RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 196

Přírodní produkce organohalogenů

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 668, 1995/12
Problém s ozonem je dvojí – ve spodní části atmosféry, kde vzniká hlavně fotochemickými reakcemi s automobilovými zplodinami, ho je příliš mnoho a...
 

JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 696, 1995/12
Od roku 1980 probíhá soustavný záchranný výzkum archeologických památek ničených při skrývkách hnědouhelných lomů severočeské pánve. Tento region...
 

Methylbromid u výslechu 

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 657, 1995/11
Atmosférický methylbromid CH3Br je pravděpodobně hlavním zdrojem bromu ve stratosféře. Je to nesmírně účinná látka zprostředkující přeměnu ozonu na...
 

Milankovičovy cykly

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 488, 1995/9
Již staří Indiáni vyčítali bělochům, že se tak moc starají o budoucnost, až jim uniká přítomnost. A skutečně se zdá, že nežijeme, jen se...
 

O neklidném stáří Velkého Vypravěče

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 396, 1995/7
To, že se Vojen Ložek v tomto roce dožívá 70 let a jeho druh Jiří George Kukla 65 let 1) a že počátkem května proběhlo v Národním muzeu v Praze...
 

Krajiny domova

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 399, 1995/7
Koncem 80. let se ve společné závodní jídelně v severočeském Mostu potkávali mládenci z dnes již zrušeného Ústavu krajinné ekologie s archeology ze...
 

Koprolitová horečka

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 311, 1995/6
Průmyslovou revoluci obvykle spojujeme se zaváděním technických vynálezů. Je v tom určitý druh samolibosti a ozývá se zde fráze o vítězství...
 

MILAN KAMENÍK a STANISLAV HOLÝ: Nachlazená planeta.

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 328, 1995/6
Rád čtu dětské encyklopedie, protože říct něco jednoduše je velmi složité a vybrat z oceánu faktů rybník toho podstatného je skutečný autorský...
 

Změny hydrologického režimu v západní Evropě

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 254, 1995/5
Letos prožívají některé části západní Evropy během tří let již podruhé desetileté, či dokonce stoleté vody. Záplavy na dolním Rýnu plnily koncem...
 

El Niño jezulátko

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 257, 1995/5
Výraz El Niño znamená ve španělštině dítě či Ježíšek, ale autoři Meteorologického slovníku (Academia, Praha 1993) jej básnivěji překládají...
 

Pašeráci freonů

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 296, 1995/5
Freon je ochranná obchodní značka firmy E.I. du Pont and Co., která již kolem roku 1930 uvedla tyto bezbarvé kapaliny do chladicích zařízení. Mají...
 

Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 16, 1995/1
Minulost je každou chvíli jiná a budoucnost už není, co bývávalo Během posledních dvou milionů let prodělaly zóny mírného pásma sérii dlouhých,...
 

Radiokarbon a biblický exodus

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 28, 1995/1
Datování pomocí radioaktivního izotopu 14C má jednu dobře známou vlastnost - obrací vniveč obecně přijímané chronologie. Na poslední radiokarbonové...
 

Labe, řeka současnosti a budoucnosti

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 44, 1995/1
Délka Labe na území ČR je 379 km a plocha jeho povodí je o 2,7 % nižší než plocha Čech. Ročně z Labe odebíráme skoro 1 miliardu m3 pro závlahy...
 

STEPHEN JAY GOULD: Time’s Arrow, Time’s Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time.

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 695, 1994/12
Každá věda něčím důležitým přispěla k našemu obrazu světa. Geologie tak učinila samotnou koncepcí času. Téměř dvě tisíciletí Evropané důvěřovali...
 

Genius loci (K fenomenologii architektury)

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 644, 1994/11
Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní...
 

Tvorové z černé laguny

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 568, 1994/10
V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala,...
 

Jedle a tektonika

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 507, 1994/9
Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...
 

Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 434, 1994/8
Půda tvoří největší nerostné bohatství našeho státu. Posledních 40 let byla vystavena radikálním změnám, jako je zvýšená eroze, zhutňování,...
 

Zmatek mezi archeometry – kdy vybuchl vulkán Théra?

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 391, 1994/7
Archeometrie se zabývá měřením různých číselných charakteristik archeologických objektů. Často to bývají obsahy stopových prvků anebo stáří. Jednou...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné