Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Cunami a pytláci korálů

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 134, 2006/3
Pozorování dráhy cunami, která 26. prosince 2004 udeřila na pobřeží Šrí Lanky, ukazuje velmi výrazné rozdíly ve výšce vlny i velikosti zaplaveného...
 

Čínský antropocén

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 72, 2006/2
Atmosférický geochemik Paul J. Crutzen společně s E. Stoermerem uvedli v roce 2000 termín „Anthropocene“ (česky antropocén) pro období, kdy se...
 

Solární oteplování

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 12, 2006/1
Solární“ se rýmuje se slovem „globální“. Globální oteplování chápeme tak, že je způsobeno člověkem, přesněji skleníkovými plyny, které člověk...
 

Antická cunami

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 709, 2005/12
Pozdně antický spisovatel Ammianus Marcellinus, který žil ve 4. století naší éry, ve své historické knize „Soumrak římské říše“ 1) vědomě navazuje...
 

Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 514, 2005/9
Nepochybujeme o tom, že někde v džunglích Yucatánu poblíž Machu Picchu v podhůří And nebo na pláních u Salisbury na dohled od monumentálního...
 

Projekt Gutenberg

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 67, 2005/2
Myslel jsem si, že jsem poslední na světě, kdo se o existenci projektu Gutenberg dověděl, ale menší anketou mezi kolegy i z humanitních disciplín...
 

Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 102, 2005/2
V mnoha ohledech připomíná počasí na Marsu naši Zemi. Dokonce je možné, že se první a v historii Země nejspíš největší pozemská ledová doba na...
 

Duchem nepřítomné impérium

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 116, 2005/2
Máme tendenci dívat se na britskou společnost 19. a raného 20. století jako na společnost prosycenou imperializmem. Vždyť britské impérium bylo tak...
 

Ledové doby na Marsu

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 14, 2005/1
Ze všech planet sluneční soustavy má Mars klima nejbližší zemskému. V podobných časových měřítkách desítek až sta tisíc let, v nichž se proměňují...
 

Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 517, 2004/9
Jedna z klasických otázek středoamerické archeologie zní: Proč kolem roku 950 (resp. 750-1200) po Kr. zanikla nejrozvinutější civilizace celé...
 

Z minulosti českých řek

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 447, 2004/8
Zájem laické i odborné veřejnosti o české řeky vzrostl hlavně po katastrofální povodni v srpnu 2002. Zvýšený zájem o řeky vyvolávají i technická...
 

Živé organizmy v pleistocenní spraši

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 188, 2004/4
Spraš je žlutavá pleistocenní půda, která vznikala v dobách ledových z akumulace prachu vyvátého z předpolí kontinentálního ledovce. Ruský půdní...
 

Nejhlubší podvodní jeskyně světa

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 190, 2004/4
19. března roku 2002 padl v hloubce 392 m pod hladinou další rekord v dosahování hloubek zatopených jeskyní. V italském Latiu leží velký zatopený...
 

Archeologické ticho Atakamské pouště

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 212, 2004/4
Původní paleoindiánské osídlení jihu Jižní Ameriky je datováno pomocí kalibrovaných uhlíkových dat na dobu před 14 600 lety pro lesy středního...
 

Aragonit v jeskyních

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 100, 2004/2
Aragonit, kosočtverečná modifikace uhličitanu vápenatého nazvaná podle španělské lokality v oblasti Aragon, je druhým nejrozšířenějším jeskynním...
 

Rudné a uranové hornictví České republiky

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 707, 2003/12
Na území ČR leží asi 900 rudných a uranových ložisek, většinou malých rozměrů, a celkem 1400 lokalit s nálezy zlata. V evropském měřítku hrály...
 

Klimatické změny v Holandsku

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 494, 2003/9
Klima se mění, cítíme to všichni, a i kdyby naše pocity byly (jako již tolikrát předtím) mylné, potvrzují to klimatická měření. Jedním ze států s...
 

Chytrá společnost

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 190, 2003/4
Obdivuhodný dvaadevadesátiletý Peter Drucker, vídeňský rodák, který žije v USA, publikoval během svého dlouhého života víc než 30 knih o různých...
 

Ovlivňuje produkce aerosolů v Evropě sílu afrického monzunu?

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 129, 2003/3
Posledních třicet let je moderní zanadávat si na civilizaci, i když mám podezření, že jsme tak antropocentricky namyšlení, že přeháníme i svoji...
 

Administrátor na poušti

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 70, 2003/2
Je takové obecně uznávané klišé, že pouště Předního východu a severní Afriky byly kdysi – ještě za římských dob – mnohem úrodnější, protože i klima...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]