Přírodovědec záhlaví

Prof. Dr. David Storch, Ph.D.

Prof. David Storch, Ph.D., vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a v Centru pro teoretická studia (CTS), společném pracovišti UK a AV ČR, jehož byl v letech 2008–2018 ředitelem. Je editorem časopisů Ecology Letters a |Global Ecology and Biogeography. Je členem Učené společnosti České republiky.

Počet článků: 78

Páření motýlů ve stadiu kukly

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 398, 1996/7
Pohlavní život hmyzu je plný podivností – od traumatické inseminace štěnic (samec násilím proráží kutikulu na zadečku samice a vypouští spermie do...
 

Introdukce živočichů

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 136, 1996/3
Člověk je v současnosti zcela jistě nejvýznamnějším přírodním činitelem. Likviduje tropické pralesy, znečišťuje řeky, oceány a atmosféru, mění...
 

Vymřeli ptáci spolu s dinosaury?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 17, 1996/1
Tradiční pohled na evoluci ptáků předpokládá, že ptáci se (na rozdíl třeba od savců) vyvíjeli bez velkých zvratů a výrazných radiací, že většina...
 

Mrkání kachen

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 57, 1996/1
Je neuvěřitelné, jakými obskuritami se věda dokáže zabývat, a je ještě podivnější, jak často tyto obskurity mohou být zajímavé a důležité. Jednou z...
 

O hnízdní predaci aneb Pozor na jednoduchá vysvětlení

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 707, 1995/12
Když se někde změní prostředí a z oblasti začnou mizet někteří ptáci, přičítá se to poměrně často zvýšené hnízdní predaci, dané buď rozmnožením...
 

Okrajový efekt

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 597, 1995/10
Pojem “okrajový efekt″ (edge effect), běžně v ekologii používaný, v sobě zahrnuje mnoho různých jevů, které mají společné jen to, že na okraji...
 

EDWARD O. WILSON: Rozmanitost života

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 517, 1995/9
Když jsem se asi před rokem dozvěděl, že v edici “21″ nakladatelství Lidových novin má vyjít kniha s takovým názvem, obával jsem se, že půjde – jak...
 

Konkurence mezi ptáky a mravenci?

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 535, 1995/9
O mezidruhové konkurenci se většinou uvažuje v případě blízce příbuzných druhů organizmů, poněvadž se předpokládá, že hlavně tehdy budou mít...
 

Hybridní zóna a vrány

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 451, 1995/8
Hybridní zóna je oblast, na které se dotýkají geografické areály dvou druhů či poddruhů a kde se oba tyto druhy či poddruhy mohou křížit (i se...
 

Havraní rituály

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 384, 1995/7
Havran (Corvus frugilegus) byl a je v mnoha kulturách spojován s moudrostí. Není to náhoda – krkavcovití, mezi něž havran patří, náležejí spolu...
 

Věda, ekologie a ideologie

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 255, 1995/5
Ekologie jakožto biologická vědní disciplína se zabývá vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a jejich prostředím. Ekologie sensu stricto...
 

Co všechno se dá číst?

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 544, 1994/10
Ve svém jazykovém koutku p. prof. Daneš upozorňuje na poněkud neobvyklé používání slovesa číst v mém článku (Vesmír 73, 252, 1994/5). Několikrát...
 

Parazitizmus a reprodukční systém ptáků

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 596, 1994/10
Evoluční význam parazitizmu je podle mnoha evolučních biologů v dnešní době stále ještě nedoceněný. Parazitizmus přitom představuje významný...
 

O přirozenosti společenstev: ptáci a krajina

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 252, 1994/5
Ekologie se tradičně rozděluje na autekologii (studium vztahu jednotlivých druhů k prostředí), ekologii populací, ekologii společenstev a ekologii...
 

Neobvyklé soužití

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 235, 1994/4
V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě...
 

Lstivý kolibřík

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 236, 1994/4
Konkurence může probíhat dvěma způsoby: jedinci se buď vzájemně připravují o určitý zdroj, anebo tomu zabraňují tím, že se od tohoto zdroje...
 

Zvláštní případ parazitizmu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 176, 1994/3
Parazitizmus je, zjednodušeně řečeno, takový vztah dvou organizmů, který jednomu organizmu prospívá, zatímco druhému škodí. Parazitovat lze přímo...
 

Závistiví ptáci

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 177, 1994/3
Ptáci mají vzhledem ke svému způsobu života široké pole možností, jak si vybrat co nejvhodnější místo k hnízdění. Nicméně většina výzkumů v tomto...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné