Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Porody a porodnictví

Je v českém zdravotnictví prostor pro osobní přístup?
 |  11. 2. 2010
 |  Vesmír 89, 78, 2010/2

31. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • 16. prosince 2009 • hosté doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. (Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF a VFN), Petra Sovová (Hnutí za aktivní mateřství), Mgr. Eliška Kodyšová (psycholožka) • moderoval Robert Tamchyna (Český rozhlas Leonardo) • Celý záznam si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna; zde přinášíme jen několik neautorizovaných postřehů z diskuse.

Robert Tamchyna: Co to jsou porodní domy?

Petra Sovová: Ve vyspělé Evropě jsou porodní domy běžnou součástí péče, například v Německu jich je ke stovce. Je to na nemocnici nezávislé zdravotnické zařízení, které poskytuje primární péči, většinou tam ženy mohou docházet i v těhotenství do prenatální poradny, mohou tam rodit, a je zvykem rodit tam ambulantně a poté odjet s miminkem domů. Další péči jim poskytují porodní asistentky v domácnosti. […]

Pavel Calda: …problém porodnictví nespočívá v porodních domech, jde o zajištění péče pro celou naši populaci, jde o financování, dostupnost, bezpečnost… vytrhovat z kontextu otázku porodních domů je úsměvná záležitost… zdravotnictví je odrazem bohatství společnosti, ekonomické situace a zájmu společnosti o tuto problematiku. Porodnictví je jen střípkem v mozaice celého zdravotnictví… Změny se týkají obrovských finančních prostředků…

Eliška Kodyšová: Existují sociologické modely péče v porodnictví. Jednak model, který je spíše lékařský, a potom model spíše porodně-asistentský, jenž vnímá ženu jako individuální lidskou bytost s určitou historií, rodinným kontextem… U nás zatím není běžné, aby žena měla u porodu lékaře, kterého si vybere…

Robert Tamchyna: Kdy se dá poznat, jak bude porod probíhat, před porodem, nebo až v jeho průběhu?

Pavel Calda: Diskuse mezi těmi, kteří obhajují „přírodní“ porod, a těmi, kteří tvrdí, že není bezpečný, je nekonečná… osobně jsem odvedl možná tisíce porodů a neznám žádné peníze, za něž bych byl ochoten rodit doma. Nedovedu si představit, že bych mohl zvládnout situace, které jsem musel zvládat v porodnici, a to jsem je často zvládal s vypětím sil a dostupných prostředků. Na druhé straně si myslím, že většinu porodů bychom mohli odvést doma, kdekoli… Bohužel ale nevím, kdy začnou problémy, které jsou fatální a bez technického zázemí je nezvládnu… Pak je to otázka minut. Těchto případů je málo, ale jsou to procenta… Nelze předem poznat, jestli žena nezačne po porodu krvácet… Samozřejmě správně vedený porod je to, po čem toužíme, záleží to na osobní zkušenosti porodníka […] Každé úmrtí ženy v souvislosti s porodem je velmi závažnou událostí a každý případ je analyzován a každý je označen jako odvratitelný, či neodvratitelný. […]

Petra Sovová: …doma rodí 2–5 % žen, jde o okrajovou záležitost, výjimečné je pouze Nizozemsko…

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné