mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Komárek Stanislav

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Počet článků: 104

Rebiedermeierizace

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 232, 2003/4
Slovem „biedermeier“ se označuje styl života a umění, zejména užitého, dvacátých až čtyřicátých let devatenáctého století ve starém Rakousku a do...
 

Gesta Romanorum

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 70, 2003/2
Staročeská verze výše zmíněného souboru středověkých exempel (nově jako Příběhy římské, Odeon 1967) je neobyčejně pozoruhodným čtením. K nějaké...
 

Němé tváře

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 89, 2003/2
Častým tématem v pozdním dvacátém století je ochrana zvířat před týráním a špatným zacházením. Dříve než začneme argumentovat v úzkých hranicích...
 

FRITJOF CAPRA: Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 28, 2003/1
Kniha fyzika F. Capry The Turning Point. Science, Society and Rising Culture patří ve světovém měřítku už spíše ke klasice (originál vyšel r....
 

Prorokovali proroci...

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 649, 2002/11
Je tomu právě deset let, co vyšla kniha Francise Fukuyamy, systemizovaného proroka z amerického State Departmentu, s mnohoslibným názvem Konec...
 

Nevtíravý půvab přetvářky a odstrašení

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 497, 2002/9
Když jsem uviděl krásné fotografie Petra Pokorného z jeho jihoamerických cest, bylo těžké odolat, abych k nim nenapsal alespoň krátký slovní...
 

Přítel mloků

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 471, 2002/8
Jedna z největších biologických afér 20. století vůbec je spojena se jménem vídeňského biologa Paula Kammerera (1880–1926). Výstřel, jímž na hoře...
 

Disturbance

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 104, 2002/2
Jednou ze základních moudrostí ekologie je konstatování, že pro obnovu organických společenstev jsou důležité disturbance, tj. vlastně jejich...
 

Holandizace

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 51, 2002/1
Tento termín mne napadl jako vhodná paralela k někdejšímu slovu „finlandizace“, které padalo v minulých dobách zejména v exilovém tisku ve spojení...
 

Půvab redukce

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 652, 2001/11
Počátky nauk spočívají v zásadě v nahlédnutí, že nějaké dvě entity, pro které má přirozený jazyk různá jména, jsou v zásadě totožné, byť...
 

Chitin a kismet

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 532, 2001/9
Jungovská psychologie učí, že každé dílo či osobnost, které si v určité zemi či době získají všeobecné rozšíření a oblibu, si zasluhují bližší...
 

Vědci a ideologie: němečtí biologové za Hitlera

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 194, 2001/4
Druhé vydání knihy známé německé genetičky a historičky biologických disciplín Ute Deichmannové není sice horkou knižní novinkou, zato publikací...
 

Transdebitace

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 711, 2000/12
Prastaré zásady, nejen křesťanské, ale i buddhistické, o neodporování zlému, nastavení levé tváře po úderu na pravou i činění dobra nepřátelům byly...
 

Hrad přepevný...

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 586, 1999/10
Snaha budovat „nedobytné“ myšlenkové systémy je v novější době vždy provázena snahou po vytváření architektonických monumentů, které by je...
 

Zpětná vazba

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 409, 1999/7
Pojem zpětné vazby, pocházející z kybernetiky a teorie systémů, říká asi tolik, že změna nějakého parametru v systému vyvolává reakci, která jej...
 

Vtíravý půvab sociobiologie

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 276, 1999/5
Také Jana Zrzavého čtenáři Vesmíru důvěrně znají – a z jeho pera, jak je na první pohled patrno, pochází i výše uvedená recenze. Zrzavého propojení...
 

Proces interpretace

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 108, 1999/2
Archaický člověk se cítí světem kolem sebe přímo osloven a míněn. Jeden každý jev, který vidí, má k němu samému nějaký bezprostřední vztah, či se...
 

Zoologické indicie pro Kolumbovo úmyslné falšování cestovních zpráv

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 49, 1999/1
Kryštof Kolumbus se až do své smrti nenechal zviklat v přesvědčení, že země, které objevil, jsou součástí Indie, respektive Číny. Stejně tak se...
 

Být naklonován

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 564, 1998/10
Jako pěna na povrchu kapalin se vždy prezentují „chytlavá“ témata v krajině masmédií. Je typické, že mediálně přetřásaná nebezpečí (např. kometa v...
 

Hlavou dolů

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 468, 1998/8
Představa netopýra visícího vzhůru nohama je všeobecně tak zakořeněná, že si málokdo uvědomuje, že tento modus chování vykazuje v Evropě jen jedna...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]