Komárek Stanislav

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Počet článků: 104

Adolf Portmann (1897–1982)

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 676, 1997/12
Adolf Portmann se narodil 27. května 1897 v Basileji v rodině řidiče tramvaje a v tomto městě prožil i poloproletářsko-středostavovské dětství,...
 

Pižmová kachna

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 557, 1997/10
Pátrání v historických pramenech, původně směřující k objasnění některých detailů historie domestikace a šíření pižmových kachen (Cairina...
 

Opičí past

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 372, 1997/7
Alfred Brehm zanechal ve svých spisech jímavou historku o technologii lovu kočkodanů v západní Africe – do prázdné kokosové skořápky se vydlabe...
 

Anglická biologie doby Darwinovy

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 328, 1997/6
V době, kdy se ve Francii (i v Německu) těšila biologie rozsáhlé státní podpoře, byl v Anglii (v polovině minulého století) jediným profesionálním...
 

Po větru

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 270, 1997/5
Je vždy znovu a znovu fascinující, jak je lidská psýcha tvárná podle dobových a místních zvyklostí a jak to, co se jedné epoše jeví, jak v rámci...
 

Anatomie nemravnosti

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 189, 1997/4
Přes všechno nadšení z postmoderny a jejího morálního relativizmu lze přece jen připustit, že některé činy či stavy jsou méně chvályhodné a méně...
 

Pravda vás osvobodí

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 154, 1997/3
Pravda bývá v lidovém pojetí chápána jako shoda výpovědi se skutečností. To, co nebývá respektováno, je podmíněnost představ o povaze skutečnosti...
 

Půvab idolatrie

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 48, 1997/1
Modloslužba by se dala definovat jako prokazování úcty tomu, co si ji nezaslouží, buď vůbec, anebo jen v mnohem menší míře. Tento jev, „pouštními“...
 

Rezonovat s dobou

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 529, 1996/9
Představa člověka jako hudebního nástroje, na který cajtgajst vybrnkává své namnoze podivné melodie, není zcela nová (představa metamorfózy...
 

Pocit pikantnosti

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 169, 1996/3
Aby bylo nějaké vyprávění zajímavé, je nutné, aby obsahovalo něco pikantního, neobvyklého, vzrušujícího. Jedním z elementárních prožitků tohoto...
 

Propleteně

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 587, 1995/10
Latinskému slovu „contextus″ by odpovídalo nejspíše české „propleteně, spleteně dohromady″. Jedna každá věc včetně člověka samého je se světem...
 

Svaz přátel

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 347, 1995/6
Etymologie českého slova banda jde přes románské zprostředkování zpět na germánský kořen band, značící jednak svazek, pouto, pásku, která jej...
 

Devátý smrtelný hřích

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 289, 1995/5
Letos uplynulo třicet dva let od vydání knih Konrada Lorenze "Osm smrtelných hříchů" (Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit) a "Takzvané...
 

Roviny Času

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 10, 1995/1
Při pohledu na jakoukoli věc, ať už přírodninu či umělý výrobek, lze s výkladem jejího smyslu naložit dvěma zásadně odlišnými způsoby, řekněme...
 

Duše a závora

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 646, 1994/11
Návštěva zemí s krajně izolacionistickými tendencemi poskytuje těsně po pádu informační bariéry, která je po léta obklopovala, zajímavý průhled...
 

Hrdlo láhve

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 589, 1994/10
„Bottle neck“ je v populační genetice terminus technicus pro stav, kdy populace prochází prudkým snížením počtu jedinců („hrdlem láhve“)...
 

Konečné řešení1)

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 528, 1994/9
Lidský vztah k diverzitě, k mnohosti, mnohotvarosti je více než dvojznačný. Na jedné straně potěšení z různorodosti v užitém umění i v přírodě,...
 

Proces ozývání

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 465, 1994/8
Staré úsloví o volání do lesa a ozývání se z něj má ještě jednu hlubší a méně triviální rovinu nežli tu, kterou lze vyjádřit naučením, že co sami...
 

Letní stagnace

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 406, 1994/7
Tímto pojmem označuje hydrobiologie onen stav jezer či rybníků mírného pásma v letním období, kdy po ukončení tepelného rozvrstvení vody dochází...
 

Panamský kanál

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 307, 1994/6
Jednou ze základních charakteristik Panamského průplavu je skutečnost, že není postaven na rovině – mnohametrové převýšení na druhou stranu šíje...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]