mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

AFO 44 (2009) – Vidět a vědět!

Olomouc 14.–19. 4. 2009
 |  9. 4. 2009
 |  Vesmír 88, 271, 2009/4

Tradiční olomoucký festival populárněvědeckých filmů opět přichází s pestrou nabídkou (www.afo.cz). Kromě české a zahraniční soutěže je bloků, sekcí, panelů a doprovodných akcí tolik, že se nenajde nikdo, kdo by stihl vše – leda by dokázal být současně na několika místech. Jako návnadu uveďme aspoň něco:

  • Tajemství vesmíru nabídne několik filmů. Elegant Universe je třídílná série americké veřejné televize PBS (2003), v níž Brian Green, autor stejnojmenného knižního bestselleru, který v roce 2001 vyšel i u nás, provádí světem tvořeným strunami. Cosmic Time je čtvrtý díl dokumentu BBC (2006) na téma času: „Kolik z toho, co si myslíme, že víme o čase, je skutečně pravda? […] hodlám zpochybnit některá z našich nejzažitějších přesvědčení!“ říká Michio Kaku, průvodce tímto snímkem. Teorií strun se zabývá i britský film z roku 2002 Horizon – Parallel Universes. Temné hmotě, temné energii a nesrovnalostem ve výpočtech pohybu nebeských těles se věnuje další britský film Horizon – Most Of Our Universe Is Missing (2006).
  • Animal Rights! Švýcarský filmař a průkopník ochrany zvířat Mark Rissi osobně představí své nejnovější snímky natočené v Číně (Fun Fur?Chimps In the Circus) a uvede tři filmy, které považuje za důležité pro vztah člověka a životního prostředí (We Feed the World, The Beast WithinThe Witness).
  • Discovery uvádí Time Warp. Nejnovější projekt stanice Discovery představí jeho hlavní protagonista Jeff Lieberman. Pomocí speciálních digitálních kamer, které snímají až 20 000 snímků za vteřinu, uvidíte běžné i méně obvyklé fyzikální jevy jako doposud nikdy.
  • Genderrr se věnuje problematice emancipačního myšlení a oblasti genderu, a to především otázkám genderové socializace coby součásti každodenních životů dospělých i dětí (filmy Girl Wrestler, To See If I’m Smiling).
  • Experiment na lidech vychází ze sociálních experimentů posledních padesáti let a směřuje k otázkám etiky experimentování s lidskou skupinou, důsledkům i možným přínosům tohoto výzkumu (filmy Ghosts Of Abu Ghraib, Efekt přihlížejícího, Das Experiment, Quite Rage: The Stanford Prison Experiment, Obedience, The Human Behavior Experiments).
  • Nová média. Podcast / videocast. Diskusní blok o technologii, která může do budoucna znamenat velký posun v distribuci informací a vědění.
  • Do historie míří ukázka jednoho ze zásadních amerických populárně-vědeckých projektů z třicátých a čtyřicátých let minulého století Popular Science. Je pozvánkou na příští rok, kdy bude pozornost věnována tomuto tématu.

„V letošním roce se do soutěže Academia filmu přihlásilo přes dvě stě snímků z celého světa. Academia film Olomouc svému publiku nabízí filmy a programové bloky, které jsou exkluzivně k vidění pouze zde, v rozsahu a pestrosti, které momentálně nemají v Evropě konkurenci,“ zve na filmový festival AFO 2009 jeho ředitel Petr Bilík.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Nad filmem

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...