RNDr. Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.

Počet článků: 150

Bezpečnost potravin

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 658, 2010/11
Luboš Veverka: Není tak docela jisté, jestli předpona bio- zajišťuje skutečnou chutnost a šťavnatost. Potraviny odlehčené o pověstná „éčka“ mohou...
 

Společenstvo ptačího volete

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 502, 2010/9
Podivnému jihoamerickému opeřenci bylo věnováno mnoho pozornosti. Google nabízí skoro sedmdesát tisíc odkazů, nadšenci hoacinovi založili i...
 

Za měsíc na Měsíc?

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 565, 2010/9
Marek Kuchařík: Kosmický výzkum je jedním z nejnáročnějších oborů lidské činnosti. Podílí se na něm velké množství oborů a je to oblast, která by...
 

Globální oteplování se odkládá?

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 493, 2010/7
Luboš Veverka: Globální oteplování se v posledních letech dostalo do centra zájmu veřejných diskusí. Ty jsou ovšem charakteristické svou zaujatostí...
 

Věda a víra

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 395, 2010/6
Robert Tamchyna: Co může znamenat věda pro víru, víra pro vědu? Marek Vácha: Víra, věda – a ještě k tomu můžeme přidat umění – jsou tři paprsky...
 

Vidět & vědět, Nebezpečí přílišných jistot

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 401, 2010/6
K těm nejvzácnějším bezpochyby patřil lord Robert Winston (*1940), britský emeritní profesor Imperial College London, jeden z nejvýznamnějších...
 

Homosexualita

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 278, 2010/5
Luboš Veverka: Antika nespatřovala v homosexuálním chování nic zvláštního, bylo bráno jako fakt. V následujících obdobích bylo však považováno za...
 

Voda (zatím) kolem nás

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 214, 2010/4
Robert Tamchyna: Klimatology prý letošní zima překvapila? Jan Pretel: Klimatology zima nezaskočila, již z definice vyplývá, že se věnují...
 

AFO 45 (2010) Vidět a vědět!

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 219, 2010/4
Academia Film Olomouc i letos pokročil dál. Stal se partnerem mezinárodní organizace Lab to Media, která zajišťuje komunikaci evropského vědeckého...
 

Islám a Evropa

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 147, 2010/3
Evropa je v živém kontaktu s islámem prakticky od jeho vzniku. Snad právě proto je pro Evropana toto náboženství spojeno s mnoha předsudky a...
 

Porody a porodnictví

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 78, 2010/2
Robert Tamchyna: Co to jsou porodní domy? Petra Sovová: Ve vyspělé Evropě jsou porodní domy běžnou součástí péče, například v Německu jich je ke...
 

Infekční nemoci opět na scéně

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 754, 2009/11
Každý rok v České republice evidujeme 140 až 150 tisíc infekčních nemocí, jsme jedna ze zemí, která má velmi dobrý hlásicí systém. Nedávno vyšla...
 

Oči už dávno nestačí

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 536, 2009/9
Luboš Perek: Astronomie při mých začátcích byla něco úplně jiného než dnes, prakticky všechno se změnilo: přístroje, metody, vybavení, počítačové...
 

Ekonomická krize a věda

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 434, 2009/7
Hodinová debata nemůže vyřešit současné „krizové“ problémy. Je snad jen krůčkem, těžko říct jakým směrem. Uvádím jen málo z toho, co mne zaujalo,...
 

Vidět, vědět a bavit

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 418, 2009/6
Celý mediální svět chce (a zdá se, že i musí) bavit. Dělat něco, natož poznávat, učit se – a bez zábavy? To se už přežilo. Pravda, všeho s mírou,...
 

Čtyři oříšky pro darwinovské besedníky

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 210, 2009/4
Dne 17. srpna 1834 vystoupil Charles Darwin se svým průvodcem na vrcholek Cerro Campana, nejvyšší bod dnešního chilského stejnojmenného národního...
 

AFO 44 (2009) – Vidět a vědět!

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 271, 2009/4
Tradiční olomoucký festival populárněvědeckých filmů opět přichází s pestrou nabídkou (www.afo.cz). Kromě české a zahraniční soutěže je bloků,...
 

Od lupy k molekulární genetice

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 15, 2009/1
„Vševědoucí detektivy s dokonalou intuicí vystřídaly v moderních seriálech dokonalé kriminalistické metody. V mnoha případech zastínily hlavní...
 

Neregulováno! Prales ve fotografii

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 865, 2008/12
Neobvyklá výstava v Moravské galerii v Brně (viz také inzerci na s. 875) vznikla z podnětu ekologů, zřejmě Bohumíra Prokůpka. 1) Za kurátorem...
 

Před tabulí, za tabulí…

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 507, 2008/8
17. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • Městská knihovna v Praze • 18. června 2008 •...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné