Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Bludné mořské víry a evropské klima

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 9, 2003/1
Domnívali jsme se, že mořské proudy plynou jako řeky, dnes víme, že se rovněž pohybují jako obrovské rotující buňky o průměru až 300 km a hloubce 5...
 

Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 29, 2003/1
Jedny z nejkrásnějších a největších jeskyní světa leží v horách Guadelupe v jihovýchodním Novém Mexiku poblíž města s povědomým jménem Carlsbad...
 

Klima a vylidnění Mexika v 16. století

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 629, 2002/11
Evropa se stále zaobírá svou černou smrtí ve 14. století, ale méně je znám podstatně dramatičtější případ z Mexika, kde se v 16. století naprosto...
 

Případ váhavého ledovce

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 566, 2002/10
V globálním klimatickém systému náleží klíčová role Grónskému a Antarktickému ledovci. Je v nich uloženo tolik vody, že by tání těchto ledovců...
 

Pražský vrch Petřín

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 364, 2002/7
Coby editor publikace si dovoluji připojit několik poznámek. Autor recenze Václav Cílek se logicky nejvíc věnuje tématům, která jsou jeho profesi...
 

Zničení Jericha, Sodomy a Gomory

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 275, 2002/5
Jedním z velkých témat historie 19. století byly – zvláště u těch historiků, kteří pocházeli z koloniálních velmocí té doby – úvahy o vzestupu a...
 

Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 231, 2002/4
Je to sympatický nápad - sehnat dohromady 31 autorů a donutit je, aby v 37 kapitolách popsali přírodní a historické poměry jednoho kopce nad...
 

Antropocén

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 67, 2002/2
V roce 1833 navrhl „otec moderní geologie“ anglický právník Charles Lyell slovo Holocene, které mělo označovat geologickou epochu, v níž žijeme...
 

Antarktický ledovec

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 494, 2001/9
Když se ptáme, proč u moře žijí dvě třetiny lidí a proč většina domů v USA vzniká moři na dohled, odpovídáme: „Moře je krásné a donedávna bylo...
 

Pralesy pod zemí

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 349, 2001/6
Kjótský protokol navrhuje mezinárodní obchod s emisemi uhlíku. Základní představa je taková, že vyspělé země budou sice dál vypouštět oxid uhličitý...
 

Yam Hamelach – Mrtvé moře

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 266, 2001/5
Yam Hamelach (Slané moře) či Mrtvé moře, jak tomuto jezeru říkáme my, je nejnižší částí systému východoafrického, resp. západoarabského riftu. Užít...
 

Zánik Borobuduru v 11. století.

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 196, 2001/4
Již mnohokrát bylo řečeno, že se přírodní a humanitní vědy navzájem potřebují, ale příliš si nerozumějí. Občas se stává, že o jevech stojících na...
 

Klimatické změny na americko-mexické hranici

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 155, 2001/3
Hranice mezi Mexikem a USA procházející Sonorskou pouští v Arizoně je místy úplně rovná, zatímco oblaka vysoko nad ní jsou – jak je u mraků zvykem...
 

Paradox malého potoka ve velkém údolí

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 466, 2000/8
Přechod ledové doby do doby meziledové, v níž žijeme, znamená ve střední Evropě zásadní změnu říčních údolí. Řeky ledové doby vytvářely systém...
 

Hluboká horká biosféra a zemský povrch

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 323, 2000/6
V minulém čísle (Vesmír 79, 253, 2000/5) jsme představili teorii T. Golda, podle níž život vznikl hluboko v zemské kůře, ve stabilních podmínkách,...
 

Hluboká horká biosféra

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 253, 2000/5
Omyly Thomase Golda jsou slavné. Před přistáním Apolla na Měsíci tento paleontolog a vědecký disident rozšířil představu lunárního regolitu jako...
 

JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999–2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 163, 2000/3
V roce 1997 publikovali D. Storch a S. Mihulka tenkou, ale velmi příjemnou knížku Ekologie. Kdo se k ní dostal, ten si pochvaloval její stručnost...
 

Geodiverzita

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 95, 2000/2
Geodiverzita je substrátová a morfologická rozmanitost určitého území (substrát je horninový podklad). Pokud máme v barvitém Českém masivu území...
 

Ostrovní hora Říp

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 36, 2000/1
V roce 1982 vyšla v pražské Panoramě již zmíněná kniha Karla Žebery „Říp, hora v jezeru“, bohatě a zajímavě ilustrovaná Jiřím Mikulou. Říp je zde...
 

TYLER VOLK: Gaia’s body, towards a physiology of the earth

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 628, 1999/11
V posledním desetiletí se v teorii Gáia objevil jakýsi blok. (Teorie říká, že svět je jeden velký, navzájem propojený organizmus, který je do...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]