mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

Antropocén – velké zrychlení světauzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 146, 2016/3
Novu epochu se snaží definovat nejen geologové. O počátku však nepanuje shoda. Lidé ovlivňovali nezanedbatelně své prostředí již před 60 000 lety...
 

Jedenácté přikázání

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 375, 2015/7
V tomto roce se sice Vojen Ložek dožívá devadesáti let, ale myslím, že všechnu munici chvály jsme již vyplýtvali při jeho oslavách během minulých...
 

Poslední indiánská válkauzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 440, 2015/7
Trojí velké eroze a suchá období. Kombinace lidských a antropogenních faktorů. Do odlesněné krajiny se vracejí stromy. Závod mezi erozí,...
 

Klima a islám

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 300, 2015/5
Požitkem z vlastního soukromého prospěchu pominul cit pro pohromy veřejné, až nakonec gabinská obec, zbavená rozvahy i pomoci, je vydána do područí...
 

Alpská obrazárna Valcamonicauzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 152, 2015/3
Pod pojmem pravěká obrazárna si obvykle představíme velké a ohromující jeskynní malby, ale v Evropě existuje několik ohnisek drobných petroglyfů,...
 

Vnitřní život afrických masek a figurín

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 70, 2015/2
Ukazuje se, že vnitřnímu životu některých předmětů, zejména masek a různých kultovních předmětů, lépe porozumíme pod rentgenem. Ten odhaluje...
 

Transformace vědeckého skandálu

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 3, 2015/1
Geologie a zejména archeologie bývaly plné vědeckých skandálů. Slovutní vědci se roky hádali na kongresech a schůzkách o velké koncepty i zdánlivé...
 

Orba jako intelektuální činnost

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 539, 2014/10
Rakouská Lesní čtvrť – Waldviertel – patří mezi nejchudší a nejopuštěnější rakouské kraje. V tom se podobá severněji ležící České Kanadě, která...
 

Problémy s grantovými monografiemiuzamčeno

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 477, 2014/9
Během krátké doby jsem dostal k posouzení tři různé monografie, které si tvůrci projektu navrhli do grantové žádosti, pak dostali grant a nyní jej...
 

Pilné zvíře s velikášskými sklony míří do Prahyuzamčeno

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 352, 2014/6
Málokterá česká či moravská krajina měla takovou smůlu jako jihomoravské lužní lesy dílem zničené při výstavbě Novomlýnských nádrží na Dyji,...
 

Síly předků, oči kamenů, světla odjinud

8. 5. 2014
Přinášíme ukázku z chystané knihy Václava Cílka Kameny a hvězdy. Pojednání o menhirech vydá ve druhé polovině tohoto roku, pravděpodobně v září,...
 

Lovci menhirůuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 87, 2014/2
Česká archeologie se teprve učí žít s poměrně širokou škálou amatérských archeologů a zájemců o pravěké dějiny i záhady. Nejvíc patrné to je na...
 

Plovoucí ostrovy vltavskéuzamčeno

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 20, 2014/1
Anomální stavy v přírodě, jako jsou povodně či lesní požáry, mají tu výhodu, že odhalují nezvyklé jevy, jaké za normálních okolností nemůžeme...
 

Malárie a ekonomická krize

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 51, 2014/1
Bohatší země jsou obvykle lépe schopné vzdorovat nakažlivým nemocem a délka života se u nich prodlužuje. Určitou úroveň zdravotnictví bereme jako...
 

Zemětřesení a zvířatauzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 688, 2013/12
V roce 2004 vydal japonský geofyzik a kulturní antropolog Motoji Ikeya z Ósacké univerzity skoro třísetstránkovou monografii Earthquakes and...
 

Konec totalitní říše

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 649, 2013/11
V dnešní době intenzivně studujeme příklady civilizačních kolapsů a někdy i regenerací, ale neméně důležitá je otázka resiliencí1) – jak to, že...
 

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 490, 2013/9
Na rozhraní května a června jsem se shodou okolností tři týdny pohyboval v terénech různých částí Čech. Tak se stalo, že jsem zachytil nástup...
 

Vodní hospodářství v zaniklé vesnici Wad el-Hadždž v Súdánuuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 412, 2013/7
Česká geoarcheologická expedice objevila v roce 2009–2011 v pohoří Sabaloka jižně od šestého nilského kataraktu celou síť dosud neznámých...
 

Sám sobě Temelínem

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 251, 2013/5
V tomto čísle Vesmíru k původním textům Efektivní energetika Pavla Noskieviče (Vesmír 92, 266, 2013/5) a Efektivita přeměn energie Martina Luxy a...
 

Přívalový déšť ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 233, 2013/4
Dne 9. září 2012 zhruba mezi 19.30 a 20.30 spadl na malém území o ploše pravděpodobně kolem 2 až 3 čtverečních kilometrů silný přívalový déšť....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]