ARCDATA konference 2021

RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 201

Antarktický ledovec

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 494, 2001/9
Když se ptáme, proč u moře žijí dvě třetiny lidí a proč většina domů v USA vzniká moři na dohled, odpovídáme: „Moře je krásné a donedávna bylo...
 

Pralesy pod zemí

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 349, 2001/6
Kjótský protokol navrhuje mezinárodní obchod s emisemi uhlíku. Základní představa je taková, že vyspělé země budou sice dál vypouštět oxid uhličitý...
 

Yam Hamelach – Mrtvé moře

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 266, 2001/5
Yam Hamelach (Slané moře) či Mrtvé moře, jak tomuto jezeru říkáme my, je nejnižší částí systému východoafrického, resp. západoarabského riftu. Užít...
 

Zánik Borobuduru v 11. století.

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 196, 2001/4
Již mnohokrát bylo řečeno, že se přírodní a humanitní vědy navzájem potřebují, ale příliš si nerozumějí. Občas se stává, že o jevech stojících na...
 

Klimatické změny na americko-mexické hranici

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 155, 2001/3
Hranice mezi Mexikem a USA procházející Sonorskou pouští v Arizoně je místy úplně rovná, zatímco oblaka vysoko nad ní jsou – jak je u mraků zvykem...
 

Paradox malého potoka ve velkém údolí

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 466, 2000/8
Přechod ledové doby do doby meziledové, v níž žijeme, znamená ve střední Evropě zásadní změnu říčních údolí. Řeky ledové doby vytvářely systém...
 

Hluboká horká biosféra a zemský povrch

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 323, 2000/6
V minulém čísle (Vesmír 79, 253, 2000/5) jsme představili teorii T. Golda, podle níž život vznikl hluboko v zemské kůře, ve stabilních podmínkách,...
 

Hluboká horká biosféra

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 253, 2000/5
Omyly Thomase Golda jsou slavné. Před přistáním Apolla na Měsíci tento paleontolog a vědecký disident rozšířil představu lunárního regolitu jako...
 

JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999–2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 163, 2000/3
V roce 1997 publikovali D. Storch a S. Mihulka tenkou, ale velmi příjemnou knížku Ekologie. Kdo se k ní dostal, ten si pochvaloval její stručnost...
 

Geodiverzita

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 95, 2000/2
Geodiverzita je substrátová a morfologická rozmanitost určitého území (substrát je horninový podklad). Pokud máme v barvitém Českém masivu území...
 

Ostrovní hora Říp

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 36, 2000/1
V roce 1982 vyšla v pražské Panoramě již zmíněná kniha Karla Žebery „Říp, hora v jezeru“, bohatě a zajímavě ilustrovaná Jiřím Mikulou. Říp je zde...
 

TYLER VOLK: Gaia’s body, towards a physiology of the earth

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 628, 1999/11
V posledním desetiletí se v teorii Gáia objevil jakýsi blok. (Teorie říká, že svět je jeden velký, navzájem propojený organizmus, který je do...
 

Velikost genitálií indikuje klimatické změny

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 375, 1999/7
Pro rekonstrukci klimatu ve čtvrtohorách se v zásadě uplatňují dva přístupy. První – nazvěme jej třeba analytický – spočívá v precizním určení...
 

Ikové pod kůží

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 243, 1999/5
Důležitá část kulturní antropologie se koncem 60. let soustřeďovala na mizející přírodní ráje, ale anglický antropolog Colin Turnbull, tehdy již...
 

Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 196, 1999/4
Severoatlantická oscilace představuje hlavní klimatický mechanizmus krátkodobé cyklicity (tj. v měřítku několika let až desetiletí) počasí...
 

JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 164, 1999/3
Tato kdysi slavná kniha představuje jeden z klenotů českého barokního písemnictví. Nejde o běžné dějiny města, ale o jeho oslavu a mýtus. Ve...
 

ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991.

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 96, 1999/2
Pokud si člověk někdy troufne ne snad recenzovat, ale upozornit na knihu, která nespadá do jeho oboru, tak dobře ví, že nepozná všechny autorovy...
 

I dnes zapadá slunce nad Atlantidou

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 103, 1999/2
Jiří SVOBODA: Jak to bylo s Atlantidou Nový pohled na starou záhadu, Nakladatelství NS Svoboda, Praha 1998, 190 stran, 79 obrázků, 16 stran...
 

D. BŘEZINOVÁ, M. BUKOVANSKÁ, I. DUDKOVÁ, V. RYBAŘÍK: Praha kamenná

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 43, 1999/1
Poměrně obsáhlá monografie informuje o druzích kamene použitých na význačných pražských stavbách – od Pražského hradu až po metro a Palác kultury....
 

T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 45, 1999/1
Zajímavý sborník shrnuje novější poznatky o českém granátu. Jedenáct příspěvků se zabývá historií využívání českého granátu v lidové i městské...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné