doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., (* 1980) se v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabývá biologickými principy, na nichž by měla být založena ochrana ptáků.

Počet článků: 77

Co se stane, když vymřou ptáci?

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 130, 2006/3
Kdybychom měli vybrat skupinu živočichů, která bude klíčová pro udržování suchozemských ekosystémů v takovém stavu, v jakém se nacházejí dnes,...
 

Co v zimě trápí evropské čápy

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 638, 2005/11
Když ornitologové neznají přesný důvod, proč se populace některého tažného ptáka mění, svádějí to většinou na události v jeho zimovišti – do Afriky...
 

Čím menší dravec, tím více křiku

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 438, 2005/8
Bohatost hlasové komunikace ptáků budí náš zájem již odpradávna, většinou však lidé bývají uchváceni pouze ptačím zpěvem a ostatním zvukům tolik...
 

Těžký život na vysoké noze

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 314, 2005/6
Pro vztah mezi morfologií teplokrevných živočichů a jejich zeměpisným rozšířením byla již před staletími vyslovena různá biogeografická pravidla,...
 

Smrt morčete

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 249, 2005/5
U savců bylo detailně popsáno, jak souvisí velikost těla se způsobem života a reprodukce – velká zvířata jsou většinou dlouhověká a mají méně...
 

Pozorování evoluce za humny

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 128, 2005/3
Pokud druh obývá více míst s různými ekologickými podmínkami (např. nějaký lesní pták hnízdí v listnatých porostech, v jehličnatých monokulturách a...
 

O původu biodiverzity amazonských lesů

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 70, 2005/2
Mimořádná druhová bohatost (biodiverzita) amazonského pralesa nenechá v klidu mysl snad žádného biologa zabývajícího se druhovou rozmanitostí...
 

Za úbytek savců v Africe může komerční rybolov

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 9, 2005/1
Obyvatelé západní Afriky s oblibou konzumují „maso z divočiny“, bush-meat. Pochází z velkých savců, většinou antilop, šelem a primátů, kteří jsou...
 

Být velký je výhodné, ale krátkozraké

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 667, 2004/12
Velké druhy šelem mají o poznání lehčí život než jejich méně vzrostlí příbuzní: přeperou je při mezidruhových střetech, nemusejí se obávat...
 

Jak rychle mizí ptáci z pralesa?

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 550, 2004/10
Není pochyb o tom, že se dnes zmenšuje rozloha tropických deštných pralesů a existují i odhady, jak rychle proces odlesnění postupuje. Ovšem jakou...
 

Příručka odbytá, a přece nejlepší svého druhu

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 595, 2004/10
Asi každý, kdo rád pozoruje ptáky, se při některé ze svých procházek do přírody domníval, že vidí nějaký vzácnější druh, který se k nám zatoulal...
 

Král bere vše

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 487, 2004/9
Studium potravního chování lvů a dalších velkých šelem, které prohánějí stáda kopytníků po afrických savanách, by mohlo vypadat jako nošení dříví...
 

Lov kachen včera a dnes

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 369, 2004/7
Když člověk uvažuje o dopadu odstřelu na lovené populace, dojde k logickému závěru, že se počet jedinců, kteří v populaci zemřou přirozeně, zvýší o...
 

Ochrana ptáků zpěvem

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 309, 2004/6
V praxi ochrany přírody se občas stává, že i přes maximální úsilí zachovat co nejpříhodnější prostředí se druh, pro který je toto prostředí...
 

Odkud ti ptáci vlastně přitáhli?

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 246, 2004/5
Mezi evropskými a severoamerickými druhy ptáků, které tráví zimu v tropech, existuje výrazný rozdíl v nárocích na životní prostředí. Evropské druhy...
 

Výběr prostředí u lejsků

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 249, 2004/5
Když stěhovavý pták zjara přiletí do kraje, kde chce předat svou genetickou informaci dalším generacím, musí si pro hnízdění vybrat co nejvhodnější...
 

Rozmnožování je stále náročnější

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 130, 2004/3
Čím je zvíře větší, tím méně má mláďat. Je to logické, neboť než velký živočich do svých rozměrů doroste, uplyne dosti dlouhá doba. Pro rodiče je...
 

Vyplatí se ptákům stěhování i v 21. století?

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 9, 2004/1
Dopadem klimatických vlivů na složení ptačích společenstev se zabývaly německé ornitoložky. Nejprve zjistily, jak vypadá složení ptačích...
 

Jihoafrické savany sužované suchem

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 667, 2003/12
Národní parky v afrických savanách slouží k ochraně mnoha druhů velkých kopytníků před pytláky a dalšími tlaky bující civilizace. Na jejich...
 

Kolik je na světě ptáků?

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 491, 2003/9
Odhady ptačích populací pro různé části světa se vyskytují v množství publikací, ale až nyní se skupina britských ekologů pokusila odhadnout...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné