mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Velikost genitálií indikuje klimatické změny

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 375, 1999/7
Pro rekonstrukci klimatu ve čtvrtohorách se v zásadě uplatňují dva přístupy. První – nazvěme jej třeba analytický – spočívá v precizním určení...
 

Ikové pod kůží

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 243, 1999/5
Důležitá část kulturní antropologie se koncem 60. let soustřeďovala na mizející přírodní ráje, ale anglický antropolog Colin Turnbull, tehdy již...
 

Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 196, 1999/4
Severoatlantická oscilace představuje hlavní klimatický mechanizmus krátkodobé cyklicity (tj. v měřítku několika let až desetiletí) počasí...
 

JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 164, 1999/3
Tato kdysi slavná kniha představuje jeden z klenotů českého barokního písemnictví. Nejde o běžné dějiny města, ale o jeho oslavu a mýtus. Ve...
 

ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991.

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 96, 1999/2
Pokud si člověk někdy troufne ne snad recenzovat, ale upozornit na knihu, která nespadá do jeho oboru, tak dobře ví, že nepozná všechny autorovy...
 

I dnes zapadá slunce nad Atlantidou

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 103, 1999/2
Jiří SVOBODA: Jak to bylo s Atlantidou Nový pohled na starou záhadu, Nakladatelství NS Svoboda, Praha 1998, 190 stran, 79 obrázků, 16 stran...
 

D. BŘEZINOVÁ, M. BUKOVANSKÁ, I. DUDKOVÁ, V. RYBAŘÍK: Praha kamenná

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 43, 1999/1
Poměrně obsáhlá monografie informuje o druzích kamene použitých na význačných pražských stavbách – od Pražského hradu až po metro a Palác kultury....
 

T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 45, 1999/1
Zajímavý sborník shrnuje novější poznatky o českém granátu. Jedenáct příspěvků se zabývá historií využívání českého granátu v lidové i městské...
 

BURKHARD FRENZEL (ed.): Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 676, 1998/12
Stručně řečeno je to kniha o kamenných lavinách, suťových proudech a sesuvech. Kolektivu asi třiceti autorů jde zejména o odpovědi na otázky, kde a...
 

Arzen v podzemních vodách Bangladéše

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 607, 1998/11
Téměř celý Bangladéš leží na obrovské říční deltě Gangy, která vyplňuje i značnou část Bengálského zálivu. Při rychlém výzdvihu Himálaje, který ve...
 

KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 573, 1998/10
Ve čtvrtek 19. září 1991 našli turisté manželé Simonovi v Hauslabově sedle (3279 m n. m.) v Ötztaalských Alpách mrtvolu muže, kterého považovali za...
 

Jeskyně a objevy

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 490, 1998/9
Na Havaji K. Allred prolezl a zmapoval lávovou jeskyni Kazumura, která dosáhla překvapivé délky 62 km a převýšení 1100 m! Lávové jeskyně vznikají v...
 

Dialog mezi mořem a větrem

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 367, 1998/7
Zásadní posun ve vnímání globálního klimatického systému nastal jednak s novými pracemi o severoatlantické oscilaci, jednak tím, že W. Broecker...
 

Mysl bobra

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 404, 1998/7
Žádné divoké zvíře nepomohlo objevení nových světů tolik jako bobr. Severní Amerika byla do značné míry prozkoumána lidmi hledajícími zisk na...
 

Klimatický stres

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 157, 1998/3
Inkové nazývali svoji říši Tahuantinsuyu neboli „Země čtyř částí“. Těmto čtyřem dílům zhruba odpovídá čtveřice ekosystémů: pampy a pobřežní pouště...
 

Krajina – velké téma 21. století

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 88, 1998/2
Architekt M. Baše na nedávném sympoziu „Stavba pro venkov“ prohlásil, že na rozdíl od nás země Evropské unie již deset let vědí, že 21. století...
 

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 707, 1997/12
Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud...
 

Fullereny i na Pravčické bráně?

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 628, 1997/11
Fullereny jsou velké, míči podobné molekuly uhlíku C60 a C70, anebo dokonce i vyšších molekulárních čísel (viz Vesmír 75, 566, 1996/10). V roce...
 

JAN KOS, MARIE MARŠÁKOVÁ: Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 636, 1997/11
Tato publikace obsahuje úplný výčet zvlášť chráněných území a je prvním takovým soupisem, který se u nás objevil v posledních letech vůbec, a...
 

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK, editoři (1997): Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
Knih o architektuře Prahy existuje několik desítek, ale knih o její přírodě jen několik. A přesto, když se nad věcí zamyslíme a srovnáme Prahu s...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]