Aktuální číslo:

2019/6

Téma měsíce:

Výboj

Zeptali jsme se doc. RNDr. Jitky Forstové, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 |  19. 1. 2004
 |  Vesmír 83, 52, 2004/1

Vesmír: Doba, kdy studium biologie patřilo tak trochu k luxusu a neslo studentům – pošetilým nadšencům – jen omezené vyhlídky na obživu, již je minulostí. Možná je to dnes obráceně, a přesto vysoké školy biologického zaměření školí méně studentů, než je žádoucí. Co nového na tomto poli nabízí Přírodovědecká fakulta? Můžete odhadnout, jak a kterým směrem se budou vyvíjet „společenské objednávky“ biologických oborů?

JF: Druhou polovinu 20. století lze označit jako věk počítačových technologií a věk molekulárněbiologický. Bez biologů si dnes řadu oborů lidské činnosti – zemědělství, kosmický výzkum, soudnictví, ochranu životního prostředí, a zejména lékařství – neumíme představit. Pokrok v poznání základů nemocí činí z biologů nepostradatelné partnery lékařů.

Rozvoj molekulárněbiologických technik přinesl nové možnosti především ve dvou oblastech: lidském zdraví a ochraně přírody. Vzpomeňme otevírající se možnost náhrady některých lidských orgánů kultivací a indukcí diferenciace kmenových buněk, možnosti genové terapie, rutinní prenatální DNA-diagnostiku nebo genově manipulované mikroorganizmy, které degradují toxické látky hromaděné lidskou činností v přírodě. Všechny tyto oblasti vyžadují vzdělané odborníky a poptávka po takto vzdělaných absolventech naší fakulty už řadu let převažuje nad nabídkou.

Proto naše fakulta přichází od školního roku 2004/2005 s novým bakalářským studijním oborem Molekulární biologie a biochemie organizmů, který je koncipován tak, aby za tři roky bakalářského studia a další dva roky navazujícího studia magisterského výuku v molekulárněbiologických disciplínách výrazněji zkvalitnil. Tento program vychází vstříc všem, kteří vidí budoucnost v kombinaci biologických disciplín (molekulární a buněčné biologie, imunologie, fyziologie, mikrobiologie, virologie, parazitologie a dalších) s chemií, biochemií, matematikou či informatikou a kteří mají zájem o práci v laboratoři. Zároveň si každý může studijní program „ušít přímo na tělo“ a studium si rozšířit i o předměty z jiných fakult, např. z Fakulty matematicko-fyzikální.

Absolvent bakalářského studia se uplatní ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu a také v laboratořích zdravotnických zařízení, zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde se klade požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice). Po skončení bakalářského studia lze pokračovat v magisterském studiu na jiné vysoké škole doma i v zahraničí, ale také v kterémkoliv biologickém magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě, kde nabízíme více než 15 oborů zahrnujících celou šíři současné biologie.

O tomto programu informujeme na webových stránkách fakulty (www.natur.cuni.cz) v sekci Student, pod položkou Molekulární biologie a biochemie organizmů. S konkrétními dotazy se můžete obrátit na e-mailovou adresu: mol-bio@natur.cuni.cz. Další informace jsou na twinsen.natur.cuni.cz/1.pdf v oddíle Studium, Studijní plány nově akreditovaných oborů 2003/2004.

/Za Vesmír se ptal Stanislav Vaněk/

Ke stažení

O autorech

Jitka Forstová

Stanislav Vaněk

Doporučujeme

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Petr Brož  |  14. 6. 2019
Když jednoho listopadového rána 1963 spatřila posádka rybářské lodě nedaleko Islandu stoupat nad horizontem černý kouř, domnívala se, že má co...
Jak vosy dobývají svět

Jak vosy dobývají svět uzamčeno

Pavel Pipek  |  3. 6. 2019
Vosy jsou pro lidi jedním z nejnenáviděnějších organismů. Zatímco v původním areálu výskytu je jejich špatná pověst nezasloužená, protože v něm...
Hledá se blesk

Hledá se blesk uzamčeno

V chápání elektrických jevů jsme za uplynulých 250 let udělali obrovský pokrok. Úplnému porozumění ale stále vzdoruje záhadné chování obyčejných...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné