mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

MILAN KAMENÍK a STANISLAV HOLÝ: Nachlazená planeta.

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 328, 1995/6
Rád čtu dětské encyklopedie, protože říct něco jednoduše je velmi složité a vybrat z oceánu faktů rybník toho podstatného je skutečný autorský...
 

Změny hydrologického režimu v západní Evropě

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 254, 1995/5
Letos prožívají některé části západní Evropy během tří let již podruhé desetileté, či dokonce stoleté vody. Záplavy na dolním Rýnu plnily koncem...
 

El Niño jezulátko

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 257, 1995/5
Výraz El Niño znamená ve španělštině dítě či Ježíšek, ale autoři Meteorologického slovníku (Academia, Praha 1993) jej básnivěji překládají...
 

Pašeráci freonů

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 296, 1995/5
Freon je ochranná obchodní značka firmy E.I. du Pont and Co., která již kolem roku 1930 uvedla tyto bezbarvé kapaliny do chladicích zařízení. Mají...
 

Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 16, 1995/1
Minulost je každou chvíli jiná a budoucnost už není, co bývávalo Během posledních dvou milionů let prodělaly zóny mírného pásma sérii dlouhých,...
 

Radiokarbon a biblický exodus

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 28, 1995/1
Datování pomocí radioaktivního izotopu 14C má jednu dobře známou vlastnost - obrací vniveč obecně přijímané chronologie. Na poslední radiokarbonové...
 

Labe, řeka současnosti a budoucnosti

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 44, 1995/1
Délka Labe na území ČR je 379 km a plocha jeho povodí je o 2,7 % nižší než plocha Čech. Ročně z Labe odebíráme skoro 1 miliardu m3 pro závlahy...
 

STEPHEN JAY GOULD: Time’s Arrow, Time’s Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time.

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 695, 1994/12
Každá věda něčím důležitým přispěla k našemu obrazu světa. Geologie tak učinila samotnou koncepcí času. Téměř dvě tisíciletí Evropané důvěřovali...
 

Genius loci (K fenomenologii architektury)

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 644, 1994/11
Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní...
 

Tvorové z černé laguny

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 568, 1994/10
V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala,...
 

Jedle a tektonika

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 507, 1994/9
Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...
 

Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 434, 1994/8
Půda tvoří největší nerostné bohatství našeho státu. Posledních 40 let byla vystavena radikálním změnám, jako je zvýšená eroze, zhutňování,...
 

Zmatek mezi archeometry – kdy vybuchl vulkán Théra?

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 391, 1994/7
Archeometrie se zabývá měřením různých číselných charakteristik archeologických objektů. Často to bývají obsahy stopových prvků anebo stáří. Jednou...
 

Orbitální chaos v New Jersey

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 355, 1994/6
Dnes dopoledne jsem absolvoval zajímavou přednášku Ivanky Charvátové o pohybu Slunce kolem středu sluneční soustavy a o vlivu, který by tento pohyb...
 

Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 248, 1994/5
Loni v létě projížděl Prahou směrem na rodnou Ukrajinu prezident Kanadské akademie věd prof. L. A. Mysak, který se zastavil v Ústavu fyziky...
 

Konec skleníkové války?

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 266, 1994/5
„Podívejte se, publikum dobře cítí, komu se dá věřit,“ říká Steve Schneider při památné diskusi o nebezpečí globálního oteplování, která se konala...
 

Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 276, 1994/5
V uplynulých několika letech se nově objevují nejméně tři typy publikací, které přinášejí nové, zajímavé údaje, ale zároveň jsou téměř nedostupné,...
 

Ledový vrt v Grónsku

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 184, 1994/4
Zabývám se vlivem sluneční činnosti na teplotní odchylky jednotlivých cyklů. Výsledky jsem publikoval v Meteorologických zprávách 46, č. 2, str....
 

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 208, 1994/4
Na paleoklimatických kongresech si nejvíce stěžují Australané. Každý člověk má totiž tendenci pohlížet na svět z hlediska své specializace anebo...
 

Věda se přestává usmívat pod vousy

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 215, 1994/4
„Vaše pracoviště se nemusí vracet do Evropy,“ říká v jisté pražské vědecké instituci kolega, „vy totiž žijete ještě v Rakousku-Uhersku! Zato v...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]