Prof. Dr. David Storch, Ph.D.

Prof. David Storch, Ph.D., vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a v Centru pro teoretická studia (CTS), společném pracovišti UK a AV ČR, jehož byl v letech 2008–2018 ředitelem. Je editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Je členem Učené společnosti České republiky.

Počet článků: 81

RICHARD DAWKINS: Sobecký gen

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 218, 1999/4
Koncem minulého roku vyšel český překlad Dawkinsova Sobeckého genu, přesně řečeno jeho druhého vydání z roku 1989. Samotnou knihu asi není třeba...
 

Teorie nekonečna

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 67, 1999/2
Nekonečno je tajemné. Pojem nekonečna patří na jedné straně k základní výbavě našeho myšlení, na druhé straně pokusy skutečně myslet nekonečno...
 

O katastrofách malých a velkých

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 12, 1999/1
David Storch je jistě brilantní pisatel a nepochybuji, že i zkušený badatel. Právě proto bych si od něj rád nechal vysvětlit některé nejasnosti,...
 

Mezinárodní biologická olympiáda

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 484, 1998/9
V šestém čísle Vesmíru jsme psali o celostátním kole biologické olympiády a o tom, že čtyři vybraní řešitelé se zúčastní olympiády mezinárodní. Ta...
 

Proč chceme chránit rozmanitost

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 424, 1998/8
(...) Musím se přiznat, že si nejsem zrovna dvakrát jistý zmiňovaným pocitem lidí, že bez rozmanitosti života bychom se neobešli. Z čeho ten pocit...
 

Proč netopýři tvoří druhově bohatou skupinu savců?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 438, 1998/8
Slyšel jsem, že netopýři tvoří přibližně pětinu všech druhů savců. Jak je možné, že je tato skupina tak druhově bohatá? V.S. Otázky podobného typu...
 

O účelnosti a stabilitě v živé přírodě

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 385, 1998/7
S účelností se v přírodě setkáváme tak často, že se nemůžeme ubránit pokušení nějak si ji vysvětlovat. Neubránil se tomu ani Charles Darwin a jeho...
 

Biologická olympiáda

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 351, 1998/6
Ve dnech od 4. do 9. května proběhlo celostátní kolo 32. ročníku biologické olympiády. Biologická olympiáda, jíž se účastní studenti středních...
 

Darwinova černá skříňka

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
(poznámka k článku Vesmír, 77, 103, 1998/2) V dubnovém čísle časopisu Trends in Ecology and Evolution vyšla recenze knihy Darwin´s black box, o níž...
 

Ekologická katastrofa: co víme a co nevíme

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 627, 1997/11
Na rozdíl od Markoše nechci s J. Šmajsem polemizovat, vyvracet jeho názory a poukazovat na jednotlivé omyly, jichž se dopouští. Bylo by možné ho...
 

Na hranici biologie

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 495, 1997/9
Biologové, asi stejně jako vědci z jiných oborů, nahlížejí jevy prostřednictvím nějakého interpretačního rámce, kterému se někdy říká paradigma....
 

Co je to darwin s malým d?

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 371, 1997/7
Co je to darwin s malým d? /Dotaz V. S., Praha 10/ Je to jednotka rychlosti evoluce. Rychlost evoluce se dá měřit dost těžko, přinejmenším proto,...
 

KRKAVČÍ GANGY – ALTRUIZMUS, NEBO SOBECTVÍ?

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 416, 1997/7
Altruistické chování se většinou vysvětluje vzájemnou příbuzností jedinců (příbuzenský altruizmus), nebo jako vzájemná výpomoc (reciproční...
 

Madagaskar a endemizmus

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 362, 1998/7
Madagaskar a endemizmus, to je vlastně synonymum. Téměř vše, s čím se lze v přírodě tohoto ostrova setkat, je endemické. Celé velké skupiny...
 

Není podobnost jako podobnost aneb Veverky – opičky našich lesů

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 443, 1998/8
O konvergenci hovoříme v biologii tehdy, když narazíme na nějakou podobnost mezi různými jevy, kterou nelze jen tak vysvětlit společným původem...
 

O katastrofách malých a velkých

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 558, 1998/10
Katastrofy jsou zajisté něco zcela mimořádného, něco, co není součástí běžného života. Na druhou stranu se s nimi chtě nechtě musí počítat. A také...
 

Proč žije v tropech tolik druhů organizmů?

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 677, 1998/12
Biologické jevy probíhají na rozmanitých časových a prostorových škálách, od měřítka jednotlivých molekul (kde si nejsme jisti, zda vůbec už můžeme...
 

Existuje konečná podoba přírodních společenstev – klimax?

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 40, 1999/1
Ekologové, zvláště ti rostlinní, dlouho věřili, že přirozená společenstva jsou buď stabilní, anebo aspoň ke stabilnímu společenstvu postupně spějí....
 

Geografie druhové pestrosti

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 338, 1999/6
Geografické rozmístění organizmů na Zemi není rovnoměrné – různé skupiny jsou v různých oblastech různě druhově bohaté. Je celkem běžné, že určitá...
 

Proč je malých zvířat víc než velkých

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 377, 1999/7
Tělesná velikost je strašně důležitá vlastnost zvířat, poněvadž souvisí prakticky se všemi ostatními vlastnostmi: se způsobem života, generační...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné