RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 195

Zemětřesení a zvířatauzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 688, 2013/12
V roce 2004 vydal japonský geofyzik a kulturní antropolog Motoji Ikeya z Ósacké univerzity skoro třísetstránkovou monografii Earthquakes and...
 

Konec totalitní říše

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 649, 2013/11
V dnešní době intenzivně studujeme příklady civilizačních kolapsů a někdy i regenerací, ale neméně důležitá je otázka resiliencí1) – jak to, že...
 

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 490, 2013/9
Na rozhraní května a června jsem se shodou okolností tři týdny pohyboval v terénech různých částí Čech. Tak se stalo, že jsem zachytil nástup...
 

Vodní hospodářství v zaniklé vesnici Wad el-Hadždž v Súdánuuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 412, 2013/7
Česká geoarcheologická expedice objevila v roce 2009–2011 v pohoří Sabaloka jižně od šestého nilského kataraktu celou síť dosud neznámých...
 

Sám sobě Temelínem

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 251, 2013/5
V tomto čísle Vesmíru k původním textům Efektivní energetika Pavla Noskieviče (Vesmír 92, 266, 2013/5) a Efektivita přeměn energie Martina Luxy a...
 

Přívalový déšť ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 233, 2013/4
Dne 9. září 2012 zhruba mezi 19.30 a 20.30 spadl na malém území o ploše pravděpodobně kolem 2 až 3 čtverečních kilometrů silný přívalový déšť....
 

Technická kultura země

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Pod pojmem kultura obvykle rozumíme duchovní kulturu, jako je hudba, divadlo či krásná literatura. Ve skutečnosti je kultura něco, co bylo a je...
 

Uhlík, hodně uhlíku

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 13, 2013/1
Poté, co zhruba 25 let čtu zprávy o klimatických rizicích a katastrofách, mně vyděsí máloco, ale výpočet, kolik uhlíku by se mohlo uvolnit do...
 

Sucho se živí suchem

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 648, 2012/11
Zhruba před deseti lety jsme si teprve začali zvykat na termín bleskové povodně (flash floods), kterým se označují náhlé přívalové srážky, jež...
 

„Noemova archa“ pod Araratem

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 583, 2012/10
Útvar nazývaný a někdy považovaný za Noemovu archu se nalézá ve východním Turecku u vesnice Telceker zhruba 2 km od íránské hranice. Leží v...
 

Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 378, 2012/7
Archeologická rekultivace je protimluv, protože nelze nazpátek do země nastrkat všechny ty střepy, kosti a pylová zrna odstraněná při skrývání...
 

Demokracie nemusí znamenat více svobody

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 465, 2012/7
Americký politolog F. Zakaria je důležitý člověk a jeho kniha o budoucnosti svobody, původně vydaná v roce 2003, se mezitím stala klasickým...
 

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 294, 2012/5
Hřbitov, v. v. i. Paul Hoffman ve své přednášce na massachusettské technice1) o dvousetletém objevování skleníkového jevu uvedl, že si vede...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 66, 2012/2
Neonormalizace (autor snad S. Komárek) je sterilizační proces politického zprůměrování. V české společnosti začíná někdy po roce 2000, kdy začalo...
 

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 344, 2012/6
Je hodně neznámého mezi Zemí a Sluncem Geochemik Vladimir Vernadskij byl – jako ostatně mnoho geologů a klimatologů staré školy – spíš filozof....
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 2

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 126, 2012/3
Láska (love vole, více autorů): nezbytná součást života, definici neuvádí ani Encyclopaedia Britannica, což vypovídá o informovanosti a stavu...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 3

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 190, 2012/4
Značkový bůh: komerčně úspěšnější značka boha. Elektronická diktatura: způsob kontroly a likvidace nepohodlných lidí přes elektronická média. Dřív...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 254, 2012/5
Kompenzační cyklus násilí (Alain Corbin): na jedno násilí reagujeme jinou, obvykle opožděnou formou násilí. Dav si pamatuje nespravedlnost a útisk...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 5

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 323, 2012/6
Husitství: poslední fáze velké transformace pozdně středověké společnosti v Čechách. Jejími milníky jsou tato data: 1315–1317: velký hlad, který...
 

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 6

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 382, 2012/7
Kolektivní narcisismus: je ztotožnění se skupinou, kterou její členové považují za mimořádně schopnou či dokonce nadřazenou ostatním skupinám....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné