JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Cenzura

Seznam článků v seriálu - Počet: 22

1. díl

Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektnostíuzamčeno
Stefan Segi  |  7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 40, 2016/1

Dnešním textem zahajujeme sérii článků o cenzuře literatury v moderní české kultuře; příspěvky vycházejí z případových studií publikovaných v...
 
2. díl

O cenzuře na konci nylonového věkuuzamčeno
Petr Šámal  |  4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 100, 2016/2

 
3. díl

Cenzurovaný myslitel zastáncem cenzuryuzamčeno
Petr Píša  |  3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 176, 2016/3

Bernard Bolzano (1781–1848), pražský německy píšící filozof, logik, matematik, náboženský a sociální vědec, byl jedním z nejoriginálnějších...
 
4. díl

ČSR versus Karl Hans Strobluzamčeno
Vendula Trnková  |  7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 238, 2016/4

Více než polovina veškerých cenzurních zásahů proti neperiodickému tisku směřovala za první republiky vůči německojazyčným knihám. Nebyl to však...
 
5. díl

Jestřábe, přihlas Rychlé šípy do Pionýrauzamčeno
Pavel Kořínek  |  5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 308, 2016/5

Na jaře roku 1948 se nad seriálem o Rychlých šípech stahovala mračna a redakční pracovníci jejich domovského časopisu v čele s Jaroslavem Foglarem...
 
6. díl

Kdyby cenzorů nebylouzamčeno
Blanka Hemelíková  |  9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 362, 2016/6

V česky psané literatuře první poloviny 19. století se setkáváme spíše jen s rozptýlenými narážkami na cenzuru, přítomnými například u Františka...
 
7. díl

Proti moru krvavých románů nic tak dobře nepomáhá jak oheň…uzamčeno
Markéta Holanová  |  14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 450, 2016/7

„Tyhle krvavé romány neztropily na světě posud nic dobrého!“ povzdechl si v roce 1883 autor glosy v posledním čísle Urbánkova věstníku...
 
8. díl

Muzeum bratří Čapkůuzamčeno
Veronika Jáchimová  |  8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 530, 2016/9

Poúnorové střety kulturních i politicko-společenských vizí se do velké míry zrcadlí v pohledu na Karla Čapka. Tehdejší názorové spektrum,...
 
9. díl

Odložit své pero navždyuzamčeno
Michael Wögerbauer  |  6. 10. 2016  |  Vesmír 95, 594, 2016/10

 
10. díl

Policejní perzekuce Prokopa Chocholouškauzamčeno
Magdalena Pokorná  |  3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 656, 2016/11

Z dějin české literatury známe několik případů, kdy policejní dohled zásadním způsobem ovlivnil život a dílo určitého spisovatele. Nejproslulejším...
 
11. díl

„Národní soud“ nad Karlem Sabinouuzamčeno
Michal Charypar  |  8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 726, 2016/12

Aféra týkající se odhalení Karla Sabiny jako konfidenta pražské policie zaměstnávala v létě 1872 intenzivně český i rakouský tisk, který po několik...
 
12. díl

Pakt cenzury a erotikyuzamčeno
Václav Smyčka  |  9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 50, 2017/1

Paradoxní pakt zákazu a erotiky, výsledek vzájemného vyjednávání cenzorů, autorů a jejich čtenářů, lze názorně ilustrovat na příkladu pražské tvorby...
 
13. díl

Schvalování učebnicuzamčeno
Lenka Pořízková  |  1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 110, 2017/2

 
14. díl

Aféra Fortinbrasuzamčeno
Eduard Burget  |  9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 172, 2017/3

Konfiskace románu Františka Zavřela Fortinbras se v jistém smyslu stala symbolem prvorepublikové literární cenzury. Je přitom pravděpodobné, že...
 
15. díl

Slezské písně Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahuuzamčeno
Michal Kosák  |  6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 234, 2017/4

Dílo Petra Bezruče bylo státní cenzurou přímo zasaženo jen jedinkrát, a to na začátku básníkovy publikační dráhy. Tento fakt však spoluovlivňoval...
 
16. díl

Ztracený článek uměleckých dějin?uzamčeno
Pavel Janáček  |  4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 298, 2017/5

Pod povrchem veřejného kulturního života, z nějž byly vyloučeny některé projevy avantgardního umění, zvláště surrealismus, pozorujeme v letech...
 
17. díl

Revolta a cenzura v raném díle S. K. Neumannauzamčeno
Michal Charypar  |  4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 362, 2017/6

Téma individuální či společenské revolty (vzdoru, vzpoury) bylo jedním z klíčových motivů česky psané beletrie v 19. století od romantismu až po...
 
18. díl

Oddělení zvláštních fondů v době normalizačníuzamčeno
Jiří Trávníček  |  13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 456, 2017/7

Vyřazování knih z veřejných knihoven prošlo v době státního socialismu dvěma vlnami. První proběhla na počátku let padesátých, druhá na počátku...
 
19. díl

Lidová píseň v zajetí estetické cenzuryuzamčeno
Lucie Uhlíková  |  1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 528, 2017/9

Je několik důvodů, proč tzv. klasické písňové sbírky nekorespondují s reálnou podobou písňového folkloru. k těm zásadním patří to, že dobové...
 
20. díl

Jak eliminovat nevhodnou četbuuzamčeno
Tomáš Pavlíček  |  2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 594, 2017/10

 
21. díl

Pád socialistických celebrituzamčeno
Jiřina Šmejkalová  |  6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 660, 2017/11

 
22. díl

Hranice svobodyuzamčeno
Stefan Segi  |  4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 724, 2017/12