Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Technická kultura země

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Pod pojmem kultura obvykle rozumíme duchovní kulturu, jako je hudba, divadlo či krásná literatura. Ve skutečnosti je kultura něco, co bylo a je...
 

Uhlík, hodně uhlíku

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 13, 2013/1
Poté, co zhruba 25 let čtu zprávy o klimatických rizicích a katastrofách, mně vyděsí máloco, ale výpočet, kolik uhlíku by se mohlo uvolnit do...
 

Sucho se živí suchem

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 648, 2012/11
Zhruba před deseti lety jsme si teprve začali zvykat na termín bleskové povodně (flash floods), kterým se označují náhlé přívalové srážky, jež...
 

„Noemova archa“ pod Araratem

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 583, 2012/10
Útvar nazývaný a někdy považovaný za Noemovu archu se nalézá ve východním Turecku u vesnice Telceker zhruba 2 km od íránské hranice. Leží v...
 

Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 378, 2012/7
Archeologická rekultivace je protimluv, protože nelze nazpátek do země nastrkat všechny ty střepy, kosti a pylová zrna odstraněná při skrývání...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 6

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 382, 2012/7
Kolektivní narcisismus: je ztotožnění se skupinou, kterou její členové považují za mimořádně schopnou či dokonce nadřazenou ostatním skupinám....
 

Demokracie nemusí znamenat více svobody

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 465, 2012/7
Americký politolog F. Zakaria je důležitý člověk a jeho kniha o budoucnosti svobody, původně vydaná v roce 2003, se mezitím stala klasickým...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 5

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 323, 2012/6
Husitství: poslední fáze velké transformace pozdně středověké společnosti v Čechách. Jejími milníky jsou tato data: 1315–1317: velký hlad, který...
 

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 344, 2012/6
Je hodně neznámého mezi Zemí a Sluncem Geochemik Vladimir Vernadskij byl – jako ostatně mnoho geologů a klimatologů staré školy – spíš filozof....
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 254, 2012/5
Kompenzační cyklus násilí (Alain Corbin): na jedno násilí reagujeme jinou, obvykle opožděnou formou násilí. Dav si pamatuje nespravedlnost a útisk...
 

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 294, 2012/5
Hřbitov, v. v. i. Paul Hoffman ve své přednášce na massachusettské technice1) o dvousetletém objevování skleníkového jevu uvedl, že si vede...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 3

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 190, 2012/4
Značkový bůh: komerčně úspěšnější značka boha. Elektronická diktatura: způsob kontroly a likvidace nepohodlných lidí přes elektronická média. Dřív...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 2

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 126, 2012/3
Láska (love vole, více autorů): nezbytná součást života, definici neuvádí ani Encyclopaedia Britannica, což vypovídá o informovanosti a stavu...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 66, 2012/2
Neonormalizace (autor snad S. Komárek) je sterilizační proces politického zprůměrování. V české společnosti začíná někdy po roce 2000, kdy začalo...
 

Česká společnost pro energetiku

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 512, 2010/9
Česká společnost pro energetiku (ČSEn) byla formálně založena dne 6. dubna 2010. Jejímu založení předcházely déle než roční přípravy a několikaleté...
 

Odložené globální oteplování?

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 372, 2010/6
Vrstva vody o tloušťce 2,6 m je schopna pojmout či vyzářit tolik tepla jako celá atmosféra. Voda na dně oceánů je stará v průměru několik tisíc let...
 

Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 303, 2010/5
Jiří (později Jiří George) Kukla stojí na počátku systematických výzkumů hned několika oborů. Jde zejména o propojování geologie s archeologií, o...
 

Orientalisté a jejich nepřátelé

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 88, 2010/2
V roce 1978 vydal Edward Said knihu „Orientalismus“, která se rychle stala klasickým, ve své podstatě kultovním dílem lidí zabývajících se...
 

Jak útočí africká včela

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 35, 2010/1
Na podzim 2009 odjela do Sudánu do oblasti šestého nilského kataraktu asi 80 km severně od Chartúmu čtyřčlenná geoarcheologická expedice...
 

Vodu nezastavíš

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 614, 2009/10
Všude a kdykoliv Od roku 1997 postihla naši zemi série různě velkých vod – od dvouletých až po pětisetleté vody. Nešlo přitom o opakování jedné...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]