Cílek Václav

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem nebo spoluautorem četných úspěšných knih. Z posledních let např. Co se děje se světem (2016), Evropa, náš domov (2018), Krajiny srdce (2016), Podzemní Čechy (2015), Poutník časem chaosu (2017), V síti paměti uvízl, slunce se ptal (2016), Nové počasí (2014) a mnohé další.

Počet článků: 209

V. CAJZ, editor (1996): České středohoří

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 637, 1997/11
České středohoří patří nejenom z hlediska geologického, ale také botanického, archeologického a entomologického k územím s nejvyšší přírodní...
 

Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 638, 1997/11
Labe je nejdelší a nejvodnatější tok České republiky (na území ČR 370 km délky, plocha povodí 51 392 km2, průměrný průtok na státní hranici 308...
 

Konec zlaté horečky v Indonésii

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 596, 1997/10
Roku 1993 začala kanadská prospekční firma Bre-X z Alberty zkoumat oblast Busang na Borneu. Po dvou letech vrtných prací ohlásila nález ložiska o...
 

O topolech a třech cestách vedoucích ke zhloupnutí1)

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 465, 1997/8
Nejprve jej napadlo, že popularizace je nauka o topolech (Populus nigra – topol černý, Populus tremula – topol osika), ale pak zklidnil myšlenky a...
 

O původu druhů ve Viktoriině jezeře

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 370, 1997/7
Jednou za čas se v různých částech světa schází mírně excentrická skupina paleoklimatologů, která si říká PEP III. PEP znamená Pole – Equator –...
 

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 403, 1997/7
Národní park Podyjí byl vyhlášen r. 1991 na ploše přísně střeženého pohraničního pásma Dyje mezi Znojmem a Vranovem. Osou národního parku je...
 

TOM SIMKIN A LEE SIEBERT: Volcanoes of the World.

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 315, 1997/6
Snad bude užitečné upozornit, že existuje atlas vulkanických erupcí, které se udály za posledních 10 tisíc let. Atlas je rozdělen po regionech, ve...
 

Sprašový pseudokras

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 248, 1997/5
Jméno „kras“ pochází z označení dinárského pohoří „Carsus“ čili „Kras“ a rozumí se jím vápencová oblast, ve které jsou vyvinuty krasové jevy, tedy...
 

KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů – Není jen Stonehenge

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 278, 1997/5
Archeologie je tak atraktivní věda, a přesto má u nás tak málo popularizátorů schopných poskytnout čtivou a přitom důvěryhodnou knihu. Soustavně se...
 

Ještě jednou

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 189, 1997/4
Vážený pane inženýre, [...] Měl byste úplnou pravdu, kdyby nebylo jedné věci. Před necelými dvěma lety samotná firma TVX vydala prohlášení, že...
 

GEORGE RITZER: Mcdonaldizace společnosti

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 227, 1997/4
Ray Albert Croc se narodil v roce 1902 na předměstí Chicaga v rodině nepříliš úspěšného obchodníka s realitami, který pocházel z Čech. Nedokončil...
 

Hloubkový průzkum Hranické propasti

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 148, 1997/3
V malém ostrůvku devonských vápenců ležících na dohled od lázní v Hranicích na Moravě se vyvinul význačný krasový jev evropského formátu. Je jím...
 

HANA SVOBODOVÁ (editor): Krajina jako domov

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 69, 1997/2
Sedmnáct referátů na 110 tiskových stranách dobře ilustruje důležitost krajiny i bezbřehost tématu. Věcné informace např. o vývoji chatařství...
 

VÝROK O SKUTEČNOSTI, NEBO VÝROK O VÝROKU?

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 104, 1997/2
Nizozemské státní organizace sledují velmi vážné současné klimatické změny, poslouchají své experty a snaží se situaci zlepšit. Věda zde přímo...
 

Aries 1 – první komerční satelit

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 115, 1997/2
Australský satelit Aries-1 má vzlétnout v roce 2000, ale již dnes obesílá australská důlní a prospekční společnost CSIRO dotazníky s nabídkovým...
 

Až nám vítr a déšť poručí

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 5, 1997/1
Přehlížím-li rok 1996, vyvstává mi před očima několik klimatických nepříjemností. Zima byla dlouhá, výkopové práce jsme zahajovali s dvouměsíčním...
 

Vyšší geomorfologické jednotky České republiky

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 46, 1997/1
Tato nenápadná, obtížně sehnatelná brožura je ve skutečnosti nepostradatelná pro všechny specialisty, jako jsou např. botanici, entomologové,...
 

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK a kolektiv autorů (1996):Chráněná úzení ČR 1 – Střední Čechy

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 46, 1997/1
Je to nejlepší „undergroundová“ publikace, jakou jsem v posledních letech viděl. V centru Prahy snadněji seženete hašiš z Pákistánu než toto...
 

Nechte je žrát kyanidy

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 55, 1997/1
(Vesmír 76, 204, 1996/4; 76, 403, 1995/7) V několika minulých číslech Vesmíru proběhla diskuse o některých důsledcích těžby zlata, zejména...
 

Mléko Panny Marie

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 672, 1996/12
Česká vědecká terminologie označuje původně lidovým názvem nickamínek plastickou substanci tvarohovitého vzhledu nalézanou zvláště ve vchodových...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]