Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Ekonomická krize a věda

Pomůže věda? Alespoň analyzovat, vysvětlit?
 |  23. 7. 2009
 |  Vesmír 88, 434, 2009/7

26. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • Městská knihovna v Praze • 20. květen 2009 • hosté: Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (CERGE-EI, Společné pracoviště UK a AV ČR); PhDr. Ivan Gabal (Analysis & Consulting); Doc. PhDr. Zdeněk Pinc (Fakulta humanitních studií UK) • moderoval Luboš Veverka (Český rozhlas Leonardo).

Hodinová debata nemůže vyřešit současné „krizové“ problémy. Je snad jen krůčkem, těžko říct jakým směrem. Uvádím jen málo z toho, co mne zaujalo, nejde však o doslovný ani autorizovaný přepis.

Luboš Veverka: Stagnace, pokles, krize. To jsou slova, která slýcháme v poslední době ve spojení s ekonomikou nejčastěji. […] Ke kterému z těchto vyhraněných pohledů se kloníte?

Lubomír Lízal: …Správný výraz, který bychom měli používat, je recese… Významný pokles ekonomické činnosti v rámci přibližně celé ekonomiky, která zasahuje jak hrubý domácí produkt, tak zaměstnanost, reálné příjmy i výrobu a služby.

Ivan Gabal: …je důležité, jestli tyto jevy jsou příčinou nebo důsledkem. Pokud jsou důsledkem, vidíme něco hlubšího než pokles ekonomiky ve dvou kvartálech… Změna se týká nejenom důvěry, ale i změny chování lidí…
Zdeněk Pinc: …já tu „ krizi“ vítám… Jedna z věcí, které mi posledních skoro dvacet let nejvíc leží v hlavě a které bytostně nechápu, je právě to, že něco takového nepřišlo už dávno… Ztratilo se to, že něco ve společnosti nesmí být za peníze… převládá přesvědčení, že jen otázka, kolik peněz je potřeba vynaložit, aby za peníze bylo všechno. To je základní kořen krize. Pro mě je to především krize, ani bych neřekl hodnotová, ale etická… Etické jednání posuzuji já jenom u sebe – když to takhle dělá každý sám za sebe, tak rozlišuje věci, které dělá, a které už nedělá, a ne že se podivuje nad tím, jak jiní mohou dělat některé věci, které se přece nedělají…
Lubomír Lízal: …prvotní příčinou je život na dluh… Prvotní problém je, že jsme si půjčovali z budoucnosti…
Ivan Gabal: …je nesporné, že vysoká úroveň chudoby a neuspokojených potřeb ve třicátých letech přivedla v Německu k moci něco, co Evropu zdevastovalo… Daleko lépe postavený americký kapitalismus svou výkonností a ekonomickým tahem na modernizaci… pomohl toto něco v Evropě porazit… Krize i hospodářský vývoj ukazují, že toto období končí, a je otázka, k čemu směřujeme… Jsme na prahu velmi vážné debaty, která půjde daleko za rámec etické debaty, a půjde směrem k objektivnějšímu posuzování jevů včetně migrace…

Vybral Stanislav Vaněk - Celý záznam z besedy na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna. />

Následující večer Třetí dimenze se bude konat 16. září 2009 v malém sále Městské knihovny v Praze, sledujte prosím www.vesmir.czwww.rozhlas.cz/leonardo.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekonomie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...