mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Dva sborníky o klimatu a jeho nebezpečích

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 696, 1996/12
To hlavní, nač chci upozornit je, že tyto sborníky existují, že jsou užitečné pro každého přírodovědce, který se ptá po budoucnosti, a že téměř...
 

Kyselé deště v Bathu

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 495, 1996/9
V anglickém Bathu jsem se zúčastnil jednání o rozvoji měst, jehož důležitou součástí byla problematika životního prostředí týkající se zejména...
 

Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme!

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 464, 1996/8
V úvodu autor stručně popisuje jednu z metod destrukce kyanidových iontů – biologické odbourávání kyanidů pomocí bakterie Pseudomonas...
 

Nechte je žrát kyanidy!

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 403, 1996/7
Vzhledem k tomu, že má práce o vlivu těžby na životní prostředí byla „posledním impulzem“, dovoluji si některé autorovy názory komentovat. Zprávy...
 

Hra na budoucnost

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 406, 1996/7
Počátkem 70. let se naftařská firma Shell rozhodla k neobvyklému kroku. Prohlásila, že budoucnost je nepředvídatelná, protože ceny nafty bude...
 

O vlku a oxidu uhličitém

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 314, 1996/6
Posledních 20 let jsme věřili tomu, že globální teplota atmosféry ve 20. století stoupá a že za to vinou emisí CO2 a dalších skleníkových plynů...
 

Stálice

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 265, 1996/5
Podle čtenářské ankety z konce minulého roku čte Vesmír stále více studentů a mladých vědeckých pracovníků (nárust o 30 % proti minulé anketě v...
 

DONELLA H. MEADOWSOVÁ, DENNIS L. MEADOWS a JORGEN RANDERS: Překročení mezí

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 283, 1996/5
V 50. letech se americko-evropská civilizace ještě vzpamatovávala z 2. světové války. 60. léta již byla ve znamení svobody, optimizmu a tvořivosti....
 

Nechte je žrát kyanidy!

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 204, 1996/4
Výzkumnící z amerického úřadu pro dolování identifikovali bakterii Pseudomonas pseudoalcaligenes, která oxiduje a tím odbourává zbytkové kyanidy....
 

Bude zřízen geologický park Čertovy schody?

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 134, 1996/3
Diskuse týkající se těžby vápence v koněpruské oblasti u Berouna trvají řadu let a přinesly řadu oprávněných nároků ekologických aktivit, jako jsou...
 

Krajinná architektura

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 158, 1996/3
Podle mých zkušeností z přírodních věd vzniká na dobré vysoké škole nejméně třetina diplomových prací, které obohacují obor, o další třetině je...
 

Debilus loci?

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 97, 1996/2
Počátkem října uspořádala Hana Svobodová, členka IALE (International Association of Landscape, working group: Culture and Landscape), další ze...
 

Ztrácí oceán dusičnany?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 56, 1996/1
Dusík vázaný do sloučenin typu dusičnanů představuje jeden z několika hlavních faktorů, které ovlivňují růst mořských rostlin. Optimální poměr...
 

Přírodní produkce organohalogenů

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 668, 1995/12
Problém s ozonem je dvojí – ve spodní části atmosféry, kde vzniká hlavně fotochemickými reakcemi s automobilovými zplodinami, ho je příliš mnoho a...
 

JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 696, 1995/12
Od roku 1980 probíhá soustavný záchranný výzkum archeologických památek ničených při skrývkách hnědouhelných lomů severočeské pánve. Tento region...
 

Methylbromid u výslechu 

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 657, 1995/11
Atmosférický methylbromid CH3Br je pravděpodobně hlavním zdrojem bromu ve stratosféře. Je to nesmírně účinná látka zprostředkující přeměnu ozonu na...
 

Milankovičovy cykly

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 488, 1995/9
Již staří Indiáni vyčítali bělochům, že se tak moc starají o budoucnost, až jim uniká přítomnost. A skutečně se zdá, že nežijeme, jen se...
 

O neklidném stáří Velkého Vypravěče

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 396, 1995/7
To, že se Vojen Ložek v tomto roce dožívá 70 let a jeho druh Jiří George Kukla 65 let 1) a že počátkem května proběhlo v Národním muzeu v Praze...
 

Krajiny domova

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 399, 1995/7
Koncem 80. let se ve společné závodní jídelně v severočeském Mostu potkávali mládenci z dnes již zrušeného Ústavu krajinné ekologie s archeology ze...
 

Koprolitová horečka

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 311, 1995/6
Průmyslovou revoluci obvykle spojujeme se zaváděním technických vynálezů. Je v tom určitý druh samolibosti a ozývá se zde fráze o vítězství...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]