Aktuální číslo:

2019/5

Téma měsíce:

Sport

Konec všeho - probuzení ve století úpadků

Špatná kniha s dobrou myšlenkou, RICHARD HEINBERG: Peak Everything. Waking up to the century of declines New Society Publishers, Gabriola Island 2007 (Canada), 224 stran, ISBN 978-0-86571-598-1
 |  14. 2. 2008
 |  Vesmír 87, 132, 2008/2

Richard Heinberg napsal v roce 2003 skutečně vlivnou a dobře dokumentovanou knihu Večírek skončil: ropa, válka a osud industriálních společností, v níž popsal hypotézu ropného vrcholu, tedy doby, kdy produkce ropy začíná nevratně klesat. Počátek ropného vrcholu (pokud věříme, že má průběh strmě klesající sinusoidy, hovoříme o ropném zlomu) kladl do let 2008–2015. V roce 2004 následovala o něco povrchnější Energetická cesta dolů, ve které Heinberg navrhuje, co by společnost měla dělat v období nedostatku energie. Zatím jeho poslední a pravděpodobně nejhorší kniha je soubor esejů o vrcholu, tedy „konci“ všeho.

Základní myšlenkou nejspíš je, že svět, ve kterém žijeme, považujeme za normální, ale ve skutečnosti je anomální a jednou se z něj probudíme. To, co nás začíná probouzet, je nedostatek energií, surovin a komodit obecně. Nejde ani tak o to, že ropa, mangan nebo máslo dojdou, ale o to, že začnou být drahé a už se nikdy nezlevní, protože věk laciných energií skončil. Zastánci hypotézy ropného vrcholu věří, že existuje jeden hlavní faktor, který ovlivňuje chod celé civilizace, a tím je energie. Myšlenka původně vznikala v okruhu Odumových žáků a týkala se klasifikace ekosystémů podle dostupnosti energie a jejích toků v nějakém polouzavřeném přírodním systému. Tento princip byl v posledních několika letech vztažen na vývoj v celé společnosti, a to zejména v souvislosti s růstem cen všech fosilních paliv, protože „pokud se něco děje s energií, děje se to s celou společností včetně vědy a kultury“.

Nemá cenu kritizovat obvyklý americký styl podobného psaní, který bývá směsí nějakého osobního příběhu (Když jsme jeli do Mexika, uviděli jsme…), několika velmi dobrých a řady problematických sekundárních pramenů. Zajímavé je všimnout si, kdo na přebalech knih tento typ víceméně podřadné literatury chválí a proč to dělá. Jsou to často spisovatelé podobného stylu, jindy prezidenti různých společností, někdy renomovaných institucí, leckdy i solidní vědci. Někteří z nich věří, že podobně smýšlející organizace (v současné době existuje asi 150 „post-karbonových“ společností) by se měly podporovat, jiného zaujme myšlenka a několik vědců ví, že pokud kniha ovlivňuje nějakou důležitou náladu ve společnosti, je zapotřebí se jí zabývat a ne ji ignorovat.

Podstatné na Heinbergových esejích je pozorování, že začíná období nedostatku řady dříve dostupných surovin. Hovoří sice zejména o ropě, ale na trhu se nedostává některých platinových kovů, vzácných zemin, stříbra a kupodivu i helia, které má na světě jen několik málo ložisek. Bývá přimíseno do zemního plynu, takže po vyčerpání takového ložiska zaniká také výskyt helia. Už nejde jenom o zákon nabídky a poptávky, při kterém cena komodity kolísá dejme tomu o první desítky procent, ale o skutečné vyčerpání některých tradičních ložisek a pozvolné hledání náhradních akumulací či surovin, při kterém je nutné zavádět nové technologie, a cena tak může stoupnout na několikanásobek. Zjednodušeně řečeno se probouzíme do světa, kde je nutné začít šetřit a důsledně recyklovat, ale zatím ještě s mentální setrvačností žijeme ve světě nadbytku a plýtvání.

Pokud vás zajímá aktuální stav přemýšlení o „post-karbonovém“ světě, je možné se opřít o desítky internetových zdrojů. Jako slušné východisko navrhuji The Oil Drum na adrese www.theoildrum.com.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Václav Cílek

RNDr. Václav Cílek (*1955) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se zabývá zejména geologií kenozoika. Je autorem četných úspěšných knih, např. Krajiny vnitřní a vnější (2002), Makom. Kniha míst (2004), Borgesův svět (2007), Nejistý plamen. Průvodce ropným světem (s Martinem Kašíkem, 2007), Dýchat s ptáky (2008), Podzemní Praha. Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy (s fotografy Milanem Korbou a Martinem Majerem, 2008), Orfeus. Kniha podzemních řek (2009). V roce 2009 se stal laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Cílek Václav

Doporučujeme

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Prokop Závada, Petr Brož  |  20. 5. 2019
V roce 1783 došlo na Islandu k erupci sopky Laki, která významně proměnila směřování lidské společnosti. Jedovaté plyny, které se během erupce...
Svaly z prášků, svaly v prášku?

Svaly z prášků, svaly v prášku?

Doménou zneužívání anabolik není jen vrcholový sport. Umělé zvýšení výkonnosti, nárůst svalů, ale i sebevědomí, bez ohledu na důsledky, láká mnohé...
Sport a mýtus o sedavé společnosti

Sport a mýtus o sedavé společnosti uzamčeno

Ondřej Špaček  |  6. 5. 2019
„Češi se přestávají hýbat, změnit to chce projekt ‚Česko sportuje‘.“ Tímto titulkem u tiskové zprávy zahájil před šesti lety Český olympijský...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné