RNDr. Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.

Počet článků: 150

Dary z třetihor

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 374, 2007/6
Za nějaký čas – počítaný na desítky let – skončí pod Krušnými horami těžba hnědého uhlí. Spolu s ní zaniknou i možnosti zkoumat dávný svět....
 

K vědě patří veřejná diskuse

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 386, 2007/6
Pokusná zvířata v režii Zdenka Plachého Cenu za nejlepší český dokument z oblasti přírodních věd udělil Vesmír filmu Pokusná zvířata. Šéfredaktor...
 

Lednický minaret a mračna bodů

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 304, 2007/5
Na podzim roku 1797 se v lednickém zámeckém parku začaly kopat základy. Jáma byla hluboká přes tři metry a zabírala plochu asi 180 m2. Do jejího...
 

Jak rekultivovat krajinu aneb Spící zákonodárci

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 206, 2007/4
Jak nakládat s krajinou po ukončení těžby? Na jedné straně jsou finančně náročné velkoplošné technické rekultivace, na straně druhé skoro zdarma...
 

EMANUEL VLČEK

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 714, 2006/12
Antropolog a lékař profesor MUDr. et RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc., se narodil v Rožmitále pod Třemšínem. V letech 1945–1951 studoval Lékařskou...
 

Bílá místa podkrušnohorských map

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 338, 2006/6
Začalo to léta Páně 1403 Podkrušnohorská pánev vznikla počátkem třetihor. Rostlinná těla se hromadila v teplých močálech a během dalšího...
 

Odstartováno: Šlápni na plyn!

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 352, 2006/6
Proč zemní plyn? Zemní plyn jako motorové palivo nabízí řadu výhod: nízkou cenu, vysoké oktanové číslo, 1) nemá problémy s emisními limity, protože...
 

Pivovar poloviční, ale pivo celé

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 575, 2005/10
Výroba piva je natolik složitá (Vesmír 82, 550, 2003/10), že jeden žasne, když pozvedá číši oblíbené značky pěnivého moku – a ten má stále stejnou...
 

Hospody a pivo v české společnosti

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 362, 2005/6
Nesmazatelnou roli sehrály některé hospody ležící v bezprostřední blízkosti přírodovědecky atraktivních míst. Poskytovaly základnu k výzkumu i pro...
 

Snímek „Houby“

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 71, 2005/2
„Houby“ na snímku u článku Nová Kaledonie, „nejmenší světadíl“ (Vesmír 83, 574, 2004/10) vypadají velmi podivně a ani nebylo divu, že se je...
 

Čtverce plné střevlíků

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 18, 2005/1
Již od padesátých let 20. století navrhovali entomologové, aby se kvalita životního prostředí a jeho změny hodnotily pomocí údajů o rozšíření...
 

Slouží pivu ke cti jen vitaminy?

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 704, 2004/12
Pivo ve své finální podobě není jen předmětem zájmu štamgastů osvěžoven, ale i objektem soustředěného bádání. Dosud v něm bylo nalezeno více než...
 

Garderoba parazitů a její finty

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 501, 2004/9
Variabilita antigenního pláště, kterou zajišťují povrchové bílkoviny, slouží k obelstění obranných reakcí napadeného organizmu, v našem případě...
 

„Plstěné“ mořské koule

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 422, 2004/8
Na pobřeží Středozemního moře, např. na Mallorce, ale i na mnoha dalších místech, se povalují hromady „plstěných“, světle hnědých, skoro...
 

Něrpa, tuleň Bajkalu

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 456, 2004/8
Něrpa 1) – tuleň bajkalský (Phoca sibirica) – žije v nejstarším a nejhlubším sladkovodním jezeře světa, v sibiřském Bajkalu. Od jeho nejbližších...
 

Přírodou Českého středohoří

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 378, 2004/7
Stručný a přehledný průvodce představuje všech 43 maloplošných chráněných území, která leží na území CHKO České středohoří. Popis každého z nich...
 

Cesty za porozuměním

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 388, 2004/7
Euroamerickou civilizací již hezkých pár let cloumá módní vlna tibetofilie. Na knihkupeckých pultech jsou spousty podivných výtvorů, kdekdo cvičí...
 

Mikroskopie dnes

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 2, 2004/3
Nad mikroskopy se setkávají všechny hlavní přírodovědecké obory: fyzika a matematika (teorie a konstrukce přístrojů), chemie (sklářské technologie,...
 

Zeptali jsme se doc. RNDr. Jitky Forstové, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 52, 2004/1
Vesmír: Doba, kdy studium biologie patřilo tak trochu k luxusu a neslo studentům – pošetilým nadšencům – jen omezené vyhlídky na obživu, již je...
 

Smíme vše, co umíme? Biotechnologie v medicíně

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 10, 2007/1
Do využití kmenových buněk jedni vkládají velké naděje, jiní se jejich používání obávají. Před námi je ještě mnoho otázek, na které neumíme...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné