doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., (* 1980) se v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabývá biologickými principy, na nichž by měla být založena ochrana ptáků.

Počet článků: 77

Dovedeme chránit kriticky ohrožené ptáky?

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 9, 2009/1
V posledních letech vynalezla světová ochrana přírody poměrně důmyslný systém, jímž lze vyjádřit, jak jsou jednotlivé druhy ohroženy. Stupeň...
 

Milionoví kondoři

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 824, 2008/12
Kondor kalifornský je jedním ze symbolů americké ochrany přírody. Po staletí byl loven a huben natolik efektivně, že ho lidé málem vyhladili z...
 

Šikovné anglické sýkorky

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 739, 2008/11
Už od doby, kdy se sýkory modřinky v jihoanglickém Southhamptonu naučily vybírat smetanu z lahví s mlékem, je jasné, že britská sýkorka je něco...
 

Kříženci na křižovatce

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 281, 2008/5
U ptáků bývá páření s příslušníkem jiného druhu téměř vždycky nevýhodné. Potomci z těchto svazků se vyznačují nižší životaschopností a často i...
 

Nová naděje pro africká zvířata?

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 219, 2008/4
Ani rozlehlé národní parky v afrických savanách nestačí pro zabezpečení tamních populací velkých savců. Zvířata by potřebovala více místa, chráněná...
 

Kde se v Africe nejlépe přezimuje?

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 680, 2007/11
Již mnoho let se ví, že se evropští tažní ptáci trávící zimu v Africe zdržují hlavně v savanách (na rozdíl od jejich amerických kolegů, kteří...
 

Pokles populací amerických ptáků způsobený západonilským virem

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 608, 2007/10
Na severoamerickém kontinentě se západonilský virus poprvé objevil v roce 1999 v New Yorku. Hlavními hostiteli nákazy jsou ptáci, avšak nemoc...
 

Prospívá ptákům zákonná ochrana?

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 610, 2007/10
Přestože je tato otázka na první pohled směšná, odpověď na ni není úplně triviální. Ochrana přírody je totiž činnost poměrně zoufalá. Vzniká jako...
 

Białowieżský prales v ohrožení

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 480, 2007/8
Každý ornitolog, který někdy zkoumal lesní ptáky ve střední Evropě, si občas klade otázky typu: „Jak by vypadaly moje výsledky, kdyby studijní...
 

Oko za oko, vejce za vejce…

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 339, 2007/6
Když pozorujeme střízlíka „obětavě“ krmícího obrovské kukaččí mládě, nenapadne nás, že hnízdní parazitizmus je ve skutečnosti neúprosnou bitvou, v...
 

Velký mozek – záruka snadného přežití

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 205, 2007/4
Oblíbeným postupem moderních vědců je dobře doložit dávno tradované teorie, dosud podpořené spíše biologickou intuicí než tvrdými daty. Ukázkovým...
 

Stav tropických lesů – lepší, než jsme čekali?

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 209, 2007/4
Tropické pralesy hostí podstatnou část z celkového počtu všech rostlinných a živočišných druhů, které obývají naši planetu. Jak bude v tomto...
 

Svědčí teplo tažným ptákům?

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 71, 2007/2
Globální oteplování se podle dosavadních výzkumů považovalo za jakousi metlu na tažné ptáky. Mírné zimy totiž svědčí druhům stálým, jejichž...
 

Vyhoďte ho z tropů ven!

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 712, 2006/12
V úvahách o původu biologické rozmanitosti tropických společenstev se objevují v různých obměnách dvě hypotézy. Podle první tam druhy rychleji...
 

Sojka práskačka

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 575, 2006/10
Příklady mezidruhového přenosu signálů najdeme jak mezi savci, tak v ptačí říši. Především jde o upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí...
 

Kolik ptáků vlastně vymřelo?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 575, 2006/10
Hrátky s údaji kvantifikujícími stupeň ohrožení biosféry patří k oblíbeným zábavám prominentních biologů u nás i ve světě. Vznikají tak práce s...
 

Výhody a nástrahy kvalitní stravy

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 508, 2006/9
Není sporu o tom, že mezi vnitrodruhovou konkurencí, potravním chováním a rizikem predace musí existovat úzká kauzální souvislost. Lze si celkem...
 

Chytrý sedí, hlupák táhne

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 383, 2006/7
Mozek je záhadný orgán a zdá se, že nejen jeho vnitřní struktura, ale i pouhá velikost má zásadní význam pro vyrovnávání organizmů s nástrahami...
 

Globální oteplování zmenšuje britské ptáky

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 258, 2006/5
Nárůst průměrné teploty na zemském povrchu, který v posledních několika desítkách let zažíváme, má výrazné dopady na biosféru. Byly popsány posuny...
 

Mizejí ptáci s malým mozkem?

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 191, 2006/4
Polních ptáků v Evropě ubývá především vinou intenzifikace zemědělství. Nejlépe je tento trend doložen z Velké Británie, kde byl analyzován vývoj...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné