objevuje místní či pomístní jméno Fraga. Z výkladového slovníku Španělky Marie Molinerové lze vyčíst leccos...
 

Jak by probíhalo odumírání češtiny?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 295, 1998/5
Představu o tom můžeme získat z nápisů na náhrobních kamenech v texaské vystěhovalecké obci Praze, kam první Čech přišel r. 1854. Už deset let nato...
 

Jak vznikl lidský jazyk?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 296, 1998/5
Proč se člověk odlišil od ostatních živočichů tím, že začal mluvit? Nejspíš se to nikdy nedovíme. Člověk existuje minimálně tři a půl milionu let,...
 

Cement a vápno

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 356, 1998/6
Přirovnání buchta jako cement svědčí spíš o kvalitě cementu než o kvalitě buchty, zároveň však ukazuje, že když dva dělají totéž, není to totéž....
 

Když je jeden za osmnáct...

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 357, 1998/6
Za kolik je v takovém případě druhý? Přece bez dvou za dvacet! A kolik to vlastně je? Pro ty, kteří toto rčení znají, je to pochopitelně opět...
 

Trochu koktáme všichni

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 236, 1998/4
Zvukomalebné slovo koktat (vyrážet slova po slabikách) vzniklo ze staršího kokotat, což u jiných Slovanů dosud označuje kohoutí hlas (kokoko); -o-...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]