Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Jsou cizí slova výstižnější než česká?

 |  5. 9. 1996
 |  Vesmír 75, 537, 1996/9

Nemám v úmyslu staromilsky se pohoršovat nad přílivem cizích slov do češtiny ani se posmívat mnohdy komickým spojením cizích slov s typicky českými jmény. Nějaký ten venkovský „seconhand U tety“ (to skutečně existuje) už dnes nikoho nevyvede z míry. Vlna touhy připodobnit českou vesnici městům na Západě dříve nebo později omrzí. Naši předkové chodili do vetešnictví, partiovky či bazaru, my teď máme seconhandy. Naši potomci budou jednou nakupovat v nějakém tom „sekáči“ a nejeden student v příštím století možná okouše tužku než vymyslí, proč se tak koncem 2. tisíciletí začalo říkat právě obchodu s použitým zbožím.

Chci se spíš pozastavit nad tvrdošíjnou snahou strkat zejména tu méně známou cizojazyčnou terminologii i do populárněvědných textů a podpírat takové počínání tvrzením, že cizí slovo je přesnější než české nebo neznámý termín výstižnější než všeobecně známý atp. Denzita je prostě hustota, ať už optická nebo populační, abúzus se v podstatě neliší od nadužívání atd. Přírodovědci jsou přesvědčeni, že kompetici nelze nahradit ani konkurencí, natož pak českým soupeřením, které by je – podle jejich mínění – už vůbec degradovalo, zejména v očích kolegů. Mezi kompeticí a konkurencí cítí jemný rozdíl, který však není zachycen v jazykových slovnících a vědí o něm jen odborníci sami. Jsou přesvědčeni, že pojmout text tak, aby bylo z kontextu vše patrné i bez pomoci speciálního termínu, prostě není v lidských silách. A někteří možná trochu i cítí potřebu vyjadřovat sounáležitost s „klanem“ svého profesionálního okruhu, který jim nabízí výsadní postavení znalců obecně málo známého slova. „Jinak to nejde,“ končí každou diskusi.

Koneckonců kompetice je aspoň skutečně odborný termín, který si každý může najít ve slovníku, kde se ovšem dozví jen to, co mu autor nechtěl říci rovnou. Co ale například workshop? Tady už nejde o termín a přehnanou úctu k němu, ale o vtíravé pronikání anglického slova tam, kde v češtině nebyla žádná „díra“. Vždyť konference, kurzy, semináře jsme měli už dávno.

Horší je to se slovy, která zatím moc přeložit neumíme. Třeba collider. Někteří fyzikové navrhují říkat tomuto zařízení srážeč nebo srážkovač, ale ani se nedivím, že se to příliš neujalo. Od srážeče by laik spíš čekal, že bude iniciovat srážení nějaké kapaliny, srážkovač poněkud připomíná něco s dešťovou vodou. Myslím, že problém je především ve snaze o doslovný překlad. Bylo by lepší, kdyby se našel odborník, který by ono zařízení pojmenoval podle podstaty jeho činnosti a ne podle toho, jak se mu říká v angličtině.

Cizí slova nejsou výstižnější než česká, nicméně jejich významy se zcela nepřekrývají. Chci-li něco nového pojmenovat správně, musím vyjít z podstaty věci samé a ne ze slova, které tu věc označuje v cizím jazyce.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...