Prof. Dr. David Storch, Ph.D.

Prof. David Storch, Ph.D., vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a v Centru pro teoretická studia (CTS), společném pracovišti UK a AV ČR, jehož byl v letech 2008–2018 ředitelem. Je editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Je členem Učené společnosti České republiky.

Počet článků: 82

Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 444, 2009/7
Darwinovo nejdůležitější dílo, nazvané O původu druhů přirozeným výběrem (viz rámeček), založilo celou evoluční biologii a jeho dosah překonal...
 

Trendy globální biodiverzity

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 700, 2008/10
Současný pocit ohrožení biologické rozmanitosti vede k zájmu o její změny v geologické minulosti – když pro nic jiného, tak proto, abychom věděli,...
 

Vzestupy a pády živočišných populací

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 569, 2005/10
Populace všech organizmů v přírodě kolísají, někdy méně, někdy více. Kolísání ale nikdy není náhodné, to by i ty nejpočetnější druhy brzy vymřely....
 

Tajemný cyklus biodiverzity

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 443, 2005/8
Jednou z otázek, které fascinují řadu badatelů, je vývoj biodiverzity v průběhu historie života na naší planetě. Není to snadný výzkum. Historie...
 

Metabolická teorie biologie aneb Nová teorie všeho (živého)?

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 508, 2004/9
Nejnápadnější vlastností života je jeho rozmanitost. Množství způsobů, jimiž organizmy čelí nástrahám prostředí, je tak ohromné, až se zdá, že...
 

Evoluce bez adaptací

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 644, 2003/11
Evoluce jako soupeření fylogenetických linií Každá učebnice biologie, když dorazí k evoluci, obsahuje obrázek evoluční řady koní, slonů či lidí....
 

Evoluce bez adaptací

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 584, 2003/10
Evoluční biologie má tendenci uvažovat panadaptacionistickým, takzvaně panglossovským způsobem. Že všechno je k něčemu a vzniklo to působením...
 

Morfologická transformace a ontogeneze

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 524, 2003/9
Ať už si o vzniku evolučních novinek myslíme cokoli, jedno víme. Že evoluce morfologických tvarů je vlastně evolucí individuálního vývoje, evolucí...
 

Rýha zanechaná Gouldem

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 525, 2003/9
Postavení Stephena Jaye Goulda (10. 9. 1941 - 20. 5. 2002) v evoluční biologii je nejasné a konfliktní. Na jedné straně ho veřejnost považuje za...
 

Černá i červená královna

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 5, 2003/1
Již delší dobu nadávám na nedostatečné jazykové a kulturní vzdělání našich biologů, zvláště pak sociobiologů, ale nikomu z nich se to bohužel dosud...
 

Biologická diverzita – úhel pohledu

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 7, 2002/1
David Storch ani kdokoli jiný jistě nemusí interpretovat současné snižování druhové biologické rozmanitosti jako něco nepřirozeného a...
 

Jak rychle vymírají druhy

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 573, 2001/10
Úbytek celosvětového druhového bohatství je považován za nejzávažnější příznak globální ekologické krize. Bývá srovnáván s hromadnými vymíráními...
 

Vznik jazyka z pohledu biologie

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 678, 2000/12
Vznikem jazyka se zabývají i evoluční biologové. Na rozdíl od lingvistů a antropologů je ovšem zajímá hlavně to, zda vznik jazyka mohl být nějak...
 

O vzniku druhů přirozeným výběrem

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 550, 2000/10
Vznik druhů byl donedávna považován především za vedlejší produkt geografické izolace populací. Dnes se zdá, že překvapivě velkou roli může hrát...
 

Koevoluce v jehličnatých lesích

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 486, 2000/9
Jehličnaté lesy nejsou moc bohaté na potravní zdroje - jehličí se téměř jíst nedá, a tak mnoha živočichům nezbývá než živit se šiškami, přesněji...
 

Dynamika požárů

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 536, 2000/9
Požáry patří neoddělitelně k přírodě a velká část typů přirozených porostů má charakteristickou požárovou dynamiku (viz Vesmír 77, 558, 1998/10)....
 

Zabíjejí se šelmy navzájem?

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 477, 2000/8
Šelmy jsou v lidovém povědomí chápány jako krvežíznivá zvířata. Možná to není tak neopodstatněné, velmi často se totiž zabíjejí mezi sebou...
 

Přežívání populací v ostrůvkovitém prostředí

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 143, 2000/3
Od té doby, co Thomas Kuhn publikoval svou Strukturu vědeckých revolucí, je módní slovo paradigma, a to nejen mezi filozofy a sociology bádajícími...
 

Ekologické příběhy

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 670, 1999/12
Ekologie je věda o tom, proč je příroda taková, jaká je. Takováhle definice by se hodila na úplně všechny přírodní vědy, pokud bychom...
 

O pohřbívání pojmů

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 250, 2002/5
Když jsem se v osmnácti letech začal hlouběji zajímat o ekologii, v naprosté většině textů převažovalo ekosystémové pojetí, které zdůrazňovalo...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné