ARCDATA konference 2021

RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 201

BURKHARD FRENZEL (ed.): Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 676, 1998/12
Stručně řečeno je to kniha o kamenných lavinách, suťových proudech a sesuvech. Kolektivu asi třiceti autorů jde zejména o odpovědi na otázky, kde a...
 

Arzen v podzemních vodách Bangladéše

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 607, 1998/11
Téměř celý Bangladéš leží na obrovské říční deltě Gangy, která vyplňuje i značnou část Bengálského zálivu. Při rychlém výzdvihu Himálaje, který ve...
 

KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 573, 1998/10
Ve čtvrtek 19. září 1991 našli turisté manželé Simonovi v Hauslabově sedle (3279 m n. m.) v Ötztaalských Alpách mrtvolu muže, kterého považovali za...
 

Jeskyně a objevy

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 490, 1998/9
Na Havaji K. Allred prolezl a zmapoval lávovou jeskyni Kazumura, která dosáhla překvapivé délky 62 km a převýšení 1100 m! Lávové jeskyně vznikají v...
 

Dialog mezi mořem a větrem

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 367, 1998/7
Zásadní posun ve vnímání globálního klimatického systému nastal jednak s novými pracemi o severoatlantické oscilaci, jednak tím, že W. Broecker...
 

Mysl bobra

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 404, 1998/7
Žádné divoké zvíře nepomohlo objevení nových světů tolik jako bobr. Severní Amerika byla do značné míry prozkoumána lidmi hledajícími zisk na...
 

Klimatický stres

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 157, 1998/3
Inkové nazývali svoji říši Tahuantinsuyu neboli „Země čtyř částí“. Těmto čtyřem dílům zhruba odpovídá čtveřice ekosystémů: pampy a pobřežní pouště...
 

Krajina – velké téma 21. století

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 88, 1998/2
Architekt M. Baše na nedávném sympoziu „Stavba pro venkov“ prohlásil, že na rozdíl od nás země Evropské unie již deset let vědí, že 21. století...
 

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 707, 1997/12
Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud...
 

Fullereny i na Pravčické bráně?

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 628, 1997/11
Fullereny jsou velké, míči podobné molekuly uhlíku C60 a C70, anebo dokonce i vyšších molekulárních čísel (viz Vesmír 75, 566, 1996/10). V roce...
 

JAN KOS, MARIE MARŠÁKOVÁ: Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 636, 1997/11
Tato publikace obsahuje úplný výčet zvlášť chráněných území a je prvním takovým soupisem, který se u nás objevil v posledních letech vůbec, a...
 

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK, editoři (1997): Chráněná území České republiky

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
Knih o architektuře Prahy existuje několik desítek, ale knih o její přírodě jen několik. A přesto, když se nad věcí zamyslíme a srovnáme Prahu s...
 

V. CAJZ, editor (1996): České středohoří

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
České středohoří patří nejenom z hlediska geologického, ale také botanického, archeologického a entomologického k územím s nejvyšší přírodní...
 

Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 638, 1997/11
Labe je nejdelší a nejvodnatější tok České republiky (na území ČR 370 km délky, plocha povodí 51 392 km2, průměrný průtok na státní hranici 308...
 

Konec zlaté horečky v Indonésii

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 596, 1997/10
Roku 1993 začala kanadská prospekční firma Bre-X z Alberty zkoumat oblast Busang na Borneu. Po dvou letech vrtných prací ohlásila nález ložiska o...
 

O topolech a třech cestách vedoucích ke zhloupnutí1)

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 465, 1997/8
Nejprve jej napadlo, že popularizace je nauka o topolech (Populus nigra – topol černý, Populus tremula – topol osika), ale pak zklidnil myšlenky a...
 

O původu druhů ve Viktoriině jezeře

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 370, 1997/7
Jednou za čas se v různých částech světa schází mírně excentrická skupina paleoklimatologů, která si říká PEP III. PEP znamená Pole – Equator –...
 

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 403, 1997/7
Národní park Podyjí byl vyhlášen r. 1991 na ploše přísně střeženého pohraničního pásma Dyje mezi Znojmem a Vranovem. Osou národního parku je...
 

TOM SIMKIN A LEE SIEBERT: Volcanoes of the World.

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 315, 1997/6
Snad bude užitečné upozornit, že existuje atlas vulkanických erupcí, které se udály za posledních 10 tisíc let. Atlas je rozdělen po regionech, ve...
 

Sprašový pseudokras

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 248, 1997/5
Jméno „kras“ pochází z označení dinárského pohoří „Carsus“ čili „Kras“ a rozumí se jím vápencová oblast, ve které jsou vyvinuty krasové jevy, tedy...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné