RNDr. Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.

Počet článků: 150

Novinky v léčbě rakoviny prsu

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 547, 2003/10
Karcinom prsu patří k nejrozšířenějším ženským nádorovým onemocněním: r. 2000 bylo v České republice registrováno více než 38 tisíc pacientek,...
 

Lovec trilobitů v prvohorních mořích

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 77, 2003/2
Paleozoický (prvohorní) vrstevní sled barrandienu tvoří uloženiny kambria, ordoviku, siluru a devonu (podle Barranda zde byla všechna...
 

David Burnie (hlavní redaktor): Zvíře

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 708, 2002/12
„Zvíře“ razantně vtrhlo na předvánoční trh. Na jeho výpravných barevných stránkách jsou propojeny statické encyklopedické snímky s akčními...
 

Ptačí světy

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 387, 2002/7
Před několika lety se v našich kinech promítal snímek Mikrokosmos – jedinečný pohled do hmyzího světa. Od července 1998 do června 2001 pracovali...
 

Broušení drahých kamenů na Turnovsku

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 79, 2002/2
Státní odborná škola si pozvala z Antverp dva brusiče diamantů, bratry Pattynovi, kteří tomuto umění vyučovali v letech 1925–1928. Antverpští...
 

Labyrintem ochrany přírody

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 516, 2001/9
Ochrana přírody a životního prostředí patří mezi nejsložitější propletence života lidské společnosti. Zhruba sice panuje shoda v tom, že...
 

Mnoho povyku pro lýkožrouta

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 518, 2000/9
Když hledíte do strmé stěny nad šumavským jezerem, třeba Plešným, nemůže vám uniknout, že zdejší smrky jsou na první pohled jiné než ty, které...
 

O původu ctnosti, je-li jaká

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 469, 2000/8
Tato kniha, píše přírodovědec Matt Ridley, se na různých místech pokusila rozbít některé mýty o původu našich takzvaně civilizovaných návyků. Chtěl...
 

Druhá neandertálská DNA

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 356, 2000/6
Expanze premoderního člověka do západní a východní Evropy před 40 000 lety mohla mít za následek vymizení neandertálců, k němuž došlo asi před 28...
 

Netopýři a půlnoční slunce

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 297, 2000/5
Většina hmyzožravých netopýrů loví v noci a pro lov je vybavena mimozrakovým vnímáním. Je to pro ně výhodné i ve vztahu k jejich vlastním...
 

Vidět za roh

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 139, 2000/3
Studenti Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze museli před listopadem 1989 absolvovat vojenskou přípravu jako tankisté. Při jedné...
 

Výsledky fotografické soutěže

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 654, 1999/11
Do 20. září 1999 došlo do redakce celkem 309 snímků a diapozitivů od 76 autorů. Do užšího výběru bylo zařazeno 63 fotografií a diapozitivů od 29...
 

JAROSLAV BÁRTA a kol.: Letem českým světem 1898/1998. Obraz proměny českých zemí v odstupu století

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 524, 1999/9
Pro národy by mělo být dokonce morálním příkazem pamatovat si – pamatovat si dobré i zlé, protože jen tak mohou „žít v pravdě“. 1) Poněvadž lidská...
 

Dva orangutani a mnoho ptáků

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 689, 1996/12
Nápadné i titěrné znaky živých tvorů nehrají jen role v suchopárném škatulkování organizmů, kterým se baví taxonomové sčítající broučí chlupy,...
 

Z odborných časopisů

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 593, 1996/10
Další hlodavec s vysokou odolností vůči radiaciNecelý měsíc poté, co byla publikována zpráva o vysokém výskytu mutací u dvou druhů hrabošů žijících...
 

Hodiny biologů a geologů se rozcházejí

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 515, 1996/9
Kdy došlo k prvnímu druhovému větvení? Podle soudobých analýz proteinových sekvencí různých organizmů biologové odhadují, že všechny druhy, které...
 

Z odborných časopisů

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 533, 1996/9
NGST – následník Hubblova teleskopuBadatelé v NASA předložili plán ambiciózního projektu: kosmického teleskopu příští generace. Náklady se odhadují...
 

Ledňáček říční Ptákem roku 2000

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 43, 2000/1
Chybil by však každý, kdo by usoudil, že je to pták, který u nás věrně setrvává přes zimu. Ano i ne. Naši ledňáčci totiž od nás většinou odtahují...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 62, 1997/2
Když docent Reischig přináší do redakce Vesmíru svá díla, mávnutím kouzelného proutku klesne na kolena chlad akademických stěn" „…a podívejte se na...
 

Návrat orlů

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 102, 2000/2
„Musí být zachráněn, i kdyby na vejcích měla sedět sama Hillary,“ hodnotil kdosi sveřepost a náročnost programů na záchranu amerického orla...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné