Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Geolog Charles Darwin

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 460, 2009/7
Dárkyně času V únoru 1859 získal Darwin nejvyšší ocenění, jaké mu mohla londýnská Geologická společnost udělit – Wollastonovu medaili za zásadní...
 

Proč je deštník černý?

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 374, 2009/6
První uhelný monopol Když Římané obsadili Británii, nalezli černý kámen, který nazvali gagát. Byl měkký, leštitelný a teplý jako jantar. Používali...
 

Industrializace vzdělávání

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 423, 2009/6
 Věda jako veřejné používání rozumu Nakladatelství Academia má sympatickou knižnici „21.“, ve které vycházejí kratší, výstižné texty důležitých...
 

Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 243, 2009/4
Je řada věcí, o jejichž existenci nepochybujeme až do chvíle, kdy si přečteme závazné stanovisko nějaké komise. V případě geologie je jím...
 

Zelená a hnědá Sahara

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 166, 2009/3
Nikde na světě člověk nevidí tolik dokladů vlhkého klimatu jako na Sahaře – koryta starých řek, jezerní pánve či města zavátá pískem ukazují, že...
 

Mechanizace vědecké práce – stesk z počátku 20. století

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 78, 2009/2
Slavný historik umění Max Dvořák 1) se ve svých vídeňských univerzitních přednáškách v roce 1918 zabýval nejenom italskou renesancí, ale i...
 

Vltava – paralelní svět

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 779, 2008/11
Vltava shromažďuje vody větší části Čech, které protékají mnoha městy, a omývá skály pod pevnými hrady našich dějin – Českým Krumlovem, Pískem,...
 

Energetická bezpečnost České republiky

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 582, 2008/9
  Energie a civilizace Pravděpodobně hlavní příčinou vzniku současné rozvinuté společnosti (včetně vysokého stavu globální populace) byl objev...
 

Nadupaný Kadrnožka

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 631, 2008/9
Před dvěma lety vydal energetik a vysokoškolský profesor Jaroslav Kadrnožka knihu „Energie a globální oteplování. Proměny Země při opatřování...
 

Konec všeho - probuzení ve století úpadků

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 132, 2008/2
Richard Heinberg napsal v roce 2003 skutečně vlivnou a dobře dokumentovanou knihu Večírek skončil: ropa, válka a osud industriálních společností, v...
 

Záhada paleocenního uhlíku

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 760, 2007/12
Zhruba před 55 miliony let, na rozhraní paleocénu a eocénu (tedy v nejstarších třetihorách), došlo k náhlému zvýšení průměrné globální teploty,...
 

Proces probíhající od nejstarších období po dnešek

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 808, 2007/12
Kdy se oddělila ložiska nerostů a rud? Rád bych se zeptal, ve kterém čase vývoje Země se vytvořila oddělená ložiska různých nerostů a rud....
 

Snižují vyšší teploty odpar?

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 713, 2007/11
Představme si známou situaci globálního oteplování, kdy teplota na pevnině roste. Co to udělá s odparem? Odpověď je intuitivní, a přitom založená...
 

Nejméně známá část naší planety

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 626, 2007/10
Jaká je nejrozšířenější učebnice pouštní geologie? Odpověď je poněkud obskurní – jde o neustále doplňovanou, poněkud nepřehlednou vojenskou...
 

Nový problém: globální cyklus dusíku

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 362, 2007/6
Polovina všech syntetických dusíkatých hnojiv byla vyrobena v posledních dvaceti letech! I ten ošklivý oxid uhličitý je ve srovnání s dusíkem k...
 

Ne každý bludný kámen je skutečně bludný

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 232, 2007/4
Jako bludné kameny jsou označovány velké balvany, které k nám neseny v hmotě kontinentálního ledovce „zabloudily“ až ze Skandinávie. Ledovec měl...
 

Energetika ze všech stran

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 260, 2007/4
Základní problém energetiky je pravděpodobně dvojí. Alternativní či náhradní zdroje fungují dobře jen na místní úrovni a v měřítku domu, osady či...
 

Rozpad komplexních společností

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 147, 2007/3
Roku 1988 vydal britský historik Joseph A. Tainter v nakladatelství Cambridžské univerzity knihu s názvem „Rozpad složitých společností“, která se...
 

Oceán – nejlepší přítel člověka

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 260, 2006/5
Pokud někdo bez řečí a proklamací dělá něco pro zemské klima, tak to je světový oceán, či lépe řečeno některé jeho poměrně malé části na severní...
 

Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 198, 2006/4
Přírodovědci někdy hovoří o „magických hranicích“ a rozumějí jimi rozhraní, kde se jakoby mávnutím kouzelného proutku mění nějaká pravidla. Ve...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]