ARCDATA konference 2021

RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 201

Genius loci (K fenomenologii architektury)

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 644, 1994/11
Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní...
 

Tvorové z černé laguny

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 568, 1994/10
V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala,...
 

Jedle a tektonika

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 507, 1994/9
Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...
 

Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 434, 1994/8
Půda tvoří největší nerostné bohatství našeho státu. Posledních 40 let byla vystavena radikálním změnám, jako je zvýšená eroze, zhutňování,...
 

Zmatek mezi archeometry – kdy vybuchl vulkán Théra?

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 391, 1994/7
Archeometrie se zabývá měřením různých číselných charakteristik archeologických objektů. Často to bývají obsahy stopových prvků anebo stáří. Jednou...
 

Orbitální chaos v New Jersey

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 355, 1994/6
Dnes dopoledne jsem absolvoval zajímavou přednášku Ivanky Charvátové o pohybu Slunce kolem středu sluneční soustavy a o vlivu, který by tento pohyb...
 

Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 248, 1994/5
Loni v létě projížděl Prahou směrem na rodnou Ukrajinu prezident Kanadské akademie věd prof. L. A. Mysak, který se zastavil v Ústavu fyziky...
 

Konec skleníkové války?

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 266, 1994/5
„Podívejte se, publikum dobře cítí, komu se dá věřit,“ říká Steve Schneider při památné diskusi o nebezpečí globálního oteplování, která se konala...
 

Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 276, 1994/5
V uplynulých několika letech se nově objevují nejméně tři typy publikací, které přinášejí nové, zajímavé údaje, ale zároveň jsou téměř nedostupné,...
 

Ledový vrt v Grónsku

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 184, 1994/4
Zabývám se vlivem sluneční činnosti na teplotní odchylky jednotlivých cyklů. Výsledky jsem publikoval v Meteorologických zprávách 46, č. 2, str....
 

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 208, 1994/4
Na paleoklimatických kongresech si nejvíce stěžují Australané. Každý člověk má totiž tendenci pohlížet na svět z hlediska své specializace anebo...
 

Věda se přestává usmívat pod vousy

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 215, 1994/4
„Vaše pracoviště se nemusí vracet do Evropy,“ říká v jisté pražské vědecké instituci kolega, „vy totiž žijete ještě v Rakousku-Uhersku! Zato v...
 

Rozruch na rašeliništi

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 235, 1994/4
Lidé z ostrova Andoya na severovýchodním pobřeží Norska často přicházejí na místní rašeliniště kvůli lovu nebo sběru plodin a změny na povrchu jim...
 

Gáia po dvaceti letech

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 236, 1994/4
Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že...
 

Z neoficiální zprávy o služební cestě

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 124, 1994/3
Když r. 1630 přijeli do Bostonu puritáni, tak na ostrově Shawmut nalezli pouze místního poustevníka. Ten přijal zbožné muže s otevřenou náručí...
 

Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 136, 1994/3
Paleontologie stojí na průsečíku dvou věd. Setkává se v něm geologie s evoluční biologií. V posledních letech je stále větší důraz kladen na třetí...
 

Katastrofální deště ve 14. století v Německu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 175, 1994/3
H. R. Bork se svou ženou se zabývali vlivem intenzivních dešťů na zemědělskou krajinu. Z desítek analyzovaných a datovaných půdních profilů...
 

Pochybnosti o datování turínského plátna

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 75, 1994/2
Turínské plátno představuje snad nejvíce diskutovaný posvátný předmět 20. stol. Jde o portrét ukřižovaného muže v životní velikosti. Mnozí —...
 

Ozonová díra

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 37, 1994/1
Dva příběhy Právě před rokem vyšel ve Vesmíru můj článek o skutečnosti a fikci skleníkového jevu. Šlo v něm o dvě různé věci - o příběh...
 

Hans Sedlmayr: Demolovaná krása

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 45, 1994/1
Hans Sedlmayr (1896 - 1984) byl jeden z posledních přímých žáků Maxe Dvořáka (1874 - 1921), spoluzakladatele evropské památkové péče. Přestože celý...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné