RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 195

Klimatický stres

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 157, 1998/3
Inkové nazývali svoji říši Tahuantinsuyu neboli „Země čtyř částí“. Těmto čtyřem dílům zhruba odpovídá čtveřice ekosystémů: pampy a pobřežní pouště...
 

Krajina – velké téma 21. století

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 88, 1998/2
Architekt M. Baše na nedávném sympoziu „Stavba pro venkov“ prohlásil, že na rozdíl od nás země Evropské unie již deset let vědí, že 21. století...
 

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 707, 1997/12
Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud...
 

Fullereny i na Pravčické bráně?

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 628, 1997/11
Fullereny jsou velké, míči podobné molekuly uhlíku C60 a C70, anebo dokonce i vyšších molekulárních čísel (viz Vesmír 75, 566, 1996/10). V roce...
 

JAN KOS, MARIE MARŠÁKOVÁ: Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 636, 1997/11
Tato publikace obsahuje úplný výčet zvlášť chráněných území a je prvním takovým soupisem, který se u nás objevil v posledních letech vůbec, a...
 

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK, editoři (1997): Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
Knih o architektuře Prahy existuje několik desítek, ale knih o její přírodě jen několik. A přesto, když se nad věcí zamyslíme a srovnáme Prahu s...
 

V. CAJZ, editor (1996): České středohoří

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
České středohoří patří nejenom z hlediska geologického, ale také botanického, archeologického a entomologického k územím s nejvyšší přírodní...
 

Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 638, 1997/11
Labe je nejdelší a nejvodnatější tok České republiky (na území ČR 370 km délky, plocha povodí 51 392 km2, průměrný průtok na státní hranici 308...
 

Konec zlaté horečky v Indonésii

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 596, 1997/10
Roku 1993 začala kanadská prospekční firma Bre-X z Alberty zkoumat oblast Busang na Borneu. Po dvou letech vrtných prací ohlásila nález ložiska o...
 

O topolech a třech cestách vedoucích ke zhloupnutí1)

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 465, 1997/8
Nejprve jej napadlo, že popularizace je nauka o topolech (Populus nigra – topol černý, Populus tremula – topol osika), ale pak zklidnil myšlenky a...
 

O původu druhů ve Viktoriině jezeře

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 370, 1997/7
Jednou za čas se v různých částech světa schází mírně excentrická skupina paleoklimatologů, která si říká PEP III. PEP znamená Pole – Equator –...
 

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 403, 1997/7
Národní park Podyjí byl vyhlášen r. 1991 na ploše přísně střeženého pohraničního pásma Dyje mezi Znojmem a Vranovem. Osou národního parku je...
 

TOM SIMKIN A LEE SIEBERT: Volcanoes of the World.

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 315, 1997/6
Snad bude užitečné upozornit, že existuje atlas vulkanických erupcí, které se udály za posledních 10 tisíc let. Atlas je rozdělen po regionech, ve...
 

Sprašový pseudokras

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 248, 1997/5
Jméno „kras“ pochází z označení dinárského pohoří „Carsus“ čili „Kras“ a rozumí se jím vápencová oblast, ve které jsou vyvinuty krasové jevy, tedy...
 

KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů – Není jen Stonehenge

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 278, 1997/5
Archeologie je tak atraktivní věda, a přesto má u nás tak málo popularizátorů schopných poskytnout čtivou a přitom důvěryhodnou knihu. Soustavně se...
 

Ještě jednou

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 189, 1997/4
Vážený pane inženýre, [...] Měl byste úplnou pravdu, kdyby nebylo jedné věci. Před necelými dvěma lety samotná firma TVX vydala prohlášení, že...
 

GEORGE RITZER: Mcdonaldizace společnosti

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 227, 1997/4
Ray Albert Croc se narodil v roce 1902 na předměstí Chicaga v rodině nepříliš úspěšného obchodníka s realitami, který pocházel z Čech. Nedokončil...
 

Hloubkový průzkum Hranické propasti

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 148, 1997/3
V malém ostrůvku devonských vápenců ležících na dohled od lázní v Hranicích na Moravě se vyvinul význačný krasový jev evropského formátu. Je jím...
 

HANA SVOBODOVÁ (editor): Krajina jako domov

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 69, 1997/2
Sedmnáct referátů na 110 tiskových stranách dobře ilustruje důležitost krajiny i bezbřehost tématu. Věcné informace např. o vývoji chatařství...
 

VÝROK O SKUTEČNOSTI, NEBO VÝROK O VÝROKU?

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 104, 1997/2
Nizozemské státní organizace sledují velmi vážné současné klimatické změny, poslouchají své experty a snaží se situaci zlepšit. Věda zde přímo...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné