doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., (* 1980) se v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabývá biologickými principy, na nichž by měla být založena ochrana ptáků.

Počet článků: 77

Trable britských veverek

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 476, 2003/8
Ve Velké Británii mají skoro všechny veverky šedivý kožíšek. Není to způsobeno mutací genů řídících barvu srsti, ani se tam veverky neválejí...
 

Hustota lidské populace a biodiverzita

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 403, 2003/7
V Evropě je druhová bohatost cévnatých rostlin, obojživelníků a plazů, savců a ptáků vyšší v místech s větší hustotou zalidnění. Vztah však není...
 

Vrána k vráně nesedá, pěnkava k sýkoře ano

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 416, 2003/7
Teorie mezidruhové konkurence říká, že v místech s omezeným množstvím zdrojů mezi sebou jedinci i druhy o zdroje soupeří. Jejich rozšíření...
 

Přílet vlaštovek a příchod jara

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 357, 2003/6
Vlaštovky obecné (Hirundo rustica) jsou – stejně jako ostatní stěhovaví ptáci – při návratu ze zimovišť zpátky na hnízdiště popoháněni...
 

Evropská unie pohromou pro polní ptactvo

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 66, 2003/2
V posledních 40 letech produktivita zemědělství v zemích západní Evropy stále rostla (jak vyplývá z produkce plodin či z počtu kusů dobytka na...
 

Zásnuby papoušků ve světle ultrafialové lampy

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 117, 2003/2
Andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) mají podobně jako někteří jiní ptáci oči schopné vnímat ultrafialové záření (viz Vesmír 74, 275,...
 

Vymírání vrabců

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 712, 2002/12
Již řadu let ornitologové upozorňují na nenápadné, ale vytrvalé mizení vrabců domácích (Passer domesticus) po celé Evropě. Britští vědci se...
 

Jak kolísají ptačí populace

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 656, 2002/11
Na časovou proměnu početnosti ptačích populací má vliv řada faktorů, které lze rozdělit na stochastické (hlavně vliv prostředí) a deterministické...
 

Globální oteplování a zvířata

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 596, 2002/10
Protože jsou důvodné předpoklady, že v příštích letech bude světové klima teplejší a sušší, pokoušejí se vědci předpovědět, jak na to budou...
 

Jak se sýkory naučily, kdy mají hnízdit

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 416, 2002/7
Jestliže mají ptáci úspěšně vyhnízdit, musí si kladení vajec načasovat tak, aby se jim mláďata vylíhla v době, kdy bude dost potravy. Jako pomůcky...
 

Studium ptačího tahu prostřednictvím izotopů C a H

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 356, 2002/6
Tradičním problémem při výzkumu migrace ptáků kroužkováním či podobným značením je, že označeného ptáka musíte znova odchytit. V nehostinných...
 

Ptačí ocas: na velikosti záleží!

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 297, 2002/5
Ornitologové se jistě shodnou na tom, že ocas hraje při letu zásadní úlohu, ale přesto dosud s jistotou nevědí, jaký tvar rýdovacích per je pro let...
 

Magnetické podněty k vykrmování

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 176, 2002/3
Pro drobné pěvce táhnoucí do zimovišť v tropické Africe je doplnění tukových zásob před přeletem Sahary kruciálním životním úkonem. Staří protřelí...
 

Návod na úspěšnou introdukci

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 65, 2002/2
Návod na úspěšnou introdukciVětšinou se mělo za to, že k uchycení nepůvodních druhů se nejlépe hodí druhově chudá území, např. lokality v mírných...
 

Když dva jsou jako jeden…

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 56, 2002/1
Podnětný model pro studium speciace poskytují druhy se spojitým areálem rozšíření, který z obou stran obtéká nějakou bariéru. Za ní se zas formy...
 

Tuční to dotáhnou nejdál

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 712, 2001/12
V ptačí migraci lze rozlišovat postupné přelety kratších úseků, kdy si ptáci na tahové zastávce jen něco málo sezobnou a hned zase letí dál, a...
 

Společně se letí lépe

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 712, 2001/12
Asi každý, kdo se někdy zamyslel, proč vlastně ptáci létají v hejnech, došel k závěru, že jim toto uspořádání musí přinášet přinejmenším úsporu...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné