Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Rozruch na rašeliništi

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 235, 1994/4
Lidé z ostrova Andoya na severovýchodním pobřeží Norska často přicházejí na místní rašeliniště kvůli lovu nebo sběru plodin a změny na povrchu jim...
 

Gáia po dvaceti letech

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 236, 1994/4
Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že...
 

Z neoficiální zprávy o služební cestě

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 124, 1994/3
Když r. 1630 přijeli do Bostonu puritáni, tak na ostrově Shawmut nalezli pouze místního poustevníka. Ten přijal zbožné muže s otevřenou náručí...
 

Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 136, 1994/3
Paleontologie stojí na průsečíku dvou věd. Setkává se v něm geologie s evoluční biologií. V posledních letech je stále větší důraz kladen na třetí...
 

Katastrofální deště ve 14. století v Německu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 175, 1994/3
H. R. Bork se svou ženou se zabývali vlivem intenzivních dešťů na zemědělskou krajinu. Z desítek analyzovaných a datovaných půdních profilů...
 

Pochybnosti o datování turínského plátna

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 75, 1994/2
Turínské plátno představuje snad nejvíce diskutovaný posvátný předmět 20. stol. Jde o portrét ukřižovaného muže v životní velikosti. Mnozí —...
 

Ozonová díra

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 37, 1994/1
Dva příběhy Právě před rokem vyšel ve Vesmíru můj článek o skutečnosti a fikci skleníkového jevu. Šlo v něm o dvě různé věci - o příběh...
 

Hans Sedlmayr: Demolovaná krása

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 45, 1994/1
Hans Sedlmayr (1896 - 1984) byl jeden z posledních přímých žáků Maxe Dvořáka (1874 - 1921), spoluzakladatele evropské památkové péče. Přestože celý...
 

Kolik zbývá budoucnosti? - CO2 opět na scéně

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 55, 1994/1
Před deseti lety publikoval J. E. Lovelock s M. Whitfieldem studii o neustálém poklesu obsahu CO2 v atmosféře. Nešlo o provokaci v době, kdy už...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]